Pride of Telemark mest for transportbransjen

Selv om Kystlink har utvidet passasjertall og bekvemmeligheter med sin nye ferge, Pride of Telemark, er rederiets tilbud best tilpasset transportbransjen. Med seilinger som i sommer har hatt avgang fra Langesund åtte om morgenen og kvelden til Hirtshals, og retur henholdsvis klokken to om natten og formiddagen, sier det seg selv at passasjerene synes fergen går til gale tidspunkter. Men langtransportsjåførene vinner mye tid.

Christian Ryg

Sørgående ferge ankommer Hirtshals klokken ett om natten og dermed er vogntoget allerede i Nord-Tyskland når konkurrenten losser sine vogntog i Frederikshavn om morgenen. De fleste sjåfører når fram til Langesund i god tid før kveldsavgangen. Selv om man nå legger om til klokken seks, vil det være godt trafikkgrunnlag, særlig fra Grenland og omkringliggende distrikter. Dette er det største industriområdet i Norge, og mye eksport til Europa går herfra. Kystlink presenterer et godt alternativ for transportørene i forhold til Larvik, og for mange transporter er veien kortere enn til Kristiansand også.

Innkjøringskluss

- Det viktigste for oss var å få fergen i trafikk før sommersesongen tok til for alvor, sier markedssjef Lasse Andersen, som også er medeier i rederiet.

- Det er fortsatt en del som skal ominnredes og fornyes på fergen før vi kan si oss helt fornøyde med tilbudet. Bl.a. skal vi ha et Truckers corner som er tilpasset sjåførgrunnlaget. Området skal være såpass lite at folk kommer i kontakt med hverandre, og ikke blir sittende hver for seg. Men det skal også være tilstrekkelig stort til at alle har god plass og kan se tv. Med den korte overfarten er det mange som går rett til køya for en kort hvil, mens de som er oppe vil ha en matbit. Aktiviteter som Color Line kan legge opp til, seminarer eller foredrag og slikt, kommer ikke til sin rett med fem timers overfart.

Lasse Andersen kommer selv fra transportbransjen og tenker mye på den delen av trafikkgrunnlaget. Med bakgrunn fra ASG Nordan og Northern Cargo er det naturlig at praten kommer inn på fisk og fisketransport.

- Den seilingsplanen vi har lagt opp til, er ideell for fisketransporten. Mye fisk skal jo direkte til Padborg for foredling. Da har vi et godt forsprang på alle andre. Men også for transporter som skal til Tyskland eller Frankrike er vår linje et godt alternativ.

Langesund er bra

Langesund er så langt ut mot åpent hav som man kan komme, og det er bare en sjømils vei før fergen kan sette full fart. Kystlink flyttet hit for et par år siden, og finner forholdene meget gode. Det eneste man kunne tenke seg var en tunnel eller en utvidelse av veien det siste stykket før fergekaia. Her er det for mye krongling gjennom en liten by. Hyggelig for turistene og ferierende, men ikke for langtransportsjåførene som skal trekke vogntog inn i idyllen.

Kraftig økning

Kystlink har helt klart regnet riktig og tatt den riktige sjansen da fergen var ledig for nye oppdrag. Trafikken økte i sommer, og med vinteren for døren blir det spennende å se om man får kjørt inn konseptet og ryddet av veien problemer som har plaget rederiet i innkjøringsfasen. Forsinkelser har vært det mest problematiske. Lasse Andersen legger ikke skjul på at man har hatt en god del av dette, og at det til tider har irritert transportørene.

I løpet av året venter rederiet at de skal frakte rundt 30.000 enheter. Selv om man har en del løse trailere og flak, så det på «vår» tur ut til at vogntogene fortsatt dominerer.

- Hvem har dere tatt kunder fra med denne økningen, Lasse Andersen?

- Jeg er overbevist om at Color Line og vi begge har tatt kunder fra fergene som går mellom Göteborg og Danmark. Men det er klart at noe har vi nok erobret fra andre konkurrenter også. Imidlertid ser det ut til å være en sannhet at økt tilbud også fører til økt trafikk. Det er plass til alle de rutene som finnes i markedet, og kanskje enda mer.

Kaptein Einar Nøstvold som har seilt med Kystlink fra starten i 2000, er overbevist om at det vil komme behov for ytterligere et skip i sommersesongen, for å ta unna både passasjerer og gods. Han har opplevd både tunge tider og gode seilinger og perioder i den tiden han har vært i Kystlink, men nå er fergen som skal sørge for opptur endelig kommet.

Med rundt 2.000 lanemeter er det god kapasitet til også å ta økningen man forventer vil komme dette året.

- Når fergen er ferdig ominnredet og tilpasset både passasjerer og transport av tunge kjøretøy, vil den være et meget godt alternativ for mange, mener kaptein Einar Nøstvold.

Lave billettpriser

er en hovedgrunn til at mange langtransportsjåfører har valgt Kystlink. Det var erfaringene da vi spurte blant de som ventet på kveldsavgangen fra Langesund. Men de understreket at rederiet må bedre presisjon i seiling. Dersom det blir mange forsinkelser er det fare for at flere velger bort dette alternativet.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!