Angerman utvider virksomheten:

Lanserer nytt læremateriell for masseforflytningsmaskiner

Ivar Angerman som har utgitt læremateriell for truckføreropplæring i en årrekke, har nå kommet med tilsvarende for førere av masseforflytningsmaskiner. I følge Angerman har situasjonen når det gjelder slikt materiell vært sterkt forsømt. Den enkelte instruktør har i stor grad vært henvist til å lage sitt eget opplæringsmateriell.

Materiellet er blitt til gjennom et samarbeid mellom Angerman AS Forlag for sikkerhetsopplæring, Norsk Organisasjon for Sikkerhetsopplæring (NOORSI) og Bilia Maskin (nå Volvo Maskin) som har vært behjelpelig med en mengde bakgrunnsstoff, illustrasjonsmateriell og teknisk ekspertise og kompetanse. Ivar Angerman understreker at materiellet er helt oppdatert og endret en god del i forhold til utgangspunktet.

Det ble lagt stor vekt på at materiellet ikke skulle være så teknisk preget som tidligere. Maskinførerne har ikke behov for å vite hva som foregår inne i maskinen. Opplæringsvirksomheter som har vært rådspurt, la stor vekt på at sikkerhet, ansvar og kontroll av maskiner og retningslinjer for bruk måtte tillegges hovedvekten i kursmateriellet. Tekniske beskrivelser ønsket man i opplæringsvirksomhetene at skulle dempes ned. Boken er i første rekke fokusert på føreren, men i tillegg er den også nyttig for arbeidsgiver og andre som har ansvar. For å gjøre den velegnet som oppslagsverk og forenkle bruken, finnes et omfattende stikkordregister.

Sikkerhet oppgradert

For å kunne gi en god og samvittighetsfull opplæring, er det faglige og sikkerhetsmessige innholdet styrket. Læreplanen har på det området tidligere vært mangelfull eller svak. Det oppgraderte innholdet skal gi grunnlag for en høynet kvalitet i opplæringen, i samsvar med hensikten for sikkerhetsopplæring. Boken er basert på de krav og rammer som er beskrevet i forskrift best. nr. 555. Den er lagt opp slik at stoffet har en naturlig progresjon. Gjennom hele boken bygger stoffet videre på det som tidligere har vært gjennomgått. Det gjør boken egnet for selvstudium og lekselesing. Samtidig er boken rikt illustrert ut fra tanken om at bilder og illustrasjoner ofte sier mer enn ord, og klargjør viktige punkter.

Gjennomprøvd pedagogikk

Ivar Angerman har lang fartstid bak seg med læremateriell for truckførere, kranførere og lagerarbeidere. Han utarbeidet allerede i 1973 det første kurset for truckførere, og læremateriell på det feltet er stadig endret og oppgradert i takt med økte krav og endrede retningslinjer. Men Angerman understreker at mye av pedagogikken er beholdt, og går som en rød tråd gjennom alt opplæringsmateriell fra forlaget.

Etter ønsker fra både bransjen og opplæringsinstitusjoner er materiellet nå delt i en grunnmodul, som for en stor del er lik for alle, og tilleggsmoduler som spesialiserer og retter seg mot hver enkelt bransje. Den som ønsker å utvide sin fagkunnskap kan derfor bygge videre på grunnmodulen.

- Interessen for det nye kurset har vært enorm. Folk har ringt daglig de siste månedene, og nå er boken klar til trykking og utsending. Vi satser i forlaget på rask ekspedering av alle innkomne ordres. De som arrangerer kurs ønsker selvsagt ikke å bestille større antall enn nødvendig, men trenger til gjengjeld materiellet i løpet av kort tid. Det verste som kan skje, er at man ikke får bøker og annet materiell i tide til kursstart, sier Angerman, som legger vekt på det positive miljøet og interesserte menneskene som arbeider med sikkerhet, holdninger og ansvarsbevissthet. De sparer både arbeidsgiver og myndigheter for store utgifter i form av sykehusopphold, uførepensjoner og annet. Ikke minst sparer de den enkelte arbeidstaker for skader og smerter.

- Dette er en positiv bransje som fortjener framgang i arbeidet, og som har mye å tilby også til bedriftsledelse, sier han.

Tungt ansvar krever kunnskap

Fortsatt er det mange ledere på ulike nivåer i bedrifter som ikke er oppmerksomme på §10 i regelverk 555. Paragrafen sier noe om ansvar som påhviler ledere, og kunnskaper som disse må kunne dokumentere. Ifølge Angerman er det mange som risikerer å få problemer, ikke minst med forsikringsselskaper og utbetaling, dersom det skjer ulykker i bedriften.

- Kan man ikke da dokumentere kunnskaper om regelverk for truckkjøring, masseforflytningsmaskiner eller kraner, kan en god forsikringsjurist gi bedriften ansvaret for skaden, og avkorte forsikringssummen. I verste fall kan forsikringsselskapet nekte enhver utbetaling. Og det med loven i ryggen.

For instruktører så vel som for elever som skal studere emnet på egen hånd, er det en fordel at Angerman AS har en komplett produksjon av læremateriell. For instruktøren betyr det at fulle klassesett, med lærebøker, arbeidsbøker og instruktørhåndbok, samt en CD med illustrasjoner eller et program for overhead illustrasjoner leveres fra ett forlag. Læremateriellet oppdateres i takt med endrede krav. For tiden finnes seks kurspakker. Det begynner med innføring i sikkerhet, ansvar og kontroll. Deretter går man videre på spesialområdene, truck, stortruck, kran og kranføring, stropping og signalgiving og masseforflytningsmaskiner. I tillegg finnes et instruktørkompendium med råd og informasjon til instruktører.

 www.angerman.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!