Jens Petter Ekornes:

Legg ned jernbanen og bygg motorvei mellom Lindesnes og Tromsø

Norsk veistandard er under enhver kritikk. Norsk jernbanedrift bør legges ned. Samferdselsmyndighetene må satse på 4-felts vei fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord og oppgradere kyststamveien. Likeledes må det bygges strategiske containerhavner langs norskekysten for raskt å kunne betjene internasjonale kunder. Dette er god samferdselspolitikk og i tråd med norsk næringslivs behov, mener Jens Petter Ekornes.

Trond Schieldrop Ikornes

Den høyt profilerte og frittalende industrilederen brenner for å bedre rammebetingelsene for norsk industri, og legger ikke fingeren i mellom når han beskriver sitt syn på norsk samferdselspolitikk.

- Det er mange polerte møbelkomponenter som har blitt ødelagt mellom Sykkylven og resten av landet og utlandet på grunn av for dårlig veistandard. Når vi snakker om rammebetingelser er en optimal infrastruktur det viktigste satsningsområdet for samferdselsmyndighetene. På den måten kan de bedre konkurranseevnen til norsk industri i årene fremover, påpeker Ekornes, og viser til at fraktkostnadene snart i ferd med å overgå møbelkonsernets lønnskostnader.

- Det henger rett og slett ikke på greip.

Jens Petter Ekornes mener dessuten at myndighetene også er helt nødt til å forbedre infrastrukturen langs kysten med broer, ferger og forbedret veistandard.

- Brorparten av norsk industri er kanalisert her. I stedet for å sende godset på dårlige veier gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen til kontinentet, burde man oppgradere kyststamveien, og bygge ut containerhavner med gode tilknytningsveier. På den måten kan godset skipes direkte til strategiske havner i andre europeiske land på svært kort tid, sier Ekornes.

På den måten mener han at man kan spare store deler av innlandet og Oslo for trafikk-kaos, samtidig med at næringslivet sparer penger. Fraktkostnadene med båt representerer som kjent en brøkdel av bil og jernbane.

Samfunnsmessig god politikk

For hjembygda Sykkylven mener Ekornes at fjordene i dag representerer en psykologisk sperre.

- Kunne vi krysse tre fjorder med broforbindelser, ville vi øke dagens arbeidskraft fra 7.000 til 150.000. På under en time kan folk jobbe og bo hvor som helst på Sunnmøre. Selv om kostnadene vil beløpe seg til 5 milliarder kroner på å forbedre veinettet, bygge broer og forbedre fergestandarden, er det samfunnsmessig lønnsomt. Da Ekornes lå nede for telling på begynnelsen av 90-tallet, var det flere arbeidere som hadde kjøpt nytt hus på Ikornnes. Husverdiene falt enormt mye som følge av at vi var på konkursens rand. Det var få eller ingen jobber fordi avstandene til andre pressområder ble for store. Med broforbindelse til Hareid hadde våre medarbeidere hatt flust med alternative arbeidsplasser i den fasen vi lå nede for telling. I dag er det Hareidsiden som preges av stor arbeidsledighet mens vi seiler i medvind.

4-feltsvei fra Lindesnes til Tromsø

- Samferdselsmyndighetene burde bygge en 4-feltsvei fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord, mener Ekornes.

- Med en slik hovedpulsåre og en godt utbygd kyststamvei med gode tverrforbindelser, vil Norge få en helt ny funksjon, dimensjon og forutsetning for å opprettholde lokal virksomhet. Vi kan ikke drive industri med kun salg i det nasjonale markedet. Vi må ut med våre produkter. Ekornes er i den lykkelige situasjonen at vi kun er avhengig av en liten markedsandel internasjonalt for å drive lukrativ produksjon lokalt. Vår nisjeproduksjon sysselsetter over 1.400 mennesker. Spesialiserer vi oss på enkeltområder kan vi forsyne oss på øverste hylle internasjonalt uten at konkurrentene oppdager at vi er der, sier han.

Må raskest mulig inn i EU

Ekornes mener det ikke er uten grunn at norsk oppdrettsnæring sliter tungt.

- Da vi sa nei til EU forsvant hele foredlingsindustrien. Oppdrettsnæringen har i alle år tapt store beløp på et nei til EU. Det er høl i hodet at vi må sende fiskeråstoffet på humpete veier frem til Padborg i Danmark for videreforedling til det europeiske markedet. Med våre lange fisketradisjoner er vi i stand til å videreforedle nisjeprodukter spesialtilpasset for det internasjonale markedet. Det er ikke god reklame for fiskeindustrien at vi tilbyr europeiske sluttkunder flere dager gammel fisk. Skal norsk fiskerinæring overleve, må vi raskest mulig inn i EU, slår Ekornes fast.

- Tollbarrierene er for store til at en samlet fiskeribransje kan bære disse utgiftene. Et medlemskap vil gi oss de samme rammevilkår som øvrig europeisk fiskeribransje. Vi har jo alt som resten av Europa mangler - nærheten til råstoffet og muligheten til å videreforedle fiskeproduktet til et kresent marked.

Legg ned jernbanen

Jens Petter Ekornes elsker å spissformulere seg, og fortsetter med å hevde kategorisk at jernbanen burde vært lagt ned for lenge siden.

- Det er umulig å drive effektiv transport med skinnelegemer fra slutten av 1800-tallet. Blir vi kvitt jernhesten som kveiler seg på kryss og tvers i Norge og opphever dieselavgiften, vil det fremme lokal næringsvirksomhet og styrke transportnæringen, sier Ekornes, som ikke har noen forståelse for politikernes prioritering.

- De fem neste årene har myndighetene kanalisert 40 prosent av investeringene til jernbanedrift og 60 prosent til vei. Jernbanen transporterer 4 prosent av norske passasjerer og 7 prosent av alt gods i Norge. Jernbanedrift er derfor en gedigen feilinvestering. Et privat selskap som hadde foretatt slike feildisponeringer ville for lengst vært konkurs, sier Ekornes.

- Hva bør myndighetene gjøre?

- De må oppheve dieselavgiften, bygge ut hoved- og stamveinettet og nedlegge jernbanen på ulønnsomme områder. Det er på flate områder som i Mellom-Europa og USA at jernbanen har sin styrke, sier Ekornes.

- Selv om vi bor i Europas ytterkant, har vi mange konkurransefortrinn. Vi har fisk, skog, vannkraft, olje, gass og selskaper som har klart å skaffe seg et internasjonalt renommé takket være merkevarebygging og nisjeproduksjon. Vi bor i en del av verden med en utrolig vakker natur som det er nesten umulig å bevege seg i. Vårt største handikap er dårlig infrastruktur og for store avstander. Så presterer myndighetene å legge avgifter på vårt handikap. Er det noen steder hvor dieselen må subsidieres, så er det i Norge. I stedet for har vi de høyeste avgifter i hele Europa, sier Jens Petter Ekornes avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!