Tydeligere profilering var helt nødvendig

Med de siste årenes oppkjøp, satt Posten Norge med alt for mange selskapsnavn. Det forvirret kundene og etter undersøkelser viste det seg også at kjennskapen til merkenavnene var lavere enn mange trodde. Med satsing i Norden måtte man også vise en klarere og mer entydig profil. Derfor forsvant navnene OCS og Wajens.

Christian Ryg

Vi har laget en strategisk plattform for Posten Logistikk, sier konserndirektør Arne Bjørndal til Logistikk & Ledelse. - Vi skal være markedets ledende logistikkintegrator. For å nå det målet må vi se framover og være dynamiske. Det betyr at vi skal utvikle organisasjonen og spisse hver enkelt del til beste for kundene. Tidligere drev selskapene delvis med overlappende virksomhet. Vi ønsket å rendyrke virksomhetene. Derfor har vi nå bare tre merkenavn og tre konsepter.

De tre er Nor-Cargo, Box Group, og Posten. Nor-Cargo skal fortsette som samlaster nasjonalt og internasjonalt, drive med offshore/prosjektspedisjon, oversjøisk og flyfrakt i tillegg til Termo. Tredjepartslogistikk og ekspresslogistikk blir liggende i Box. Det blir to avdelinger inn Box Group; Box Solutions og Box Delivery. All pakkevirksomhet blir lagt til Posten.

Etter hvert vil alle salgsstyrker slås sammen og alle skal selge alle produkter og tjenester for alle selskapene. Dette vil gi stordriftsfordeler og gjøre organisasjonen rasjonell og effektiv. For kundene betyr dette at de forholder seg til en organisasjon for alle tjenester.

- Vi ønsker å bli oppfattet som totalleverandør i markedet. Særlig viktig er dette når vi går ut i hele Norden, sier Bjørndal, som understreker at dette vil ta tid og kreve arbeid, men det blir lettere å skape et innhold som kundene forstår. Han sier at OCS Wajens var et veldrevet firma da Posten tok over. Men man fant at for nye kunder hadde merkenavnet ingen stor gjenkjennelse. Box som merkenavn er allerede store i Norden.

Det eneste firmaet som fortsetter som tidligere er PNL Solutions som eies 50/50 av Posten Norge og det danske postverket. Selskapet har Nordens mest heldekkende distribusjonsnett, og når bedrifter og private kunder med alt fra pakker til paller. I tillegg til Norden har PNL også et verdensomspennede nett.

Stort spekter av tjenester

Posten Logistikk og datterselskapene skal være totalleverandører av logistikktjenester. Det er viktig å gi kundene en størst mulig valgfrihet når det gjelder framføringshastighet, leveringspunkter og alle de tjenestene som ytes, f.eks. i tredjepartslogistikk. Prisene vil differensieres etter ytelsens art.

Bjørndal understreker at Posten Norge har et unikt tilbud til brukere i Norge. Absolutt alle husstander og bedrifter kan få levert alt fra brev og oppover, ved sin dør, seks dager i uken. Det er ingen andre land som har dette tilbudet. Det skal være ett av de viktigste våpnene i kampen om markedsandeler og kunder.

- Postkassen er tilbake på husveggen, og det er et kvalitetsstempel, sier han.

Oppkjøp og konsolidering

Den oppkjøpsbølgen som har gått over hele Europa etter at de nasjonale postetatene ble privatisert og fikk anledning til å drive transport og spedisjon, vil etterfølges av en konsolideringsfase. Det skjer også her i landet. Posten bygger ut i Norge og styrker seg i Norden. Bjørndal mener at bredden i virksomheten i dag er tilstrekkelig, men utelukker ikke at man kan gå inn og kjøpe nye selskaper. Dersom slike selskaper kan bidra til å styrke posisjonen i enkelte områder eller nisjer, kan det være interessant. Den andre veien, at Posten skulle bli kjøpt opp av en av de store europeiske konsernene, ser ikke Bjørndal som noe problem.

- Staten er vår eier og det er en sak for eier og styre å vurdere til enhver tid. Jeg vil ikke spekulere i den saken. Det som imidlertid er klart, er at Posten må ha internasjonalt samarbeid og være med i nettverk som er tilstrekkelig store og ha kommersiell styrke til å sikre våre kunder konkurransedyktige logistikkløsninger internasjonalt. Men da snakker vi om samarbeid, ikke nødvendigvis noen form for oppkjøp eller fusjon.

Nytt på nett

Netthandelen øker og krever transport. Særlig er utfordringene store når det gjelder personlig handel. Her skal varen som regel leveres på dør. Det finnes løsninger som er tatt i bruk i Tyskland, der man i noen tilfeller kan gå til et automatanlegg og hente ut pakker 24 timer i døgnet.

- Har man i Posten Logistikk sett på denne muligheten?

- Vi kjenner til den. Om en slik løsning blir aktuell i Norge, vil jeg ikke si noe om. At det kommer til å skje en utvikling innen netthandelsdistribusjon er klart. Så får vi se hva løsningen blir. Allerede i dag finnes flere muligheter for levering. Når man handler, kan man velge postkontor der varen skal sendes. Man kan også velge at varen skal leveres på døren innen visse tidsrammer. Vi skal utvikle våre tjenester slik at Posten er førstevalget for E-handelsselskapene når de inngår samarbeid om distribusjon.

At de valgene Posten har tatt har vært riktige, mener Bjørndal kan direkte leses av i omsetning og inntjening de siste årene. Over en treårs periode har omsetningen gått opp med ca en milliard kroner, og inntjeningen har vært stadig bedre.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!