25,25 ligger bak:

Linjegods og CargoNet sammen om kombi

Når Linjegods nå setter i gang et pilotprosjekt med transport av semitrailere på tog mellom Oslo og Stavanger, henger prosjektet nøye sammen med Linjegods ønske om forsøksordning for vogntog på 25,25 meter. Prosjektet omfatter foreløpig bare to semitrailere hver vei daglig. Det er Veøy Billags hengere som skal fraktes.

Christian Ryg

Det er første gang Linjegods sender semitrailere med jernbanen. Men allerede i dag går mer enn 56% av alt gods fra Alnabru-terminalen til Linjegods med tog, da i containere og vekselflak.

CargoNet på sin side har konsentrert virksomheten om hele togstammer, fast oppbygget, som går i et nav og eikesystem med Alnabru som navet. Man trafikkerer vesentlig byene fra Stavanger og Kristiansand i sør, Bergen og Åndalsnes, Trondheim, Bodø og Narvik. Den siste via ARE-systemet.

Minsker veitrafikken

Fordelen med å sende semitrailere på toget, er for det første færre vogntog på veiene. Dette er et av momentene for Linjegods. Man ønsker ytterligere reduksjon, særlig på lange transportstrekninger. Dersom man får tillatelse til forsøk med 25,25 meters vogntog, kan hengeren i kombinasjonen være en semitrailer. Den kan settes rett på toget på Alnabru-terminalen, eller andre hovedterminaler, for transport på de lange og tunge strekningene i CargoNets system. Bilen kan da ha skap eller vekselbeholder som skal distribueres i nærområdet til de store terminalene, og kan kjøre direkte ut fra terminalene. Eller den kan laste opp gods, eventuelt ta med en annen semitrailer som er kommet inn og skal distribueres i nærområdet.

Avanserte termoløsninger

Siden mye av godset fra Rogaland er næringsmidler, har Veøy Billag fått levert nye termoskap på semitrailerne. Thermo King som leverte kjøleanlegget har lagt inn mye elektronikk i disse skapene. For det første kan transportøren til enhver tid overvåke hvor traileren befinner seg, og forvisse seg om at temperaturen er korrekt. Men i tillegg kan man se om dørene er korrekt stengt eller ikke, og det finnes alarm som varsler om noe uforutsett skjer. Alle data skal lagres i to år. Skapene er dessuten delt i to høyder og er også utstyrt med skillevegg.

Utfordringer

Linjegods sier at det er utfordringer i dette prosjektet. CargoNet må være i stand til å levere det produktet de lover; nemlig et presist transportsystem. Der har man tidligere hatt problemer, som bl.a. førte til av Waagan en periode droppet kombitransport av sine trailere fra Åndalsnes. Det er en av grunnene til at Linjegods valgte å kjøre et pilotprosjekt i første omgang.

Punktlighet er det aller viktigste for å lykkes innen kombitransport. CargoNet har arbeidet mye med dette og hevder at man i dag ligger på 90% punktlighet, regnet med marginer på fem minutter.

Samarbeidet mellom Linjegods og CargoNet skal være tett så vidt vi forstår, med stadig kontakt og evaluering av prosjektet. Dersom alt går slik partene tror og håper, vil man utvide ganske raskt og meget kraftig. Trinn to er satt til 14 enheter daglig, mens trinn tre vil omfatte utvidelser av destinasjoner. I tillegg til alle ruter til og fra Oslo og Alnabru-terminalen, kan Linjegods godt tenke seg en direkte Trondheim - Stavanger forbindelse. Her vil trailerne selvsagt måtte lastes om i Oslo. Tidsrammen for et fullt utbygget innlandsnett med semitrailere på tog, er neste sommer, ble det sagt under det første offisielle løftet av semitrailer på tog, på Linjegods egen terminal.

Utlandstrafikk?

Det store spørsmålet er selvsagt hvor raskt man kan komme i gang med utlandstrafikken. Både semitrailere som kommer inn fra Sverige (som en del av 25,25 meters sett) og semitrailere som skal sørover til Sverige og eventuelt kontinentet må være interessant for både Linjegods og CargoNet. Dersom alt går etter planene, sier man fra begge parter at slutten av neste år er en realistisk målsetting, med trafikk både i retning Stockholm og sørover til Göteborg og Malmö. Men før man setter utlandstrafikken i sving, vil begge parter være helt sikre på kvaliteten. Alt må gå smertefritt fra dag en.

Framtiden

Linjegods mener kombitrafikk med semitrailere på lange avstander sendt med tog, er framtiden i godstransporten. Man slipper omlasting annet enn ved utgangspunkt og endepunkt. Det er økonomi i slik transport, og man sparer veinettet for betydelige antall vogntog hvert år. Samtidig ser man at tidbruk må vurderes og det må finnes måter å senke tiden. I dag er biltransport raskere. Linjegods var for øvrig tidlig ute med bruk av vekselbeholdere i godstransport på bil og tog. LLB´en var et kjent begrep allerede for over 25 år siden.

www.linjegods.no

 www.cargonet.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!