Egenes Brannteknikk:

Brannbilprodusent på utrykning

Gjennom mer enn 50 år er det blitt produsert brann- og redningsbiler på Drangeid utenfor Flekkefjord. Nå etablerer Rosenbauerrepresentanten Egenes Brannteknikk AS seg i mer moderne lokaler noen kilometer unna, og innfører samtidig nye produksjonsteknikker som skal redusere både kostnader og ledetider.

Henning Ivarson Flekkefjord

Det er et industrihistorisk sus over de gamle fabrikkbygningene i Drangeid der produksjonen av brann- og redningsbiler fortsatt pågikk for fullt da vi besøkte Egenes Brannteknikk tidligere i vår. Opprinnelig var det en tønnefabrikk, etablert så tidlig som 1898. I glansårene produserte O. C. Axelsens Fabrikker hele 240.000 tønner i året fra lokalene helt nede i strandkanten av Grisefjorden som strekker seg innenfor Flekkefjord. I de samme lokalene ble det også malt store mengder tremel som de mange garveriene var helt avhengig av i sin produksjon. I elven som renner rett ved siden av finner man et eget kraftverk som i alle år har gjort fabrikken selvforsynt med strøm.

Etter krigen var det et stort behov for kjøretøyer her i landet, og i 1946 etablerte O. C. Axelsens Fabrikker en karosserifabrikk med hovedvekt på produksjon av lastebiler og ikke minst busser. Karosserilikheten mellom en buss og en brannbil var ikke stor den gang, og noen få år senere rullet de første brannbilene ut fra Drangeid. Den siste bussen ble produsert på 70-tallet, og etter det konsentrerte man seg fullt og helt om brannbiler.

Inngår avtale med Rosenbauer

I 1989 blir selskapet representant for Rosenbauer International AG på det norske og islandske markedet. Inntil da hadde den østerrikske produsenten vært representert av Bertel O. Steen, men Rosenbauer likte ikke chassisbindingen til Mercedes-Benz og ville i stedet ha en uavhengig importør. Fire år senere bestemmer Axelsenfamilien seg for å konsentrere seg om eiendomsvirksomhet. Rosenbauer kjøper virksomheten og etablerer Rosenbauer Norge.

Stein Asgeir Egenes er glødende opptatt av den lokale industrihistorien, og trekker frem bunker med album med bilder av hver eneste leveranse opp gjennom årene. Han viser oss også stolt en veteranbrannbil (bildet under til venstre) som er under restaurering. Opprinnelig en Ford AA 1928-modell lastebil, bygget om til brannbil av en lokal møbelsnekker i 1932 og brukt av Flekkefjord brannvesen.

Egenes begynte å arbeide som konstruktør hos Axelsen, men hadde i mange år hatt en drøm om å ha sitt eget firma. Den ble realisert i 2002, da Rosenbauer som følge av en world wide strategi trakk seg ut av eierskapet. Etter en management buyout, ble Egenes Brannteknikk AS etablert. Stein Asgeir Egenes kontrollerer selv 92 prosent av aksjene, mens de resterende eies av selskapets økonomisjef.

Sterk posisjon i Norge

Rosenbauer er én av tre store aktører som dominerer verdensmarkedet for mobilt brannteknisk utstyr. Selskapet designer og produserer selv alle nøkkelkomponenter som eksempelvis pumper, skumsystemer og kanoner. Produktene kommer til Norge i modul-

er som skreddersys og kombineres helt etter kundenes ønsker. Egenes Brannteknikk har stor handlefrihet overfor Rosenbauer, og har på flere områder gått egne veier. Blant annet tok selskapet i bruk glassfibertanker lenge før Rosenbauer selv gjorde det.

I tillegg til å være representant på det norske og islandske markedet, opplyser Egenes at de også har enkelte leveranser til Danmark. Sverige er imidlertid et fullstendig lukket marked. Der er man fullstendig proteksjonistiske og slipper ikke til noen fra utlandet.

Det norske brannbilmarkedet er på ca. 50 enheter pr. år, hvor Egenes Brannteknikk står for rundt halvparten av de ordinære brannbilleveransene. Resten av dette markedet deles av Autokaross og Braco. Ser man imidlertid på de mer spesialiserte industri- og flyplassbrannbilene er Rosenbauer tilnærmet egenrådige i Norge. Egenes har blant annet så langt levert 3 biler til Avinor av en rammeavtale på i alt 25 enheter. Ytterligere to er i bestilling, men Egenes presiserer at Avinor ikke er forpliktet å kjøpe alle 25.

Mye Scania

Egenes Brannteknikk bygger på alle chassis, men Mercedes-Benz og spesielt Scania er blir mest benyttet. Årsaken til Scanias sterke posisjon i brannbilmarkedet skyldes at den originale mannskapskabinen Crew Cab er blitt meget godt mottatt av brukerne, men vel så mye det påbyggsvennlige chassiset og at grensesnittet mellom bilens elektronikk og det branntekniske utstyret er svært godt. En siste forklaring til det store Scaniautbredelsen er i følge Egenes merkets godt utbygde serviceapparat.

Tar i bruk nye lokaler

Selv om de gamle fabrikklokalene på Drangeid har en beliggenhet som utvilsomt gjør medarbeiderne lyse til sinns hver gang de går til eller fra jobb, har de samtidig vært urasjonelle med mange plan og liten uteplass. Ikke minst har en bratt kneik fra hovedveien og ned til lokalene i sjøkanten skapt problemer for både norske og utenlandske lastebilsjåfører vinterstid.

Egenes og medarbeiderne hans ble derfor svært glade da de kom over noen langt mer moderne lokaler i Nulandsvika et par kilomoter øst for Flekkefjord. Disse var tidligere brukt av Statens Vegvesen, men ble stående tomme etter den store reorganiseringen. Hit flyttet selskapet nå i juni, og over ferien vil produksjonen starte opp for fullt. Her har Egenes nesten fått alt han ønsket seg; enkel adkomst, stort uteareale og alt på ett plan. Den eneste utfordringen er at verkstedhallen på 800 kvm bare er halvparten så stor som hva de hadde i Drangeid.

Det positive er at flyttingen har akselerert planene Egenes lenge har hatt med en produksjonsomstilling. Nå skal deler av virksomheten outsources, hvor blant produksjon av glassfiberelementer og lakkering settes ut. Samtidig går man stadig mer bort fra stenderverk og erstatter dette med platekledning. Her benyttes laserskårne og knekte aluminiumsplater som skrus og limes sammen på samme måter som man bygger moderne busser.

Egenes opplyser at de i dag bruker ca tre måneder på å produsere en brannbil. Han innrømmer at dette er alt for lang tid, og håper at rasjonaliseringsprosessen vil bidra til at de snart kommer ned i to. Prisen på en ordinær brannbil på rundt 1,5 til 2 millioner kroner, men Egenes legger ikke skjul på at det så langt har vært lite å tjene på selve produksjonen. Selskapet er imidlertid også en totalleverandør av utstyr til brann- og redningsvesen, og tilbyr alt innen eksempelvis hjelmer, bekledning, maskesystemer, generatorer og slukkeutstyr. Stort lager sikrer rask levering, og en betydelig del av kjøpene skjer via en omfattende nettbutikk under. Her presenteres også i detalj alle biler som er levert og fungerer som en idébank for potensielle kjøpere.www.egenes.as

Egenes Brannteknikk omsetter for ca 50 millioner kroner, hvorav 10 kommer fra utstyrssalg og 5 fra reservedeler og ettermarkedstjenester.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!