Ny 3PL-aktør på Gardermoen

Iglo Logistikksenter AS flytter nå inn i et splitter nytt lager og terminalbygg på Gardermoen Næringspark. Det er Olav Thon Eiendom som eier hele parken og som står for bygging. Logistikksenteret ligger sentralt plassert med kort vei til E6 og Oslo Lufthavn. Herfra skal kjøle- og frysevarer distribueres over hele landet.

Christian Ryg

Logistikksenteret samarbeider nært med Vare og Transport Tjenester AS (VTT) på Gjøvik. Eier av VTT, Heidi Bergsveen, er også medeier av Iglo Logistikksenter, sammen med adm. direktør Tommy Stub (bildet). Selskapet ble stiftet i oktober i fjor, og foreløpig er det kun tre ansatte foruten Tommy Stub. Dersom kundeporteføljen vokser raskt, må man helt klart også utvide staben. Men Stub vil ikke først bygge organisasjon og så få kunder. Her skal veien bli til mens man går. Allerede nå har man transport fra Frankrike av først og fremst bake-off produkter, brødvarer som skal stekes og selges nybakt i dagligvareforretninger, kiosker og bensinstasjoner. Dette er et voksende marked som både Iglo Logistikksenter og VTT betjener. Siden avgiftsnivået på mel her i landet er såvidt høyt som tilfellet er, lønner det seg faktisk å importere frosne halvfabrikata fra Europa.

Moderne anlegg

Senteret har et lager der det er plass til 6.475 paller i fryselageret og 563 paller i kjølelageret. Det er torgkapasitet på 200 paller. Mottak av varer skjer med automatisk innmating fra varemottaket og med conveyorbane. Denne har en kapasitet på 44 doble paller, og lageret har to porter for inngående varer og 4 for utgående. I tillegg finnes en port for hurtige småvareleveranser til distribusjonsbiler. For å skape fleksible løsninger er terminal og mottak forberedt for levering av varer også utenom normal åpningstid, dvs mellom klokken 22.00 og 06.00. Da vil transportøren kunne benytte kode for å få levert varer. I dag er situasjonen den at mange har problemer med å få ut varer fra produsent eller lager etter vanlig arbeidstid. Iglo ønsker å få snudd varene så raskt som mulig, og har derfor lagt opp til to skift.

Lageret er bygget opp med to mobile blokkreoler og mellom disse finnes to reoler for høyfrekvent gods.

Anlegget er ammoniakkdrevet og har arbeidstemperatur på minus 27 grader, noe som er kaldere enn de fleste fryseanlegg. Det er derfor velegnet for innfrysing av varer som leveres fra produsent for lagring.

På Gardermoen skal Iglo Logistikksenter drive 3P-logistikk som skal dekke alle kundens behov, fra avrop via henting og levering til kunder. Selskapet kan fortolle og lagre varer fra utlandet, lagre dem og distribuere i en ubrutt frysekjede helt fram til detaljist. I tillegg til lager og distribusjonstjenester, må alle som driver innen næringsmiddelimport også ha laboratorium for kontroll og prøvetaking. Dette ligger i umiddelbar forbindelse med mottaket.

Avansert styring

Lagerstyringssystemet er levert av Lager & Industrisystemer, i likhet med reolsystemene. Styringssystemet kan også utvides til automatisk styring av hele lageret om det senere skulle vise seg ønskelig.

Alle kunder vil ha full tilgang til egne data på hjemmeside, slik at de kan kontrollere beholdning, omløpshastighet for produktene, innmelding og utmelding av varer.

For Iglo er det også viktig å ha saldokontroll for EUR-paller. Det vil gå ca 170.000 paller i året gjennom lageret, og da skal ikke mange paller forsvinne før vi snakker om store beløp i tap. Bare 10% svinn vil dreie seg om en halv million kroner årlig.

Krav til rullering, first in - first out, sporbarhet for alle varer og beholdningskontroll må selvsagt ligge i systemet.

Lang erfaring

Tommy Stub er helt klar på en sak; han kommer ikke til å sitte bak et skrivebord og leke direktør.

- Du kommer til å finne meg på trucken i fryselageret, i ferd med å losse eller laste en bil eller med papirarbeid. Jeg er en praktisk kar som skal ta i der det trengs hele tiden.

Stub har lang erfaring fra dagligvarebransjen, så vel som i transport og spedisjon. Han er utdannet logistikkøkonom fra Logistikkskolen, og var blant annet sentral i oppbyggingen av Hakongruppens logistikkorganisasjon, og senere i Tollpost-Globes dagligvarelogistikkavdeling.

- Jeg har erfaring som skal komme Iglo Logistikksenter til gode. Vi skal bygge opp et senter der produsenter av frys- og kjølevarer kan holde lager for sine kunder i Norge. Foreløpig er det for tidlig å si mye om kundeporteføljen. Jeg vil bare si at vi har et godt grunnlag og at vi skal vokse kontrollert og forsiktig. På den måten kommer vi til å betjene kundene så godt at de blir hos oss, og vi kan ta tilveksten som skal komme. Da kan vi også sette inn flere folk etter hvert som behovet melder seg. Plass har vi i alle fall nok av. Det lageret som nå står ferdig på Gardermoen Næringspark er areal til å bygge ut med 75 meter i begge retninger. Liten og lettsnudd organisasjon, fleksibilitet og fokus på kundene er blant de fortrinn Tommy Stub selv framhever som Iglo Logistikksenters beste konkurransemidler.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!