DHL Express utplasserer pakkeautomater:

Fremtidens ekspresspakke sendes og leveres i boksen

Netthandel og bruk av ekspress- og budselskaper øker også i privatmarkedet. Men selskapene som lever av å hente og levere pakker hos privatpersoner har ofte problemer med å treffe kunden hjemme. Mottaker er på jobb, eller er ute av huset i annet ærend. Nå har DHL Express kommet med en løsning på problemet - pakkeautomater på hjørnet.

Christian Ryg Bonn

Packstation er en automat med skuffer i ulike størrelser for å passe til småpakker av forskjellige slag. Automaten er utstyrt med kortleser og kan både motta og utlevere pakker. Det eneste brukeren må sørge for på forhånd, er å registrere seg hos DHL Express. Da mottar hun eller han et kredittkort med personlig kode. Med dette kortet betjener kunden automaten. Menyen som kommer opp på display er enkel å følge.

Dersom man ønsker å sende en pakke, registrerer man seg først i automaten. Deretter klikker man på sending i displayet. Mottakers navn, adresse og eventuell e-mailadresse registreres. Automaten skriver ut en etikett som klistres på pakken og strekkodeleses. Man trykker på ønsket boksstørrelse. Døren til en ledig boks spretter opp og man legger inn pakken. Dersom man valgte feil størrelse er det bare å trykke på større eller mindre boks. Pakken legges i boksen, døren lukkes og man avslutter transaksjonen med å trykke på displayet for sending.

Motsatt vei, når mottaker har fått beskjed fra DHL Express om ankommet pakke, hvilken Packstation den ligger i og kan hentes når som helst på døgnet. Mottaker behøver bare å registrere seg med kort og be om utlevering.

DHL Express sjåfører tømmer automatene for gods til sending en gang i døgnet foreløpig.

Vinn vinn

Enten vi ser på DHL Express, brukerne eller firmaer som har mange ansatte, er det store fordeler ved konseptet. For DHL Express betyr Packstation at budet kan levere flere pakker på et sted, og at selskapet slipper eventuell annen gangs utkjøring eller levering til et postkontor. De anleggene som allerede er i drift i Tyskland, har trukket mange kunder og erfaringene tyder på høy grad av tilfredshet med systemet. Med automater installert i tre store tyske byer har DHL Express allerede registrert over 70.000 kunder.

For mottaker betyr automaten stor frihet til å hente pakken. I flere tilfeller er det installert automater i større firmaer, slik at de ansatte enten kan sende eller motta private pakker på vei til eller fra jobb. Dersom man skal sende en pakke er det ingen belastning for firmaets interne postrutiner.

I følge prosjektleder for Packstation i Tyskland, Boris Mayer, bygger man stadig ut mulighetene som ligger i automaten. Etter hvert vil det være mulig å koble seg til via e-mail og sjekke om pakker er sendt eller er kommet. Det er også mulig at man for å bedre avsendingsrutinene vil koble automatene til budtjenesten, slik at sentraler kan se om det ligger gods til sending, og på den måten få hyppigere avsendingsfrekvens.

I følge DHL Express Nordic sjef Bill Blomquist kommer Packstation til Skandinavia i løpet av høsten. I første omgang blir det snakk om et pilotanlegg i et av landene, slik at man kan vinne erfaringer.

www.dhl.com 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!