Deltakelsen opp på årskonferansen

Aldri før har så mange deltatt på Logistikkforeningens Østlandsavdelings konferanse. 100 personer var påmeldt, og bare noen ganske få måtte melde avbud. De frammøtte fikk høre en rekke interessante foredrag om verdikjeden og internasjonalisering av logistikkbransjen.

Christian Ryg

Daglig leder i Condeco, Frode Reksten åpnet konferansen med et foredrag om funksjonell integrasjon i verdikjeden. Hensikten med verdikjedeintegrasjon er å øke konkurranseevnen til aller parter, sa Reksten. Man må fokusere på hele verdikjeden for å få til en slik integrasjon. Det er en kundedreven strategi som utvikles gjennom strategiske allianser mellom ulike aktører i kjeden. Selvsagt kan mer enn to bedrifter gå sammen. Hensikten er å utnytte ressurser og kompetanse i partnerbedriftene for å nå mål de ikke kunne nå hver for seg.

Når verdikjedeintegrasjon skjer, er det først og fremst de prosessorienterte delene av bedriftene som står i fokus, mens funksjoner som ledelse, organisasjon og administrasjon opptrer som støttefunksjoner. Reksten bemerket at han har møtt en del ledere som ikke helt godtar denne støttefunksjonen som sin rolle. Primært i bedriften er allikevel inngående logistikk, produksjon, utgående logistikk, salg og markedsføring, og til slutt service og ettermarked.

Hvor tett integrasjonen skal være og hvor langt inn i hverandres organisasjoner man skal gå, vil alltid være et spørsmål, sa Reksten. Han mante til en viss edruelighet, og pekte på at det gjelder å skille mellom integrasjon som blir dysfunksjonell og den som er funksjonell. Integrasjon mellom partneres verdikjeder startet opp med at man utelukkende integrerte deler av sin egen verdikjede, og havnet i en form for «revirpissing». Alle ser på sin egen lille bit, og vil ikke dele med andre. Rundt 1970 begynte imidlertid enkelte å se verdien i et videre syn på logistikk i verdikjeder.

På midten av 1990-tallet kom Supply Chain Management (SCM) som ble et moteord, mens mange fortsatt henger igjen i tidligere tiders dårlig integrerte verdikjeder. Det som må etterstrebes er en integrasjon som går vertikalt i hver organisasjon fra overordnet strategisk nivå via taktisk nivå og ned til operativt nivå. Samtidig må integrasjonen mellom partnere fungere også horisontalt mellom de samme tre nivåene. Enkelt sagt, alle snakker samme språk og utvikler den samme forståelsen av verdikjeden.

Komplett verdikjede

Komplett ASA, nettbutikken som tar mål av seg til å bli størst og best i Europa innen sitt felt, ser også integrasjon av den totale verdikjeden som en forutsetning. Adm. direktør Eric Sandtrø redegjorde for firmaets utvikling og hvordan markedet endrer seg. Deretter gikk logistikkdirektør Pål Vindegg gjennom verdikjeden og logistikken, og hva kundens forventninger til firmaet krever.

Sandtrø understreket at ideen er klar, kutt alle unødige ledd, selg direkte til kunden og kjøp direkte fra produsenten. Det er to områder som må være klare. Det ene er innkjøp av produkter. Det andre er kundens opplevelse ved kjøp, levering og service. For at alt skal fungere knirkefritt, må logistikken være optimal.

Når det gjelder datautstyr, er det viktig å holde klart for seg at maskiner er ferskvare med uhyre kort holdbarhet. For at bedriften skal være lønnsom må ledetider holdes ned, lagerbeholdning være minst mulig og innkjøpsfunksjon må være fokusert på hvor i et produkts levetid man befinner seg.

Vi opererer i et vekstmarked, sa Vindegg innledningsvis. Han understreket at det gjelder på produktsiden, men at også kundebasen stadig vokser. Kundens aksept for netthandel blir stadig større. I takt med dette må Komplett utvikle logistikk og tilgjengelighet, sikre betalingsløsninger som kunden finner enkle og trygge og samtidig passe på at firmaet ikke blir svindlet i transaksjoner. Han mente at dagens betalingssystemer er vel så trygge for kunden som for leverandøren.

Hvilke verdikjeder må Komplett samarbeide med i framtiden? Noe klart svar på dette fikk ikke tilhørerne, men Vindegg mente at produktspekteret etter hvert blir bredere, og at man nok beveger seg fra å være en ren datautstyrsforhandler til å gå inn på andre områder.

For å oppnå målene må firmaet opprettholde gode forbindelser til produsenter, framskaffe gode kunnskaper om kundene og markedet og sørge for en mest mulig strømlinjet logistikk. I tillegg sa han, dreier det seg om å ta sjanser og tørre.

På servicesiden har man utviklet et system der kunden blir møtt på websiden med spørsmål om feil. I mange tilfeller kan selvhjelp greie opp i problemet. Det er raskest, og billigst, både for kunden og for Komplett. Hvis det er snakk om enklere hjelp, skal den komme så raskt som mulig. Det gjelder å holde eksperter i bakhånd, og kun trekke på ekspertisen til relevante problemer.

Ettersom Komplett kan vise til en omsetningsøkning på 4% siste år, men en økning i antall ordres på hele 26% må man legge vekt på effektiv ekspedisjon. Firmaet har solgt sine vanlige forretninger, fortrinnsvis til medarbeidere som har valgt å fortsette med salg over disk, og det har gått bra. Antall fast ansatte skal holdes nede, og man leier inn folk for å ta toppene. Det er stor variasjon i løpet av året. Ettersom flere deltidsansatte kommer tilbake flere ganger, har man sluppet for mye opplæring. Dessuten er mange av jobbene såpass enkle at det greier seg med kort opplæring.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!