La valget bli et veivalg!

Vi er inne i en hektisk tid før årets stortingsvalg. TF bidrar aktivt på regionale samlinger med de aktuelle stortingskandidatene. Her møter vi bedrifter, som gir gode presentasjoner over deres behov for rammebetingelser, bl.a. for samferdsel. Mange av arrangementene inngår i Veivalg 2005, hvor vi sammen med de andre organisasjonene arbeider målrettet for å behovet for bedre veier opp på agendaen til valget.

- Vi trenger bedre infrastruktur

Det som slår meg, er hvor samstemte bedriftslederne er, enten de kommer fra Nordland, Buskerud eller Østfold. En rekke av bedriftene som allerede konkurrerer i et tøft internasjonalt marked, har nasjonale eller utenlandske eiere som stiller sterkere krav til lønnsomhet. For dem vil reduserte transportkostnader og generelt bedre rammevilkår, være svært viktig for lønnsomheten.

Utfordringene står i kø for våre kommende samferdselspolitikere. Overalt hvor de kommer, blir de konfrontert med behovet for å satse mer på investeringer i samferdsel. I byområdene er det behov for helhetlige pakkeløsninger, mens det for øvrig er behov for investeringer i vei og jernbane. Politikerne blir fortalt at etterspørselen etter investeringer er stort, og at rammen til fordeling er for lav.

Som et viktig talerør for norsk næringsliv blir vi lyttet til og tatt med på råd av stortingskandidatene. Dette er viktig grunnlag for et godt politisk samarbeid de neste fire årene, for alle partier som er interessert i å være en alliansepartner for næringslivet.

Det er også viktig med opplæring og kursing av de kommende representantene. TF har i denne sammenheng bidratt i arbeidet med boken «På riktig vei - et grunnlag for samferdselspolitisk debatt», som nå blir gitt ut av NAF. Boka er et viktig oppslagsverk for alle som er interessert i samferdsel, og byr på vitale og oppdaterte fakta om norsk samferdsel.

-----------------

Gode tiltak for trefordelingsindustrien

Myndighetene kan gjennomføre to tiltak for å bedre lønnsomheten til skognæringen: Øke tillatt totalvekt fra 50 til 56 tonn for 7-akslede 22 m vogntog og avvikle kjøreveisavgiften for transport av tømmer på jernbane.

Ole A. Hagen

Skogindustrien har transportkostnader på i størrelsesorden 30 % av de variable driftskostnadene. Industrien vil kunne bedre sin konkurransekraft betydelig dersom man øker tillatt totalvekt for vogntog eller avvikler kjøreveisavgiften.

Å øke tillatt totalvekt for 7-akslede 22 meter vogntog vil medføre en årlig besparelse på cirka 40 mill kroner for skognæringen. Staten tar videre inn 42 millioner kroner per år i kjøreveisavgift for jernbanen. Avgiften utgjør mellom åtte og ni prosent av tømmertransportkostnadene.

Bakgrunn

Endring av produksjonsmønster og globalisering fører til at råvaretransporten til treforedlingsindustrien på norske veier stadig øker. Økt transport av tømmer på norske veier må gjøres på en forsvarlig måte.

Ved å øke totalvekten til 56 tonn på tømmerbilene vil man både få økt lønnsomhet i næringen og bedre trafikksikkerhet (redusert høyde og bedre stabilitet for tømmerlasten). En økning av totalvekten vil i tillegg medføre færre kjørte km og redusert ulykkesrisiko. TFs beregninger antyder at økt totalvekt fra 50 til 56 tonn for 7-akslede 22 meter vogntog vil medføre cirka 40 millioner kroner i årlige besparelse for skognæringens råvaretransporter.

Treforedlingsindustriens transportkostnader utgjør 25-30 prosent av råvarekostnadene levert industri. 90-95 prosent av treforedlingsindustriens produkter eksporteres. 70 prosent av den innenlandske råvare-transportkostnad, cirka 430 millioner kroner årlig, er knyttet til tømmerbiltransport.

Sverige og Finland er de største konkurrenter for vår skognæring, med 20-25 prosent lavere nasjonale transportkostnader enn Norge. Dette skyldes i hovedsak nasjonale vektbestemmelser. Sverige og Finland innførte 56 tonn i 1990 og 60 tonn i 1993.

Kjøreveisavgiften er en hemsko for næringslivet ute i distriktene, ettersom den øker med økende transportavstand. Det norske avgiftsnivået ligger også betydelig høyere enn i våre naboland, slik at det her skjer en konkurransevridning i forhold til Sverige og Finland.

-----------------

Europeisk transportpolitikk

Maersk Line tar form

A. P. Møller - Mærsk A/S sitt kjøp av Royal P&O Nedlloyd N.V. ble gjennomført torsdag 11. august. P&O Nedlloyd har begynt prosessen med å melde seg ut av en rekke allianser og linjekonferanser. Selskapene vil frem til februar 2006 fortsette å operere som uavhengige rederier.

Det nye selskapet skal hete Maersk Line. Maersk Logistics og P&O Nedlloyd Logistics vil fusjoneres under navnet Maersk Logistics.

Kommissær for EUs indre marked, Charlie McCreevy, uttalte i forbindelse med oppkjøpet at: «Når markedslederen styrker sin posisjon ved å kjøpe opp sin tredje største konkurrent, må vi påse at vareeierne/kundene ikke blir den tapende part. Ifølge de undersøkelsene vi har gjort og de endringer som er foretatt fra selskapenes side, mener vi at brukernes interesser er ivaretatt».

Utsetter nye regler for treemballasje

Europa har forlenget fristen for innføring av det nye regelverket for bruk av treemballasje til mars neste år. USA innfører det nye regelverket allerede 16. september. Amerikansk tollvesen advarer nå de med vareleveranser til USA, om å ikke ta sjansen på å sende gods med forbudt emballasje. Det nye regelverket omfatter paller, bokser og annen treemballasje. Det nye regelverket skal hindre spredning av skadelige insekter og tresykdommer. Det skal også beskytte mot landbruksrettet terrorisme.

CO2-kvoter vil gi dyrere flybilletter

Europakommisjonen har offentliggjort en studie som konkluderer med at flytrafikken sannsynligvis blir inkludert i EUs kvotesystem for CO2 utslipp. Det antas at publikum i stor grad vil akseptere dette, til tross for prisøkninger. Drivhusgasser fra internasjonale flygninger i EU har økt med 73 % i perioden 1990 til 2003. Et formelt forslag fra Kommisjonen ventes iløpet av året.

Digitale fartskrivere - kort frist

Ifølge The Freight and Transport Association (FTA) i Storbritannia, vil lastebilnæringen ikke være klar for innføringen av digitale fartskrivere, selv om fristen er forlenget til 1. januar 2006. FTA mener fristen er for ambisiøs, sett i forhold til behovet for opplæring og testing av systemene.

Maut-juks

Et eksperiment utført av den tyske lastebilorganisasjonen BGL, avslørte at det er relativt enkelt å snike seg unna veiavgiften Maut. Organisasjonen fikk145 lastebiler til å la være å betale avgiften i tre dager i mai. Bare 5 av dem ble avslørt av kontrollsystemet. Lastebilene hadde slått sine «onboard units» over på manuell. Myndighetene på sin side uttalte at eksperimentet til BGL ikke er representativt. BGL fastholder at det er urettferdig dersom tyske lastebiler betaler avgiften på riktig måte mens andre, særlig utenlandske biler, lurer seg unna.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!