Kombinerte trafikker kommer

CargoNet har en visjon om å bli en ledende aktør innen kombinerte trafikker, både i Norge og tilog fra utlandet. Salgs og markedsdirektør Knut Brunstad la fra både litt historie og framtidsvyer under Logistikkforeningens konferanse. Han understreket samtidig at vi kan komme til å få alvorlig konkurranse fra utenlandske jernbaneselskaper, og viste til Deutsche Bahns forsøk på oppkjøp i vår.

CargoNet skal være en underleverandør til transportører og speditører, og ikke gå direkte på kundene til disse. Vi skal være til for våre kunder, ikke for oss selv og ikke delta i noe forsøk på å pakke inn den gamle strukturen i et skall av tilsynelatende liberalisering, sa Brunstad. Han pekte samtidig på at Norden alltid har vært tidlig ute med gjennomføring av EUs vedtak når det gjelder liberalisering. Vi kan få en utvikling der de store og mektige europeiske aktørene går inn i Norden med stor tyngde. Det vil ikke koste dem store summer i forhold til deres kapitalbase. Samtidig kan de i ro og fred forberede seg på gjennomføring av liberalisering i egne land og den eventuelle konkurransen som da kommer.

Allerede i dag er det seks aktører i det norske markedet, men konkurrentene til CargoNet er forholdsvis små selskap med unntak av et par kontinentalt eide.

CargoNetkonsernet er riktignok store i nordisk sammenheng, med nesten 1,4 milliarder i omsetning i 2004. I Norge kunne konsernet også vise til positivt resultat på 8 millioner kroner siste år. Men relativt store utgifter i Sverige i forbindelse med Green Cargo førte til et minus på 21 millioner totalt. Man er imidlertid optimister med tanke på 2005, og budsjetterer med et godt overskudd. Veksten i Norge i fjor var 18%, og man ligger godt an i forhold til budsjett så langt i år.

Hurtige pendler

Kjernevirksomheten er kombinerte trafikker i Norge og resten av Europa. Faste pendler som går hyppig og har Alnabru som nav er styrken. Man har stadig utvidet antall avganger og starter nå den 6. pendelen i døgnet mellom Oslo og Bergen. På Dovrebanen går det sju pendler hvert døgn, og tilsammen passerer mer enn 50 pendeltog Alnabru hvert døgn. Hastigheten er også god. Strekningen Oslo - Narvik gjennom Sverige tar 27 timer. Det er nesten 2.000 kilometer mellom de to byene. Også sørover på Kontinentet går det etter hvert raskere. Bodø - Malmö går unna på 35 timer, og etter ytterligere 35 timer står lasten i Verona.

Det dreier seg om et åpent system, uten dedikerte tog for enkelte kunder. NSB skal heller ikke ha egne lastbærere sier Brunstad.

God vekst

Kombinerte transporter har hatt en god utvikling siden begynnelsen av 90-tallet. Den gangen transporterte NSB Gods ca 100.000 containere årlig, i fjor var tallet 370.000 . Dessverre ser det ut til at man nå er i ferd med å stange hodet i taket når det gjelder kapasitet på terminalene. Selv om Alnabru er stor, må man bygge ut i løpet av to år. Her ligger riktignok alt til rette. Det gamle skifteområdet vil endres til terminal innen 2007. Vi har ikke bruk for skiftespor i dag og i framtiden, sa Brunstad. Pendeltogene skal aldri skifte. De går i faste stammer og må gjøre det for å holde hastigheten oppe i laste/losseprosessen, og kostnadene nede. Det e dyrt å skifte vogner. Som Brunstad sier, så har heldigvis byrådsleder Erling Lae endret syn på Alnabru som godssenter. Det er ikke lenger snakk om å flytte transport og spedisjon ut av området i overskuelig framtid.

De store og de enorme

I internasjonal sammenheng blir CargoNet konsernet lite. Deutsche Post/DHL omsetter for 370 milliarder kroner og har 380.000 ansatte over hele verden. Deutsche Bahn/Stinnes er langt mindre, men har allikevel en omsetning på rundt 95 milliarder, og 65.000 ansatte. DB eier også selskaper i en rekke land. De eier allerede Railion Danmark, og forsøkte oppkjøp av Green Cargo. Vi vet altså at Skandinavia er interessant for tyskerne. Her i landet er selskapet medeier i Linjegods. Strategien ser ut til å være å skaffe seg så stor markedsmakt at de blokkerer for reell konkurranse. Foreløpig mener Brunstad at for dårlig infrastruktur her i landet vil minske interessen for å gå inn i godstransport med bane.

En annen sak er at rent teknisk må også CargoNet forberede seg på en framtid der det skal konkurreres i Europa. Strømsystemet er til hinder for norsk trekkmateriell i dag. Norske og svenske lok stopper midt på Öresundsbroen. Her skifter man til dansk/ tysk strømforsyning. For å kjøre må man bruke såkalte multippellokomotiver, som kan kjøre på ulike spenninger.

Brunstad lanserte fire utsagn som er ganske vanlige i debatt, men som må sies å være paradokser.

EU kan ikke bestemme hvorvidt de enorme konsernene skal bli større eller ikke. Utviklingen hittil har vist at de ønsker å skaffe seg tilnærmete monopolsituasjoner, uansett forhindringer.

Litt i glasshus

Vi må nok innrømme at i forhold til jernbanetransport er CargoNet litt i glasshus, men for det meste er vi utenfor, sa Brunstad. Han understreker at selskapet må ha troverdighet i forhold til sine uttalte mål. CargoNet må oppfattes som en del av transportbransjen, ikke av jernbanebransjen. Ledelsen har tatt et valg og en beslutning om hva man skal drive med. Der er målet å være best. Det vil alltid være motstandere i struktur, politiske miljøer og innen bransjen. Det ser man som sunt, så får vi heller ta debatten, sa han. For CargoNet gjelder det å tørre å tenke annerledes. Vi må ha klart for oss at skandinavisk næringsliv er annerledes enn på Kontinentet.

Når det gjelder framtiden, må vi ha lov å spørre oss selv om hvor godt norsk næringslivs interesser vil bli ivaretatt om alle viktige beslutninger om logistikkutvikling skal tas på Kontinentet. Vi må sørge for at det finnes norske mellomstore aktører i logistikkbransjen også i framtiden, sa Brunstad.

-------

Ny direktør i CargoNet

Are Kjensli (47) overtar 1. september som ny administrerende direktør i CargoNet AS. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Pågen AS, og har bred erfaring fra transportbransjen, blant annet som logistikkdirektør i Coca-Cola Drikker samt fra OL på Lillehammer. Kjensli har utdannelse fra Hæren og Krigsskolen, samt fra BI.

- CargoNet-konsernet er inne i en positiv utvikling med vekst og gjennomslagskraft

i markedet gjennom sin sterke satsing på kombinerte transporter på jernbane. CargoNet-konsernet er i en bransje som fortsatt vil gjennomgå store strukturelle endringer, og hvor konkurransesituasjonen er utfordrende. Jeg er sikker på at Are Kjensli med sin erfaring innen transport og logistikk vil utvikle konsernet videre, og befeste posisjonen som et nytenkende og fremtidsrettet transportselskap, sier styreleder Einar Enger. Nåværende adm. dir. Kjell Frøyslid vil fra det tidspunkt Kjensli tiltrer og frem til han går av med pensjon i desember stå til styrets disposisjon.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!