Bedre på alle måter:

Schenker inn i ny terminal i Oslo

I løpet av sommeren har Schenker flyttet sin terminal i Oslo. Fra Linjegods terminal på Alnabru var det riktignok ikke lange avstanden, men nå er man herre i eget hus, tvers over plassen. Den tidligere Samlastterminalen er bygget om og har fått en kontormesanin med god plass til 15 medarbeidere. I tillegg har de 27 terminalarbeiderne fått rasjonelle områder for godshåndtering.

Christian Ryg

Terminalen var tidligere utelukkende beregnet for næringsmiddeldistribusjon i Hakonsystemet. Nå fungerer den som import- og eksportterminal for Schenker, og Linjegods overfører containere som skal eksporteres, og får overført importgods fra Schenkers system.

Linjegods ønsket et skille og byttet med Schenker så de fikk sin egen helt atskilte virksomhet. Her kan man bygge hele containere, og motta mindre eksportsendinger fra terminalen rett over plassen. Terminalen er på ca 3.400 kvm innvendig areal.

I følge terminalsjef Atle Olaussen fungerer den nye terminalen bedre enn tidligere, og bl.a. er sikkerheten langt bedre. Hele området, både for Schenker og Linjegods er inngjerdet og sikret, og alle må registrere seg i vakten før de får adgang til terminalen. Adgangen kontrolleres mot papirer og alle henvises til riktig port for utlevering av gods. Alt dette skal være i tråd med TAPA krav til sikkerhet som stilles i stadig flere land. Målet er å få dette på plass i nær framtid.

Schenker har selvsagt tollbehandling og -regnskap, og Olaussen understreker det gode samarbeidet som eksisterer.

Tredelt

Terminalbygget er delt i tre. Den ene enden er beregnet utelukkende for eksportgods. Her kan containere strippes, og sortert gods stuffes i utgående containere på andre siden av gulvet. I denne avdelingen finnes svært lite reoler, ettersom godset skal gå rett gjennom. I importavdelingen i andre enden av bygget er det derimot bygget opp lagerreoler slik at godset kan samles og sendes over til Linjegods i containere. Flyttingen har gitt ekstra 500 pallplasser, slik at man nå har ca 1.500 plasser. Godset allokeres plass av datasystemet, med flytende plassering i lageret. Her er det meningen at godset kan ligge en dag eller to, men mye går ut samme dag.

Mellom de to avdelingene for import og eksport, ligger en avlastningsavdeling. Godsstrømmene er ulike for eksport og import, med størst strøm inn på begynnelsen av uka, og størst ut mot helgen. Derfor er det greitt å ha et område som kan ta de største toppene begge veier.

Terminalen er døgnåpen og kjører med tre skift. Gjennomsnittstrafikken ligger rundt 100 biler i døgnet, hvorav rundt 70% er import. Majoriteten av disse er Schenkerprofilerte, men det kommer også en del innleide vogntog.

God plassering

Lokaliseringen til Alnabru er etter regionssjef Morten Stålungs mening den best tenkelige for godsterminal i Osloområdet. Ikke bare sett fra distribusjonssynspunkt, men også miljømessig. Det meste av godset skal til Oslo nord og innover i landet. Da er det ikke hensiktsmessig å sende det først til en terminal sør for Oslo for omlasting og videre transport gjennom Oslo.

Schenker har egen distribusjon i Oslo-området. Området er det viktigste i hele landet, og her ønsker man full kontroll over distribusjonen. Det er også mest rasjonelt å kjøre godset direkte ut fra egen terminal, i stedet for å overføre det til Linjegods system. Resten av landet er det Linjegods som tar seg av i sitt trafikknett.

Utvikle strekkodesystem

Schenker har satt i gang et såkalt Belt prosjekt. Hensikten er å finne fram til et strekkodesystem som kan identifisere gods og sørge for tracking/tracing av gods gjennom hele Schenkers nettverk internasjonalt. Det er ikke problemfritt, i og med at man også ønsker kompatibilitet med Linjegods strekkoding og med andre samarbeidspartnere internasjonalt.

- Vi må også se på hva kundene ønsker og hva som kreves av oss, sier Olaussen.

Schenker i Norge legger for øvrig vekt på at man har en ganske fast og stabil kundemasse, og at man har hatt et godt år så langt i år. I likhet med de fleste andre merket man et fall i 2003, men utviklingen går riktig vei i år.

- Vi må aldri sovne og ble selvtilfredse, sier Olaussen. Han understreker at det gjelder ikke bare å utvikle ideer og se framover for ledelsen. Dersom man ikke sørger for å involvere medarbeidere på alle plan, hjelper det lite med gode ideer i toppen av administrasjonen.

- Dette er en veldig personrelatert og -orientert bransje, der en stabil stab har mye å si. Det er også en bransje med knalltøff konkurranse. Derfor gjelder det å være på hugget hele tiden.

TBL-avtalen som ble undertegnet i vår har generert en del nye kunder, men Olaussen mener det er vanskelig å konkretisere gevinsten så langt. Mange av TBLs medlemsbedrifter vil bruke tid på å skifte fra en leverandør til en annen, igjen på grunn av personlige bånd til sine transportører.

www.schenker.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!