Åpner for store innsparinger i Nordsjøen

- Det er alltid rom for forbedringer og innsparinger, og både økonomisk og sikkerhetsmessig er det kontinuerlige behov for å være på vakt. Nå har vi skapt et verktøy som gir oss anledning til realistiske øvelser med dette for øye, sier kaptein Øystein Uksnøy ved Farstad Shipping i Ålesund. - Den nye simulatoren for supplybåter og borerigger, ved høgskolesenteret her i byen savner sin make, selv i verdensmålestokk. Og enda er vi bare ved begynnelsen, legger han til.

Nils Erik Langva Ålesund

Gjennom det ledende supplyrederiet kommer Øystein Uksnøy fra et miljø med en betydelig faglig og praktisk kompetanse innenfor logistikk og ankerhåndtering i tilknytning til oljeinstallasjonene i Nordsjøen, men også andre farvann.

- Forskjellige bransjer tatt et stort løft, sammen med fagmiljøet ved høgskolen, og på bare et halvår realisert en simulator som med tiden kan gi muligheter for internasjonale øvelser, og hvor logistikk i aller videste forstand kan stå på «timeplanen», sier Uksnøy.

Vil få betydning

Mens den ene bransjen etter den andre utvikler øvelsesentra - gjerne med sofistikert programvare og roboter, tilhørende rutinedokumentasjoner og sertifiseringer for ulike operasjoner - mangler den risikobelastede oljevirksomheten til havs vesentlige elementer på flere av disse områdene.

- Simulatoren er en genistrek, og kommer til å få veldig stor betydning, er kommentaren fra Arnstein Lervik, teknisk sjef ved den kjente utstyrleverandøren I. P. Huse AS på Harøy vest for Molde. Han er overbevist at hans eget firma, og andre, vil anvende simulatoren.

Førsteamanuensis Per Ekelund ved Høgskolen i Ålesund, er styreleder for selskapet som står for driften av simulatoren. På spørsmål om han er enig med kaptein Uksnøy om at simulatoren, ikke bare er en viktig begivenhet på bransjehold, men at man ennå bare ser starten av nytteverdien, sier han:

- Uksnøy har vært prosjektleder, og har vært utlånt fra Farstad Shipping, og har på vegne av sitt rederi selv vært med på å utforme konseptet for simulatormiljøet. Mulighetene for å bruke løsninger fra eksisterende simulatorleverandører ble undersøkt nøye, på global basis. Da ingen kunne levere i følge våre kravspesifikasjoner, ble partnerne enige om å utvikle hele konseptet selv. Simulatormiljøet er derfor uttrykk for et langsiktig engasjement fra de fire sentrale maritime aktørene som har tatt dette initiativet på vegne av hele offshorenæringen.

Realistiske øvinger

- Når besøkende kan konstatere at hoveddelen av simulatoren er identisk med akterbroen på et ankerhåndteringsfartøy av typen UT 722, at simulatormiljøet med stort og smått tar opp innpå en etasje av høgskolen, er synet imponerende nok. Men hvorfor er dette ellers så epokegjørende?

- I maritime simulatorer har tidligere ikke mannskap i ulike posisjoner ombord deltatt i samme øvelser, der alle sammen utfører sine forskjellige oppgaver innenfor den samme operasjonen med full kommunikasjon, samtidig og i sann tid. Dette er altså ikke som i en flysimulator der noe få mennesker øver på samme oppgave. Her samhandles det fra rigg, til dekk, bro og eventuell ROV (Remotely Operated Vehicle - fjernstyrt undervannsfartøy el. l.) Øvelsesutstyret er identisk med det som er i daglig bruk i Nordsjøen. Ved store bildeskjermer, radiokontakt mellom aktørene, full stereovisualisering og 3D-briller for økt romfølelse, blir virkningen realistiske i en grad som til nå har vært ukjent i maritime miljøer.

Geir Atle Storhaug, systemutvikler ved senteret, demonstrerer hvordan matroser står i egne rom, avskjermet fra «broen» og utfører sine oppgaver inklusive det å styre kraner og vinsjer, og matrosene og alt de gjør på dekk ses fra brosimulatoren. All trening tas opp via digitale kameraer og i eget rom for briefing og debrifing kan alle sider ved operasjonene og samhandlingen gjennomgås, og arbeidet vises fra mange vinkler. En snerten detalj er at instruktøren kan fryse et hvilket som helst bilde og «tegne» rett på skjermbildene med elektronisk penn, for å markere noe som drøftes nærmere, en uønsket handling, eller feil bruk av verktøy. Ellers kan nevnes - bare i forbifarten naturligvis - at en av fylkets mer kjente møbelfabrikanter har sponset med lenestoler av behageligste kvalitet.

Koblede simulatorer

Ved hjelp av simulatoren kan en også skape større øvelser og ta for seg hele logistikkjeden, fra kontor, via landverts transport, kai, skipning og håndtering ved og på rigg, innefor øvelsekonseptet. I tilnytning til dette kan man også tenke seg dokumentasjoner og rutiner. I bransjer preget av raske beslutninger, der båtene farer fra base til rigg i en uoversiktlig rekke av hasteoppdrag, der kanskje ikke den helt dominerende del av dem er maksimalt kostnadseffektive, fristes man til å anta at øvelsemulighetene simulatoren tilbyr, må være som manna fra himmelen for utgifts- og kostnadssprengte økonomisjefer.

Men vyene stanser ikke der. Praktisk talt før simulatoren i Ålesund er tatt kommersielt i bruk, vurderes mulighetene for oppkobling mot andre typer simulatorer, gjerne i andre land. Så Offshore Simulator Center vil ventelig seile inn i fremtiden med godt fribord. Og skulle det slå en økonomisk brottsjø eller to inn over «skuta» holder den seg vel flytende på bare entusiasmen.

-------------------

Samarbeidsprosjekt med ledende aktører

Etter en bedre middag på Finnøy på Sunnmøre i august 2004 drøftet sentrale personer fra de fire partnerne næringens manglende anledning til å gjennomføre realistiske øvelser for de mange krevende logistiske oppgaver disse bransjene må hanskes med daglige i våre røffe farvann. Og dermed vare tanken om Offshore Simulator Center (OSC) født.

Selskapet består av Høgskolen i Ålesund, Farstad Shipping, Rolls-Royce Marine og Martintek som ligger under paraplyen til Sintef/NTNU i Trondheim. Ingen er foreløpig ansatt i selskapet, som har en aksjekapital på 3,6 millioner kroner. Driften er lagt under Høgskolen i Ålesund, og kommersiell virksomhet er allerede i gang. Enhver kan leie seg tid. Førsteamanuensis Per Ekelund, er styreleder, og høgskolelektor Øyvind Andersen er engasjert som daglig leder.

Andersen opplyser at man anslår at simulatormiljøet hittil representerer en verdi på rundt 15 millioner kroner. Han er ikke redd for investeringene fordi responsen fra potensielle brukere allerede har vært svært god, slik Andersen har erfart den. Høgskolen i Ålesund har allerede et godt renommé i maritime kretser, også med bakgrunn i skipsmanøversimulatorene, den nye hurtigbåtsimulatoren med full cockpitløsning og bevegelig plattform og de anerkjente kursene i dynamisk posisjonering.

Teknisk sjef Ove Bjørneseth har vært sentral initiativtager til det nære samarbeidet mellom datafagmiljøet og høgskolens maritime fagmiljø som har gjort denne sterke satsingen på simulatorteknologi ved Høgskolen mulig.

Visjoner

Styreleder Ekelund sammenfatter visjonen for det nye offshoresimulatormiljøet:

-------------------

Teknisk sjef Arnstein Lervik:

Simulatoren vil bidra til å tvinge frem sertifiseringer

- Sertifiseringer for operasjoner i Nordsjøen er i mange tilfeller ikke godt nok etablert. Jeg tror simpelthen simulatoren vil bidra til å tvinge frem sertifiseringer, sier teknisk sjef, Arnstein Lervik ved I. P. Huse AS.

Når de involverte bransjene ser at nytt utstyr og rutiner kan utprøves og være gjenstand for øvelser under realistiske forhold, tror han den positive virkningen blir meget store.

- Vårt firma, som har kunder over hele verden, kommer til å bidra med aktiv markedsføring av tilbudet, selv om vi ikke har noe med driften å gjøre.

Lervik tror at alle de ledende kjøperne av logistikktjenester og av utstyr til oljevirksomheten vil bli kunder ved høgskolesenteret. Han tror også at mulighetene med å øve tett opp til rigg vil påvirke måten aktørene tenker på. Som kjent er det jo slik selv den minste berøring mellom båt og rigg fører til automatisk driftsstans, med vesentlige økonomiske konsekvenser.

- Jeg tror det er et tidsspørsmål før store selskaper som Statoil og Hydro ikke vil tillate bruk av båt der mannskapene er uten trening, eller ikke har vært innom denne simulatoren for å skaffe seg en eller annen form for sertifikat som dokumentasjon på sin kompetanse. Jeg ser for meg krav som gjelder den mer generelle logistikken, spesifikke prosedyrer og «fartstid» på nytt utstyr.

Allerede i dag har Sunnmøre et miljø med verft, utstyrleverandører og rederier, som det ikke finnes maken til noe sted i verden, så vidt jeg vet. Med denne nye simulatoren blir denne posisjonen bare mer uttalt. Vi har nettopp hatt med oss en rekk ansatte på omvisning, og jeg kan love at begeistringen var stor.

I. P. Huse AS på Harøy i Sandøy kommune har drøyt 100 ansatte, og er i dag ledende på verdensmarkedet når det gjelder konstruksjon og produksjon av vinsjer med trekk kraft opp til ca. 600 tonn til ankerhåndteringsfartøy og konstruksjonsfartøy. Videre produserer bedriften vinsjer til spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Kundene finnes hos oljeselskaper, rederier og skipsverft. I. P. Huse AS har de siste årene investert betydelige.

All markedsføring og salg blir gjennomført i nært samarbeid med Rolls-Royce Marine Systems, hvor Rolls-Royce har ansvar for salg, kontrollsystem, hydraulikkmotorer og pumpepakker.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!