Sjøtransport:

TBL tegner omfattende avtale med Schenker

Teknologibedriftenes Landsforening - TBL - har inngått en avtale for sine medlemmer med Schenker om sjøtransport. Avtalen omfatter stykkgods (LCL) og containertransport (FCL) import og eksport, samt spedisjon og distribusjon i Norge. Dette er nok et ledd i foreningens arbeid for å skaffe medlemmene bedre transportvilkår og lavere utgifter til transporten. Fra tidligere har TBL inngått avtaler om landeveistransport og flyfrakt.

Christian Ryg

Av TBLs rundt 1.200 medlemsbedrifter antar ansvarlig for fraktavtaler i TBL, Tor Erik Haanes-Larsen at rundt halvparten har behov for sjøtransport. Disse bedriftene bruker rundt 5 % av sin omsetning på slike transporter. I og med at TBLs medlemmer omsetter for rundt 120 milliarder i året, dreier det seg fort om store tall. Avtalen med Schenker antas å gi en innsparing for medlemmene på rundt 7 %. Dette er den største avtalen om sjøtransport mellom en speditør og en kunde eller kundegruppe noensinne, hevder TBL og Schenker.

TBL har egne bransjeforeninger innen en rekke ulike industrigrener og hovedparten av bedriftene har færre enn 50 ansatte. Selv om den største delen av medlemsmassen befinner seg i sentrale deler av Østlandet, betyr sjøtransport mye for mange medlemmer. Dessuten er det mange av medlemsbedriftene som i stigende grad har deler eller hele sin produksjon lagt til lavkostland. For en stor del finnes disse i Fjerne Østen, og transport til markedene skjer gjerne med skip.

Schenker stor på sjø

Schenker er nummer tre i verden på sjøtransport, og tilbyr kanskje verdens største nettverk, med 350 kontorer i mer enn 40 land. Konsernet var det første utenlandske speditørfirmaet som fikk A-lisens i Kina, allerede i 1991. Årlig fraktes 710.000 TEU i Schenker ocean systemet, som er den avdelingen i konsernet som styrer sjøtransporten. De siste årene har man hatt en årlig vekst på rundt 20 %, og selv i 2001 var økningen på 10 %.

Konsernet har langsiktige avtaler med store rederier, og kan tilby sine kunder fast plass på de fleste destinasjoner. I dagens situasjon, med lite ledig kapasitet på flere trafikker, og hyppig overbooking, ser TBL dette som en stor fordel.

Schenker har valgt å satse på Hamburg som hub for Nord-Europa. Det blir i liten grad snakk om feederskip til og fra Oslo, men derimot trucking av stykkgods til terminal i Hamburg, og stuffing av containere der for videre sjøtransport. Hamburg har stor trafikk og dermed god regularitet for både eksport og import av LCL. Herfra går det skip fire ganger i uken til både USA og Fjerne Østen, der Schenker har avtaler med rederiene. FCL derimot vil i stor grad bli fraktet både til og fra Oslo med feederskip fra de stor kontinentale havnene.

I USA er det Miami som er den internasjonale hovedterminalen for Schenker. I Europa er Rotterdam ved siden av Hamburg hovedterminal, men Hong Kong og Singapore står for Fjerne Østen. Det eneste kontinentet som gjenstår er Australia, der konsernet foreløpig ikke har noe hovedkontor.

En stor utfordring i framtiden er sikkerhetsproblemene som følge av nye amerikanske restriksjoner. Det krever at både speditør og reder har systemer som fungerer så rasjonelt og raskt som mulig.

Både land og luft

TBL har fra før av avtaler om landeveistransport og flyfrakt. Begge disse avtalene har raskt blitt populære blant medlemsbedriftene. I følge Haanes-Larsen tegnes avtaler med et par års løpetid, og revurderes jevnlig, for å sikre medlemmene det beste og rimeligste tilbudet i markedet. Flere av de store er med i en ny runde omkring avtalen om landeveistransport som TBL har med DHL, tidligere Danzas ASG.

Man er hos TBL ikke lengre så besnæret av tanken på one-stop-shopping som for noen år siden, og kan gjerne tenke seg avtaler med ulike grupperinger for de forskjellige transportformer. Bjørn Erik Moen som er ansvarlig for Schenker ocean i Norge, understreker at firmaet må legge inn betydelige ressurser for å gjennomføre både salgsarbeidet vis-à-vis TBLs medlemmer, og for å gjennomføre transportarbeidet. Man må rett og slett selge seg inn på fordelene og kvaliteten man leverer. Sjøtransport til og fra medlemsbedriftene har ofte lange tradisjoner og baserer seg på gode forbindelser som det tar tid å endre.

TBL arbeider for tiden med en nærmere tilknytning til en annen av de store industriforeningene, Prosess Industriens Landsforening, PIL, og i framtiden er det ikke umulig at også medlemmer i PIL vil få tilbud om å være med i avtalen mellom Schenker og TBL.

www.schenker.no

 www.tbl.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!