Tilbyr kombinert sikkerhet og logistikk

- Vi skiller egentlig ikke mellom sikkerhet og logistikk. Våre systemer kan ivareta begge deler samtidig. Kombinasjonen gjør at hver av feltene får lavere kostnader. Gjennom Internett kan vi koble kunden direkte til Securitas. Samtidig kan brukeren få melding om hvor last befinner seg og en rekke opplysninger om lasten, sier adm. direktør i Xepto, Wiggo Hellerud.

Xepto har bare vært i bransjen i to og et halvt år, men daglig leder Wiggo Hellerud (t.v) og salgssjef Arild Johansen kan allerede glede seg over at flere av de store transportørene i Norge har gått inn for å bruke deres system.

Christian Ryg

Xepto definerer seg selv som en leverandør av tjenester, som syr sammen spesielt tilpassede pakker av komponenter fra overveiende norske firmaer. Mye av utstyret er utviklet i Norge i samarbeid med underleverandører. I og med at firmaet er en tjenesteleverandør, er man uavhengig av terminaltype. Xepto samarbeider imidlertid med både Securitas og Telenor.

Firmaet har også utviklet sin egen terminal for logistikk, som har funksjoner som sporing og overvåkning. Terminalen fungerer som en mobiltelefon. Den er stilt inn for å sende bl.a. posisjonsdata med jevne mellomrom. Men man kan også enkelt koble sensorer som imøtekommer kundens krav som trykk, temperatur, væskenivå eller dører overvåkes. Dersom det forekommer avvik fra normal, vil terminalen sende til mottaker, og man kan foreta kontroll og eventuell retting av feil.

Fordi terminalen kan «ligge død» til noe uforutsett eller feil skjer, er levetiden på batteriene svært lang. Den trekker ikke mye strøm, litt avhengig av hva den skal rapportere og hvor ofte den eventuelt skal sende. I beste fall kan batteriene være intakte i flere år.

Mange områder innen logistikk

- Systemet har mange bruksområder innen transport og logistikk, sier Hellerud. Flåtestyring er et område, som faller lett å tenke på. Man vet til enhver tid hvor alle kjøretøyer befinner seg. Dermed kan det kjøretøyet som befinner seg nærmest en oppdragsgiver, dirigeres dit. Planlegging av ruter og utkjøring av rapporter som viser hver enkelt containers transportmønster er også muligheter. Ved sporing av større biler eller container benytter Xepto GSM posisjonering, dette gis oss og kunden en grov identifisering av hvor bilen eller containeren befinner seg.

- Xepto har videreutviklet denne funksjonaliteten til å benytte flere GSM basestasjoner slik at man oppnår triangulering. Systemet heter GSM Extended position system, og får en langt bedre stedsangivelse enn andre i denne bransjen, sier Hellerud. Akkurat dette er firmaet alene om hevder han.

Dette kommer i tillegg til bruk av GPS. For mindre enheter er dette bedre, og nøyaktigheten blir større.

Sikring viktig

Sikring av bilen eller containeren er en annen funksjon som kan komme godt med. Dersom noen forsøker å gjøre innbrudd i bilen eller bilen beveger seg utenfor avtalt rute, vil enheten sende varsel til sentralen. Det samme gjelder selvsagt for containeren. Sikring av dører eller porter fungerer på samme måten.

Spesielt nyttig for skipstransport av containere er dokumentasjon på at containeren har vært forseglet og ubrutt gjennom transporten. Den nye ISPS koden krever slik dokumentasjon. Også for andre både transportører, avsendere og mottakere kan det være nyttig å få en øyeblikkelig tilbakemelding på at forseglingen er ubrutt.

Stadig mer usikkerhet

Stadig flere sjåfører føler seg usikre, spesielt på lange turer. Når Xepto får et sømløst system i hele Europa, vil det være mulig å sikre transporter også i land der man har hatt mange tilfeller av tyveri av hele vogntog, eller overfall på sjåfører på rasteplasser. Også oppdragsgiverne etterspør etter hvert økt sikkerhet, både for sjåfør, bil og last.

- Nettopp arbeidet med sikkerhet krever bevisstgjøring i større grad enn når det gjelder sporing og styring av transporter. Logistikkfunksjonen sees mer som et bidrag til gode driftsresultater. Dersom man benytter systemet til også å omfatte varsling av serviceintervaller for vogntog, har man lagt inn ytterligere en funksjon å dele kostnadene på. Nok et moment i positiv retning, sier Hellerud.

Rimelig sikring

Et såpass avansert og omfattende sikringssystem koster vel skjorta? Nei, sier salgssjef Arild Johansen. En boks koster fra rundt 5.000 kroner og krever et abonnement til under 300 kroner i måneden. Det kan fort betale seg, dersom systemet hindrer bare ett innbrudd i en container eller ett overfall på en sjåfør.

Systemet er lagt opp slik at dersom alarmen går, får Securitas alarmsentral melding. De kan logge seg inn på kundens logistikksystem og se hva som har skjedd umiddelbart før alarmen gikk. Deretter ringes den tilknyttede mobiltelefonen opp, og hvis man ikke får kontakt, eller man får feil kode tilbake, aksjonerer Securitas etter instruks, med enten å sende en vekter eller kontakte politiet. Samtidig har man plottet hvor bil eller container befinner seg.

Enhetene er små og lette å montere inn i container eller bil. Det kan gjøres på steder der kun de som er klar over hvor de skal lete, vil finne den. Dermed er det vanskelig å «slå ut» systemet, nok en fordel for brukeren.

Xepto har bare vært i bransjen i to og et halvt år, men allerede har flere av de store transportørene i Norge gått inn for å bruke deres systemer.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!