NTP og Statsbudsjett:

Investeringsløft eller tomme ord?

Temaet for paneldebatten på årets Transportbrukerkonferanse, ble ytterligere spisset. En god panelleder, Johan J. Jakobsen, med erfaring som samferdselsminister og nå seniorrådgiver i Europaprogrammet, spurte deltagerne om hvorvidt budsjettet imøtekommer brevet fra TF til Samferdselsminister Torild Skogsholm. Hun deltok for øvrig i år ikke på konferansen.

Christian Ryg Sarpsborg

I brevet (av 25.8 d.å.) etterlyser Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)   hva Regjeringen har tenkt å gjøre med det store etterslepet i forhold til Sem-erklæringen. TF spør også hva samferdselsdepartementet vil gjøre med prøveordning for vogntog på 25,25 meter som kan redusere antall vogntog på veien betydelig, og ikke minst med kalkulasjonsrenten som ligger alt for høyt og ikke angir riktig nytteverdi for nye prosjekter. Også jernbanens kjøreveisavgift ønsker TF fjernet.www.transportbrukerne.no

I panelet satt Petter Løvik (H), Oddbjørg Starrfelt (Ap), Kenneth Svendsen (Frp) og Geir-Ketil Hansen (SV). Dessuten to av foredragsholderne; oppdretter Hans Petter Meland fra Lovundlaks og direktør Hans Erik Stadshaug fra Moelven ByggModul.

Det var temmelig forutsigbart at Løvik, som ble direkte utfordret og som i sitt foredrag allerede hadde forsvart budsjettet, svarte at man kunne ønske mer, men hensynet til kronekurs og renter hindrer det. At opposisjonspolitikerne i Samferdselskomiteen er av en annen mening forundrer vel heller ingen. Opposisjonen i Stortinget plusset på med 22 milliarder, fordelt over en tiårs periode, for å få fart i veibyggingen først og fremst. Løvik mente at et slikt vedtak forplikter Regjeringen, men at opposisjonen da må finne inndekkingen av disse pengene.

Både Meland og Stadshaug hadde i sine foredrag gått kraftig inn for utbedring og nybygging av veier i distriktene. Bare gode veier kan hjelpe næringslivet, og sørge for bedret konkurransekraft i Europa. Stadshaug sa dessuten at Østlandet nord for Gardermoen nå lider av manglende utbygging, med argumentet om at denne regionen fikk så mye før OL på Lillehammer. Det er tross alt transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim, med forgreininger til Nordvestlandet vi snakker om.

Ikke senk ambisjonsnivået

Starrfelt mente at Regjeringens utspill om at opposisjonen farer med tomme løfter og monopolpenger ikke holder. Fordi man ikke holder sine egne løfter fra Sem-erklæringen, kan man ikke senke ambisjonsnivået, og si seg godt fornøyd med et lavere investeringsnivå gjennom hele perioden, sa hun. Vi må nå snart bygge landet på nytt, ellers går det nedover med distriktene.

Svendsen sa at når man skal vurdere om den perioden vi er inne i har vært god eller dårlig for samferdsel, burde egentlig transportnæringen være de som svarte. Men han mente og fikk tilslutning fra Hansen, at økt bruk av penger til å investere i varige samfunnsgoder ikke var farlig. Dessuten påpekte flere at med ledige anleggsarbeidere, kunne man med fordel sette i gang flere veianlegg.

Her kommenterte panellederen at ifølge en økonomisk tese virker ikke midler til å sette i sving ledig kapasitet pressende på økonomien.

Engasjert sal

Konferansedeltagerne var sterkt engasjert i slutten av debatten. Direktør Gunnar Apeland i Norges Lastebileier-Forbund ga uttrykk for en klar oppfatning om veiens betydning for verdiskapingen i samfunnet. Den eneste årsaken han kunne se for at man ikke investerte i realverdier, veier, var at det oppfattes som en utgiftspost.

Flere ga klart uttrykk for at skal vi stoppe utflytting av arbeidsplasser, er god infrastruktur det beste virkemiddel. Og er det noen realitet i det politiske ønsket om spredt bosetting, må næringslivet i distriktene få en infrastruktur som gjør det interessant å lokalisere bedrifter til distriktene.

Det ble også påpekt, som mange ganger før, at veitrafikken genererer mer penger enn veibevilgninger, og at veinettet må sees som et strategisk virkemiddel. Et forslag var; ta investeringene ut som egen del av budsjettet. Løvik innrømmet at han ikke helt ser den kostnadsdrivende effekten av økt investering i veier.

Når det gjaldt inndekkingen av eventuelle påplussinger, avsluttet Løvik med at han ville se opposisjonens inndekking, men at han ikke godtok høyere skatter.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!