Transport 2004:

Viktig både for bransjen og kundene

Den store transportmessen som arrangeres i dagene 10. - 12. juni i Norges Varemesses storanlegg på Lillestrøm, er et viktig møtested hvor alle utøverne kan utveksle kunnskap om alt det nye bransjen har å tilby. - NLF mener messen er svært viktig for medlemsbedriftene, fordi de representerer en vesentlig del av norsk godstransport på vei, sier adm. dir. Gunnar Apeland i Norges Lastebileier-Forbund som sammen med Transportbedriftenes Landsforening står bak arrangementet. Norges Varemesse er teknisk arrangør av messen som er blitt gjennomført regelmessig siden tidlig på 1980-tallet.

Christian Ryg

Årets messe har forlengst satt ny rekord når det gjelder utstillingsareal, og prosjektleder Trond Andersen i Norges Varemesse regner med at man totalt kommer til å passere 300 utstillere. Til sammenligning var det 215 utstillere på Transport 2001 som ble avholdt på Sjølyst.

Andersen er også opptatt av at messen skal dekke hele logistikkjeden. Derfor har man jobbet for å få til et kommunikasjons- og logistikktorg, der utøvere kan møte leverandører av alle former for utstyr og tjenester.

Mest innendørs

Nytt i år er at de fleste utstillerne vil bli å finne innendørs, noe som er en stor fordel - spesielt når været er dårlig. Siden mange av utstillerne må ha stor plass, har dette vært et problem tidligere år. For å referere Apeland;

- Med det nye, store messeanlegget på Lillestrøm er Norge endelig kommet på linje med de store arrangørene i våre naboland som også har store messer av denne typen.

Totalt areal har økt i forhold til på Sjølyst, men innearealet er vesentlig større på Lillestrøm, hele 35.000 kvm fordelt på 4 haller. På Lillestrøm vil en del av parkeringsarealet foran messebygget bli benyttet til utstillingen. Her kan det blant annet gjennomføres demonstrasjoner og litt forskjellige kjøreøvelser.

Overnattingskapasitet

En annen fordel i forbindelse med messen, er at det er reist et nytt storhotell på messeområdet. Dette er en fordel både for utstillernes mannskaper og tilreisende som besøker utstillingen. Den korte avstanden fra Oslo Lufthavn Gardermoen, og de rause parkeringsområdene ved messeområdet, er andre pluss i forhold til tidligere år.

Transportmessen har hvert år pleid å ha et publikumsbesøk på rundt 13.000. En stor del av disse er transportører, bransjefolk, transportbrukere og offentlig ansatte som jobber nær opp til transportbransjen.

- Vi regner med at også lokale og sentrale politikere vil benytte sommerens anledning til å bli bedre kjent med godstransportnæringen, sier Apeland.

Sikkerhet og verdiskaping

Konferansen som arrangeres i forbindelse med messen vil blant annet ha et seminar om sikkerhet og hvordan man kan få ned trafikkulykkestallene. Spesielt for transportnæringen er det ifølge «Tidsskrift for den norske lægeforening» tankevekkende at mellom 30 og 50% av alle møteulykker kan være selvmord. Midtskiller og 4-feltsveier ville effektivt senke antallet dødsulykker kraftig understreker Apeland, og uttrykker håp om at flere politikere vil ta seg tid og sette seg bedre inn i godstransporten i Norge og hvilke rammebetingelser den bør få.

- Motstanderne av godstransport på vei glemmer ofte at uten denne ville ikke samfunnet fungere, sier han.

I samme gate, men med en litt annen vinkling, kommer i seminaret om NTP 2006 - 2015. Her stiller arrangørene spørsmål om NTP er et virkemiddel for verdiskaping. Vi vet ennå ikke hvilke politikere som ønsker å møte næringen til debatt, men med erfaring fra andre fora kan vi undre oss!

Ikke alle er kjent med at bortimot 50% av godstransportarbeidet i Norge utføres av lastebiler. Måler vi i tonn, står veitransporten for hele 75%. Gjennom alle år er det lastebiltransport som har hatt den største økningen i markedet når det gjelder godstransport. Det gir store muligheter for unge som skal ut i arbeidslivet. Næringen har derfor arrangert et rekrutteringstorg, der de viser hvilke yrkesmuligheter som finnes. Skoler på ulike nivåer og med ulike utdanningstilbud er invitert. Her vil morgendagens arbeidstakere se at transportbransjen byr på mange ulike yrkesmuligheter, fra administrasjon og økonomi til terminalarbeid og yrkestransport. Bransjen har bruk for mennesker med variert utdannelsesbakgrunn.

Bilimportørenes tungbilgruppe på 8 medlemmer stiller seg positive til at Transportbedriftenes Landsforening og NLF nå samarbeider nært og godt om en transportmesse. Det betyr at importørene kan konsentrere seg om én messe i Norge, og planlegge med tre års sikt. På den måten er også besøkende sikret at utstillingen blir dekkende for hva som tilbys markedet.

Hvem kommer?

I hall D vil de besøkende finne mest lastebiler og busser. Hallen har stor takhøyde og god plass til de største, lengste og tyngste. En del varebiler har også funnet veien hit, under mesaninen helt øst i hallen. Hall C er også for en stor del viet lastebiler. Også her i takhøyden god. Den største innendørsstanden finner vi her med Scania som utstiller. Hall B er viet deler, dekk, rekvisita, renhold, transportmateriell, trucker og tjenester. I denne hallen finnes alle former for kommunikasjonsutstyr, datasystemer og logistikksystemer, med eget torg. Hall A, skråhallen helt i vest, fylles med ulike systemleverandører og underleverandører til bransjen.

De eneste gruppene som fortsatt er for dårlig representert er havner og speditører. Oslo havn skal representere hele Oslofjorden, men ellers er det ingen havnedeltagelse. Speditørene kan også bedre seg, men det er kanskje håp om bedring siden LTL for første gang er representert i arrangementskomiteen. For besøkende transportkjøpere ville en bredere presentasjon av denne delen av bransjen være en stor fordel.

Ute på en stor del av parkeringsarealet står påbygg, kraner, tilhengere og containere av alle slag. Her blir det også plass til ulike aktiviteter. Dette arealet kommer de besøkende til via den lange vrimlehallen på sydsiden av messen. Alle må altså først gjennom de to inngangene til Norges Varemesse. Trond Andersen forteller imidlertid at registreringssystemet er lagt om. De som har fått skriftlig, trykt invitasjon på forhånd, kan gå inn på nettet og registrere seg, og slipper dermed kø ved ankomsten.

- Formålet med transportmessen er å skape transportbransjens viktigste arena for relasjoner, forretninger, kunnskap og inspirasjon i Norge. Vi syntes langt på vei at vi har lykkes med dette når det gjelder omfanget av utstillingen, avslutter Trond Andersen i Norges Varemesse.

Det gjenstår bare å ønske arrangørene lykke til, godt vær og mange besøkende.www.transportfair.com

------------

Møtestedet for fremtidens transportbrukere og utøvere

En av de som skal utnytte dagene under Transport 2004 godt er drift- og logistikkdirektør Alf Georg Hammer i Nor-Cargo Thermo.

Nor-Cargo er et av landets ledende transport- og logistikknettverk. Ett av områdene er Nor-Cargo Thermo som i fjor hadde en fraktomsetning på 900 millioner kroner.

- For å befeste vår posisjon som en av landets ledende leverandører av logistikk- og transporttjenester, er det av stor betydning at vi er oppdatert på hva bransjen har å tilby av produkter og tjenester, sier drift- og logistikkdirektør Alf Georg Hammer i Nor-Cargo Thermo.

Han synes det er gledelig å konstatere at årets transportmesse har et så bredt spekter av produkter og tjenester, og påpeker at det er en klar fordel for Nor-Cargo Thermo at messen viser en faglig bredde relatert til deres virksomhet.

Hammer ser verdien av å samle det som er av tilbydere til bransjen under ett og samme tak noen effektive messedager.

- Transportmessen er en unik mulighet til å holde seg oppdatert på det meste. Alt fra biler og påbygg til flåtestyringssystemer samt laste-/losseutstyr, avslutter Hammer.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!