Vi skal ha innflytelse!

Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) har fått sin yngste direktør i organisasjonens historie. Ole A. Hagen er 35 år, men han har rukket mye i sin yrkeskarriere, og har god oversikt over norsk transportnæring og samferdsel. Med utdannelse fra NTH ved institutt for samferdselsteknikk, og yrkeserfaring fra Vegdirektoratet, Miljøverndepartementet og både EU kommisjonen og OECD blant annet, har Hagen lang erfaring og innsikt i hvordan man driver politisk lobbyvirksomhet.

Christian Ryg

Ole A. Hagen forteller at han fikk spørsmålet om han ikke var litt ung for jobben, men selv vurderte han først om stillingen bød på tilstrekkelige utfordringer. Det kom han raskt fram til at det fantes.

Den som setter seg til en samtale med Hagen oppdager dessuten raskt at han har både innsikt og historisk overblikk over norsk samferdselspolitikk.

- Norsk samferdselspolitikk har alltid vært preget av suboptimalisering. Stortingspolitikere ser det som viktig at de får til noe for sitt hjemfylke, og dermed blir det ofte løsninger som ikke nødvendigvis gagner nasjonen og næringslivet. De fleste har dessuten glemt at det ikke var under Dørums tid som samferdselsminister at den første helhetsplanen for samferdselspolitikk ble lagt fram. Allerede i 1972 (Kronprinsregentens resolusjon om igangsetting av arbeidet kom faktisk da) ønsket man å få en samlet plan, i stedet for sektorplaner. Utfordringene er fortsatt de samme som den gangen. Det er godt å kjenne historien. Da vet man hva som ikke er mulig å få til, og hva som bare krever innsats og tid.

TF må levere premisser

TF skal fortsatt arbeide med å skaffe fram underlag for viktige politiske beslutninger om samferdselsspørsmål. Hagen mener organisasjonen må se helhet og tenke tverrfaglig. Men det er selvsagt enkelte begrensninger på hva man kan rekke over og holde oversikt over med bare to mennesker i organisasjonen. Han ønsker seg en noe større organisasjon på sikt. Men hvor stor TFs stab bør være, venter han med å foreslå.

- Jeg begynte i denne jobben 1. juni, og dette er en sak som styret avgjør. Allikevel ville det være galt å si at jeg ikke har tanker om spørsmålet. Foreløpig får vi imidlertid støtte oss på medspillere fra de ulike medlemmene. Det finnes utrolig mye kompetanse blant medlemmene og i styret, og viljen er tilstede slik at vi kan trekke på denne kompetansen. Dessuten ønsker jeg å få et bredere og nærmere samarbeid med logistikksjefer i norske bedrifter. Da kan vi også finne ut mer om hvilke rammebetingelser som er viktigst for norske bedrifter.

For å få en god samferdselspolitikk for hele landet, må man se helhet og tenke på både regioner og storbyer. Det er langt andre saker som er viktige for næringslivet i f.eks. Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, enn for regionene. Hagen mener at TF også må vurdere hvor man får størst uttelling og effekt av innsats. Han nevner som eksempel skognæringen. Her har man dokumentasjon på hvilken innsats som kan gjøres for å senke næringens transportkostnader vesentlig.

Samarbeid bredt

Særlig når organisasjonen er liten, må man samarbeide med alle parter som stort sett har felles interesser. I dag har TF kontorer på samme sted som LTL. Det er en helt naturlig partner som Hagen ønsker å knytte nære bånd til. Men også andre organisasjoner med transportfaglige interesser bør man se på. Det viktige er å komme med der premisser og dokumentasjon skal framskaffes og være med i denne prosessen fra starten av. Både TØI og SINTEF er nyttige institusjoner som besitter stor kompetanse.

Et annet forum der den nye direktøren allerede har vært i aksjon, er NHOs møter med nye stortingskandidater og politikere over hele landet. Hagen vedgår at han ikke kan rekke over alle disse møtene i løpet av høsten, men mener det er meget nyttig å treffe både lokale politikere og næringslivets representanter i distriktene. I et slikt forum kan man både diskutere og legge fram saker av betydning, og knytte kontakter.

Ta opp bompenger

En sak Hagen mener det er viktig å ta opp i politiske miljøer, er bompengefinansiering av veiprosjekter. Det har blitt en varig ordning som også har vokst kraftig de siste 10 årene. I dag er andelen oppe i 30% av stamveginvesteringene. Vi må få en debatt om hvor smertegrensen går, og det gjelder særlig næringslivet som rammes hardt, spesielt der man har lange transportveier. Enkelte politiske partier og politikere later til å mene at bompenger bare kan fortsette å øke som finansieringsmulighet for alle mulige prosjekter. En avklaring er på sin plass snarest mulig.

I løpet av kort tid skal man ha klar en brosjyre som Hagen velger å kalle TFs 10 viktigste saker.

- Vi må bli flinkere til å fortelle hva vi jobber med og hva som er viktigst til enhver tid. Synliggjøring av organisasjonen betyr mye.

Transportkonferansen viktig

Også den årlige transportbrukerkonferansen ønsker Hagen å videreutvikle. Det er viktig å få med flere brukere fra hele landet. Nye næringsområder kan f.eks. være fiskeri og havbruksnæringen, som har store og omfattende transportbehov, men også turistnæringen som skal få transportert turister til ulike deler av landet. Norsk Industri (TBL og PIL) har lagt opp til at TF skal være talerør overfor politikere i samferdselssaker.

- Vi må stille spørsmålet; hvem er det som skal komme på konferansen? Så må vi arbeide for å finne nye deltakere og gjøre oss mer synlige innen flere næringer. Jeg er overbevist om at vi har mye å hente. Men arbeidet kommer til å ta tid. Jeg har selv erfaring med slikt arbeid både fra OECD og fra EU i flere sammenhenger. I tillegg til flere deltakere fra ulike næringer, må vi arbeide for å gjøre transportbrukernes krav mer synlige i media. Det er for lav bevissthet om viktigheten av gode logistikkløsninger og rammebetingelser som kan gjøre næringslivet konkurransedyktig.

Entusiasmen og pågangsmotet er noe av det første man legger merke til hos Ole Hagen, ved siden av at han raskt dokumenterer solide kunnskaper. Så har han da også vært med å utarbeide planer for regional havn i Rogaland og flere utredninger om byutvikling der infrastruktur og logistikkløsninger har vært sentrale. At han i tillegg har et godt innblikk i politisk liv både i Norge og Europa skulle borge for at organisasjonen får glede av Ole A. Hagen.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!