Deutsche Post World Net:

Omsatte for 40 milliarder euro i 2003 - og fremtidsutsiktene er lyse...

Styreformann Dr. Klaus Zumwinkel kunne legge fram et rekordresultat for Deutsche Post World Net, som blant annet omfatter DHL Express og DHL Logistics. For første gang siden privatiseringen og børsnoteringen, rundet konsernet 40 milliarder euro i omsetning. Selv med en fortsatt vanskelig økonomisk situasjon i store deler av Europa, og uro rundt krigen i Irak i begynnelsen av 2003, steg omsetningen med nesten 2%. DHL selskapenes andel av suksessen er betydelige, med stigning for ekspresstjenester på nesten 20%.

Christian Ryg Bonn

Innen utgangen av 2005 er målet for konsernet helt klart: - Vi skal være størst i verden innen vårt felt, sa Zumwinkel på en pressekonferanse i Bonn nylig. Han understreket at tiden for de store oppkjøpene begynner å nærme seg slutten, selv om bl.a. oppkjøp i Danske Posten og en del andre prosjekter fortsatt er interessante. Liberaliseringen av postmarkedet i Europa har hatt som følge oppkjøp i England og Holland, og med DHLs hovedkontor i Brussel ligger tanken om å gå inn i det belgiske postvesenet snublende nær.

I Kina har konsernet gått inn med 5% i Sinotrans og har begynt å åpne opp sitt ekspress nettverk.

Russland er et stort og interessant marked som konsernet er inne i når det gjelder internasjonal trafikk. Foreløpig har man ikke gått aktivt inn i andre områder av virksomheten. På litt sikt har imidlertid spesielt konsernets divisjon Logistics en attraktiv og spennende framtid i Russland.

Hva vil utvidelsen av EU bety for Deutsche Post World Net og DHL? På grunn av økt handel og dermed transport av varer til store nye områder, er utvidelsen en positiv og spennende hendelse for konsernet, samtidig som billigere arbeidskraft på mange områder også er en utfordring.

Konsernet har lagt om profilen i forrige år, slik at Deutsche Post og postbanken opptrer under egne logoer, men man snakker stadig mer om DHL, og har brukt store summer på å utvikle DHL som merkevare. Integrasjonen mellom de ulike divisjonene har gått raskt, og var 60% fullført ved slutten av fjoråret.

Hva med Norden?

Det danske postselskapet er det mest interessante objektet for tyskerne i øyeblikket. Zumwinkel ga klart uttrykk for at når prosessen i Folketinget er ferdig, vil man gå gjennom en salgsprosess og en grundig diskusjon. Danske Posten er en seriøs og veldrevet organisasjon som passer vår strategi og organisasjon meget godt, sa han til nordiske journalister, og i løpet av høsten vil en avgjørelse sannsynligvis komme. Tyskerne ser en aksjepost på 25% som interessant.

- I Sverige er ikke posten kommet så langt, og mange år i bransjen har lært meg at ting tar tid, sa Zumwinkel.

Når det gjelder Finland, har Deutsche Post World Net gode relasjoner og er i regelmessig kontakt. Finnene er teknologisk langt framme, og dermed interessante partnere, sa han. Her understreker Zumwinkel også at det ikke først og fremst gjelder å eie, men å utvikle samarbeid og relasjoner, som kan gi konsernets kunder den beste service og tilbud.

I Norge er situasjonen litt annerledes, og verken Zumwinkel eller DHL Express Nordic sjef Bill Blomquist ga noen indikasjon på at interessen er stor for å gå inn. Derimot er man inne i tradisjonell transport, og her kommer selvsagt som vanlig, lakseeksport opp.

I løpet av konferansen la Zumwinkel vekt på at konsernet aldri har, og heller ikke ønsker å gjennomføre noe annet enn «friendly take-overs».

- Vi arbeider i en servicenæring, og dersom ikke medarbeidere i et firma vi tar over er med oss, får vi heller ingen positive effekter overfor kundene, sa Zumwinkel.

Norden ligger for øvrig langt framme i konsernets gjennomføring av sitt såkalte STAR-program. Her begynte man i fjor med restrukturering av anskaffelsesprosedyrer for å spare kostnader.

Den andre delen av STAR-programmet er konsentrert om integrasjon av hele DHL systemet i Europa har man kommet godt i gang, og særlig i de Nordiske landene. Men også på Kontinentet, med konsolidering av tidligere hovedkontorer for de ulike tidligere firmaene, Euro Express, DHL og Danzas i Brussel.

DHL kan ikke støtte seg på Brussel som eneste hub i Europa for ekspressfrakt. Det vil komme to nye i løpet av kort tid; én i Leipzig og én i Frankrike. Lufthavnen i Brussel kan ikke ta en sterk økning i trafikk.

Styrket i USA

Med oppkjøpet av amerikanske Airborne har konsernet også styrket sin stilling i USA, et viktig trekk i og med størrelsen på ekspresspakkemarkedet der. Utviklingen for DHL Express siste år viser også klart betydningen Airborne har hatt for konsernet. Denne divisjonen hadde den største framgangen. DHL og Airborne er perfekte partnere med DHLs tette nettverk som nå suppleres med et godt flyfraktselskap. Konsernet har også anskaffet det kanadiske Loomis for ytterligere å styrke sin stilling i Nord-Amerika. De store utgiftene man hadde i det amerikanske markedet i fjor gjorde at man måtte bokføre et tap på 230 millioner euro, og konsernet regner med at man er i balanse først i slutten 2005.

Generelt er ekspressmarkedet i god utvikling, over hele verden. Den regionen som har den sterkeste veksten er Fjerne Østen, der utviklingen i Kina bidrar sterkt. DHL har satt i gang et omfattende investeringsprogram for å knytte sammen alle viktige handelssentre i landet, både med et internt nettverk og med internasjonale forbindelser. DHL forventer en fortsatt sterk vekst i markedet.

Også solid i logistikk

DHL Logistics omfatter både DHL Solutions og DHL Danzas Air & Ocean. Også innen denne divisjonen har det skjedd oppkjøp siste år. Det dreier seg om Solutions siden, og delvis som resultat av dette har det vært omsetningsvekst. Men resultatet skyldes også en kraftig vekst i elektronikk- og telekommunikasjonsmarkedet som benytter seg av tjenester fra 3. parts logistikkfirmaer.

DHL logistikkdivisjon er kraftig reorganisert i løpet av det siste året. Funksjoner som tidligere ble utført i hver enkelt divisjon - slik som IT, personaladministrasjon og økonomi - er nå integrert på tvers av divisjonene. Spesielt i Europa er DHL Solutions dessuten rasjonalisert. I framtiden vil man konsentrere seg om færre og høyt spesialiserte lagre, styrke produktiviteten og benytte seg i større grad av DHLs egne fly i DHL Danzas Air & Ocean. Også denne divisjonen er etablert i Kina.

Konsernet har ambisjoner om en vesentlig omsetningsøkning i inneværende år. Zumwinkel understreket at det er først nå resultatene av integrasjonsprosessen og rasjonaliseringsgevinstene skal vise seg i form av mellom 5 og 10% vekst. Den aller sterkeste veksten vil formodentlig skje i ekspressdivisjonen. Målet er at konsernet skal være nummer en innen utgangen av 2005.

 www.deutschepost.de

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!