Skur 97 med spenstig design

Når man slipper løs et kjent arkitektkontor til å tegne havneskur, og velger ukonvensjonelle materialer, blir resultatet spennende. Oslo Havn satte firmaet Niels Torp Arkitekter AS på jobben. Arkitekt Ninni Göransson har løst oppgaven på en spennende måte, og samtidig sørget for at bygningen fungerer etter hensikten.

Christian Ryg

Det er kanskje ikke riktig å si at først nå har man bygd arkitektonisk spennende bygg i Oslo havn. Allerede da det gamle havnelageret ble oppført, var det mennesker som så behovet for et skikkelig monumentalbygg. Men gjennom altfor mange år har havneskur vært nettopp det - skur. Det er morsomt at man nå igjen legger vekt på utseendet, og at kjente arkitekter også er interessert i å tegne slike bygg. Havneskuret ligger ytterst på en utvidet Kneppeskjærutstikker,og er oppført av Hallmaker etter at Skanska Norge ferdigstilte kaiutvidelsen på begge sider. Kaia er utvidet ganske kraftig og er 340 meter lengre enn tidligere. Det ble benyttet prefabrikkerte betongelementer ved utvidelsen. Bygget er 150 meter langt og 50 meter bredt. Her er det ca.7.500 kvadratmeter under tak og god plass utenfor. Ved siden av to lagre er det bygget kontorer i hver ende av bygget. Her får mye av kystfarten plass. Nor Lines Osloavdeling, Lys Line og BMC deler på skuret.

Skuret er oppført i enkel fiberduk på stålskjelett. En av grunnene til at enkel duk ble valgt, er god lysgjennomgang. Om dagen betyr det et lyst og trivelig arbeidsmiljø. Etter mørkets frambrudd kan alle som ser skuret glede seg over en flott lysskulptur i denne delen av havna. Bygget skal lyssettes inne, og den særpregede takkonstruksjonen blir godt synlig over store deler av havna.

Konstruksjonen er ikke billig, og Oslo Havn har lagt ned 52 millioner kroner i bygget. Midlene kommer fra salget av Tjuvholmen. Så vidt vi skjønner har man lagt større vekt på estetikk enn pris med nybygget. Det ble da også understreket av flere talere ved den offisielle åpningen som ble foretatt av ordfører Per Ditlef Simonsen. For virkelig å understreke at dette er et uvanlig bygg i havnesammenheng, stilte H. M. Kongens Garde med drilltropp og musikk.

Godshavnen tar form

Med flyttingen fra Tjuvholmen og den første utbyggingen av Kneppeskjærutstikkeren, er man i gang med den store endringen av Oslo Havn. For tiden foregår de første arbeidene med fjerning av oljetankene på Sjursøya, slik at den kan utnyttes som containerhavn. Etter planene skal den nye containerterminalen stå ferdig i løpet av 2007. Til sammen skal havnevesenet investere rundt 750 millioner kroner i områdene som skal romme framtidens godshavn. Resten av områdene fra Grønlia og til Filipstad blir etter hvert frigitt til annen byutvikling.

Ordføreren understreket at politikerne i Oslo nå er enige i at vi trenger en godshavn i hovedstaden, og at det er plass til dette. Alt skal samles fra Sjursøya og sørover. Samtidig blir det lagt vekt på minst mulig støy fra håndteringen.

Kort byggetid

Det største problemet og utfordringen ved byggingen var den meget korte byggetiden. Det ble understreket av både Skanska Norge og Hallmaker, som imidlertid roste byggherren for vilje til å stå på og evne til godt samarbeid. Havnedirektør Anne Sigrid Ham-

ram understreket i sin tale at alle involverte firmaer hadde gjort en utmerket jobb, og hun sa seg også meget godt fornøyd med resultatet. Også i framtiden vil havnevesen og havnestyre legge stor vekt på utseendet når godshavna bygges ut.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!