Posten Norge:

Tar i bruk nærmere 100 nye Volvo lastebiler

Posten Norge har fått overlevert 38 Volvo FH12 containerbiler og 30 Volvo FM9 distribusjonsbiler. I løpet av våren vil Posten ha fått overlevert nærmere 100 nye lastebiler. For å gjøre transportene mest mulig effektive og økonomiske igangsetter Posten og Volvo et pilotprosjekt basert på Volvo Dynafleet.

Bilene er en del av en rammeavtale som ble inngått ifjor, og hvor de første leveransene startet i november. Ytterligere 29 biler vil bli overlevert i løpet av våren.

Regner man med alle datterselskapene, har Posten Norge blitt en av landets største aktører innenfor veitransport. Ser man på selve kjernevirksomheten, drifter de alene totalt om lag 5.800 kjøretøy. Av disse er 427 mindre distribusjonslastebiler og 137 tyngre lastebiler/trekkbiler. I tillegg har Posten 100 tilhengere av forskjellig slag og hele 1.000 vekselflak.

Innkjøpsdirektør Steinar Wiik i Posten opplyser at Volvo vant anbudsrunden på de tyngre lastebilene fordi de totalt sett hadde det gunstigste tilbudet.

- Vår vurdering baserte seg på at Volvo hadde en gunstig servicepris og god gjenkjøpsverdi. Videre har Volvo et av de best utbygde servicenettene på landsbasis, og det er også et vesentlig element for Posten, sa Wiik under overleveringen hos Volvo Truck Center på Furuset i Oslo.

- Vi vet også at Volvo er kjent for god kvalitet, og lastebilene er meget populære blant sjåførene. Sist, men ikke minst har Posten veldig gode erfaringer med dette merket fra tidligere, la innkjøpsdirektøren til.

Full service- og reparasjonskontrakt

Leveransene denne gang er fordelt på tre biltyper; FH12 6x2 containerbiler med 460 hk motor, manuell girkasse og tilpasset trippelkjerre, FM9 6x2 containerbiler med 380 hk motor og I-Shift og FM9 4x2 distribusjonsbiler med 300 hk motor og I-Shift.

Leveransen omfatter også full service- og reparasjonskontrakt; Volvo Gold Contract som også inkluderer containerrammer og bakløftere.

Posten valgte denne gang Bussbygg som skapleverandør. Selskapet har erfaring med påbygg siden 1947, og har siden den gang bygget over 5.000 skap. Produktene er kjent for sin solide konstruksjon og gode kvalitet.

- Skapene er noe dyrere enn konkurrentene, men våre beregninger viser at dette i lengden likevel blir en totaløkonomisk gunstigere løsning for oss. Ikke minst fordi levetiden er så lang at flere av skapene blir benyttet på to chassiser. Posten har også positive erfaringer fra tidligere kjøp av til sammen over 100 skap og er godt fornøyd med denne leverandørens service og oppfølging, sier Steinar Wiik.

Volvo Transport Information Systems (TIS)

Posten og Volvo har nå igangsatt et pilotprosjekt basert på Volvo Dynafleet. Dette innebærer en kjøretøy- og føreranalyse med oppfølging via Dynafleet Online. Generelt har postsjåførene tidligere vært skeptiske til Dynafleet som de har betraktet som et «overvåkingssystem» av sjåførene. I følge informasjonsansvarlig Frank Tonås i Volvo Truck Center er sjåførene nå positive fordi de ser at systemet kan bidra til å gjøre Postens transporter mer effektive og økonomiske og således være med på å trygge egne arbeidsplasser.

Prosjektet omfatter også sjåføropplæring for om lag 60 personer, og nødvendig utstyr skal innmonteres i 40 kjøretøyer på to lokasjoner. Opplæringen omfatter grunnleggende teori tilpasset bilparken og prinsipper om «grønn» kjøring samt praktisk gjennomføring. Man vil følge opp at kompetansen brukes i det daglige ved blant annet å måle effekten på kjøretøy både med og uten Dynafleet. Systemet kan bidra til å redusere drivstofforbruket med 3 til 6 prosent, og tatt i betraktning Postens store bilpark representerer dette svært stort besparelsespotensiale.

www.posten.no

 www.volvotrucks.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!