Postens oppkjøp av Nor-Cargo:

Skal sikre et konkurransedyktig norsk alternativ

Posten Norge AS har inngått avtale om å kjøpe Nor-Cargo Holding ASA for 850 millioner kroner. Dermed blir Posten totalleverandør av logistikktjenester og styrker sin kjernevirksomhet. Oppkjøpet er det største Posten har gjort i sin 356-årige historie.

Posten Norge kjøper Nor-Cargo Holding fra Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA (DSD) og Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA (OVDS) med overtagelse fra 10. mai i år. Nor-Cargo Shipping er ikke omfattet av kjøpet. Avtalen er inngått med forbehold om due-dilligence og Konkurransetilsynets godkjennelse.

Øker Postens konkurransekraft

Kjøpet styrker Posten i logistikkmarkedet, hvor det er sterk konkurranse særlig fra internasjonale aktører. Blant dem som satser aktivt i det norske markedet er Deutsche Post/DHL, nederlandske TPG/TNT, Svenske Posten/Tollpost Globe og Linjegods/ Schenker BTL. Postens oppkjøp av Nor-Cargo skal således sikre et konkurransekraftig norsk alternativ. I løpet av de siste årene har Posten kjøpt flere transport- og logistikkbedrifter. OCS Wa-Jens ble overtatt først i denne bølgen, og senere overtok Posten Nettlast, NSB Gods lastebilvirksomhet. I tillegg har Posten utviklet Box Delivery, Skandinavias største ekspress- og budbiltjeneste. Det er gjort delvis gjennom oppkjøp av mindre budbilbedrifter i alle tre land.

Ledende totalleverandør av logistikktjenester

Posten har ambisjoner om å være en ledende totalleverandør av logistikktjenester, og har lenge sett etter muligheter for å supplere tjenestetilbudet med stykkgods og partilast. Postens styrke er i pakkemarkedet, mens Nor-Cargo er sterkest på partilast og stykkgods. Samlet utfyller virksomhetene hverandre og gjør Posten til totalleverandør, uten at konkurransen i markedet blir svekket.

- Kjøpet av Nor-Cargo er et ledd i Postens offensive satsing mot å bli totalleverandør av logistikktjenester i det norske markedet, og gir Posten mulighet til å møte den kraftige konkurransen fra internasjonale aktører. Virksomhetene utfyller hverandre godt, og det er lite markedsmessig overlapp. Stordriftsfordeler vil i tillegg gi oss mulighet til å bedre lønnsomheten, sier konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten Norge.

- OVDS og DSD har funnet det riktig å selge aksjene til Posten fordi selskapet representerer en norsk, industriell løsning. Nor-Cargo alene risikerer å bli for små i den tiltagende konkurransen fra internasjonale aktører, sier styreleder Folke Hermansen i Nor-Cargo Holding.

Det gode samarbeidet som Nor-Cargo Holding har med både Nor-Cargo Shipping og Hurtigruten om effektiv sjøtransport vil videreføres i sin nåværende form.

- For Nor-Cargo som selskap, og for våre kunder og ansatte, er det positivt å få Posten som eier. Posten bidrar til å styrke vår markedsposisjon og vekstmuligheter, og er et godt grunnlag for å fortsette den positive utviklingen selskapet er inne i, sier konsernsjef Knut H. Hagen.

Betydelig tilvekst

Kjøpet av Nor-Cargo er en betydelig tilvekst til Postens virksomhet og bidrar til å øke selskapets omsetning med ca 20 prosent, fra 15,6 milliarder kroner. Nor-Cargo Holding omsatte i fjor for 3,2 milliarder kroner innen divisjonene Land og Thermo.

Samlet kjøpesum er 850 millioner kroner for aksjene, pluss 100 mill kroner for finansielle eiendeler og renter. Kjøpet vil gjennomføres med kontant oppgjør.

Nor-Cargo er representert på ca 90 steder i Norge og har et godt utbygd distribusjons- og agentnett særlig langs kysten og i Nord-Norge. Nor-Cargo har 1.200 årsverk, samt tilknyttede transportører som kjører for selskapet. Selskapet har siden etableringen på slutten av 80-tallet utviklet seg til Norges største privateide transportselskap. OVDS/DSD har vært eiere av selskapet siden starten. Nor-Cargo har i de siste 2 årene gjennomført en omstillingsprosess, som har hatt som mål å samordne, standardisere, forenkle og effektivisere alle deler av virksomheten. Ikke minst viktig var det å snu utviklingen og bringe selskapet i balanse og fram til overskudd. Selskapet kan vise til resultatforbedring innenfor alle forretningsområder. Regnskapet for 2003 viser at Nor-Cargo konsernet fikk et overskudd før skatt på 126,1 millioner kroner. Nor-Cargo konsernet er nå bedre rustet til å møte markedets krav til kvalitet og raske omstillinger enn tidligere.

Nor-Cargo fortsetter

Nor-Cargo opprettholdes som et eget datterselskap av Posten og vil inngå i Postens logistikkdivisjon. Merkenavnet vil bli videreført for virksomheten innen stykkgods og partilast. Ny styreleder i Nor-Cargo blir konserndirektør Arne Bjørndahl i Posten.

www.posten.no

 www.norcargo.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!