Robert Lona i Posten Logistikk:

Kundene må oppleve fordeler med oss

- Vi må være en totalleverandør og tilby integrerte logistikkløsninger for våre kunder. Der mener jeg vi er kommet langt og der ligger framtiden, sier salgsdirektør Robert Lona i Posten Norge AS Logistikk. Posten og alle «døtrene», samt samarbeidspartneren TNT må framstå som en leverandør der man trenger én kontakt for å ordne alle sine logistikkbehov, og får å få ut fordeler på mange felt.

Christian Ryg

Robert Lona understreker overfor Logistikk & Ledelse at framtiden ligger i å bidra til kundenes verdiskaping, og kunne få ut en del av denne.

- Vi må gå i nært samarbeid med kundene og skape en vinn-vinn situasjon, der begge parter kan få ut en rimelig og fornuftig gevinst. Samtidig skal våre løsninger være bedre enn hva kunden tidligere har opplevd, sier Lona.

Som eksempel tok han samarbeidet om netthandel og postordresalg, og retur. Den såkalte aktive returen, der kunden får beskjed om at sendingen ikke er hentet, slik at man kan kontakte kjøper og undersøke saken, før retur, sparer kunden for penger. Det koster imidlertid Posten noe mer enn om man bare hadde returnert sendingen til kunden. Da er det rimelig å se på totalutbyttet, og finne en nøkkel for fordeling av gevinsten. Et annet eksempel er der Posten har tatt over leddet fra importvarer kommer, og til distribusjon til detaljist. Også her ligger innsparinger for kunden, verdiskaping i logistikkjeden, og fortjenestemuligheter for begge parter.

Integrering raskt

Etter overtagelsen av Nor-Cargo i april, tok det ikke lang tid å integrere og lage pakkeløsninger for kundene, der Nor-Cargo kom med i logistikksystemet. Slik har det vært også med andre døtre, som OCS Wa-Jens. Box delivery og PNL. Uttrykket one-stop shopping har fått et litt forslitt preg, men ligger snub-lende nær. Samarbeidet med TNT gjør også at man får tilgang til et verdensomspennende ekspressnett. Men Lona ser at også i framtiden må man være fleksibel og la kunder få bare deler av pakken. Vi lever tross alt i en bransje der gode og lange relasjoner med mennesker betyr mye understreker han. En trinnvis utvikling vil vise om flertallet av kundene ser seg tjent med helheten eller bare ønsker deler.

- Vi må bevise overfor kundene at vi er blant de beste, men akseptere at ikke alle vil ha alt i en kurv.

Partnerskap og logistikkintegrasjon blir et felt som øker i betydning. I følge en analyse utført av KPMG, tror stadig flere brukere at slike løsninger vinner fram i årene som kommer. De får stor betydning for bedriftenes lønnsomhet, og muligheter for rasjonalisering og innsparing er store. Posten har allerede en avtale med Gresvig og direkte distribusjon av leveranser til detaljistene i kjedene Gresvig Sport og Intersport. Importert sportsutstyr går ikke innom Gresvigs lager i Askim, men crossdokkes og sendes til sportshandlere over hele landet.

Ikke allianse

Da Posten overtok Nor-Cargo, ble hendelsen relativt høyt profilert. Den samarbeidsavtalen med TNT som ble inngått i overgangen april/mai, ble derimot tonet kraftig ned. Det var helt bevisst, og kom av at ryktene i markedet var mange og sterke om strategiske allianser ute i Europa. Dette er ikke den alliansen ryktene gikk om, men et rent samarbeidsforhold som gjør at Posten kan tilby sine kunder et internasjonalt ekspressnettverk, og selge TNTs tjenester. Alliansen arbeider man fortsatt med, sier Lona, men vil ikke kommentere hvem en partner kan bli.

Rykter om overtagelse, statlig salg eller lignende, er det liten grunn til å feste lit til. Så vidt vi kan skjønne. Lona understreker tvert imot at eieren, Staten, har vist vilje til å investere i en nasjonal transportør og speditør. Det har man gjort fordi man ser verdien i å styrke en stor , norskeid aktør i et marked som stadig mer domineres av store utenlandske konsern, og han tror ikke på noe ønske om å selge ut. Posten selv ser seg heller ikke tjent med et salg. Så lenge man kan vise resultater, er det ingen grunn til å endre eierforholdene.

Halvårsresultatet viser at utviklingen fra i fjor er positiv, og det blir bedre utover året tror han. Inklusive Nor-Cargo ligger man an til en omsetning på 7 milliarder kroner, der Postens logistikkdivisjon med døtre skal ha 3,8, og Nor-Cargo 3,2 milliarder. Datterselskapet Box Delivery har allerede tatt en lederposisjon innen budbiltjenester, ikke bare i Norge, men i Skandinavia.

Pan Nordic Logistics (PNL) har distribusjonssystem i hele Norden, gjennom sine eiere og partner, Posten Danmark og Posten Norge eier selskapet, mens Posten Finland er partner. PNL dekker dessuten store deler av verden og sender opptil 20 pakker i såkalt BulkSplit til ulike bedrifter i samme land. Ved å samle pakkene i en sending effektiviserer man fortolling og framsending. Sporing av pakker over hele verden er en selvfølge, og alt er integrert i Posten Logistikk.

OCS WaJens var første skritt for Posten ut av sitt tradisjonelle marked, og utgjør fortsatt en viktig brikke i systemet, med lagertjenester og distribusjon, samt transport over store deler av landet. Med ni logistikksentre plassert i Oslo og nærområdet, dekker man effektivt lagerbehov i regionen. Dessuten har WaJens trianglet Gardermoen - Asker - Ski med distribusjonsbiler i rutenett to ganger daglig.

Monopolene faller

I rask takt avreguleres stadig flere statlige monopoler, ikke minst innen EU. Brevpostmonopolet står for tur i 2007, og pakkeposten er allerede konkurransepreget. For Posten betyr ikke det annet enn muligheter for ytterligere konkurranse. Selv om brevposten får stadig sterkere konkurranse av E-post, har ikke nedgangen foreløpig vært så dramatisk som mange hadde spådd for få år siden. Bare vilkårene i et framtidig åpent marked blir like for alle aktører, er ikke Lona redd for private eller utenlandske aktører i det norske markedet.

- Jeg tror ikke det er plass til mange i dette relativt lille markedet, og vi er jo godt etablert gjennom alle år, avslutter Robert Lona.

www.posten.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!