Narvik kan bli knutepunkt om få år

Da ARE i sin tid ble startet, lå en større tanke snublende nær. Den transsibirske jernbanen burde gå fra Narvik til Nakhodka, ikke fra Tallin. Nå er man i startgropen for nettopp en slik utvikling. I tillegg kan det bli snakk om jernbanetransport mellom Narvik og Kina, med endepunkt i nærheten av Beijing. De første prøvene gjennom Russland starter allerede i mars, i regi av selskapet New Corridor.

Christian Ryg

2004 var egentlig gjennomslagsåret. Da ble USA og Kina enig om at samarbeidet for å skape den nordre øst-vestforbindelsen skulle fortsette. Den kinesiske jernbaneministeren kom på banen og garanterte både pris og kapasitet. Med høy kapasitet vil man få en lav fraktkostnad for lange transporter. Samtidig halverer man transportavstanden mellom østkysten av USA og Kina i forhold til de alternative rutene som finnes i dag.

I et møte vinteren 2005, ble den kinesiske jernbaneminister Liu orientert om det potensialet som ligger i godstransport mellom Kina og USA via Narvik. NEWs ledelse mener det kan dreie seg om 400.000 TEU årlig. Minister Liu understreket da at den kinesiske jernbanen vil være en sterk støttespiller for å åpne denne trafikken.

Transportutvikling i Narvik understreker at NEW ikke er én rute. Det er et supplement til eksisterende transportkorridorer mellom Kina, Japan og Korea på den ene siden og Europa og østkysten av USA på den andre siden. Transportutvikling er nå ferdig med sin oppgave i prosjektet.

Sibir sikrest

I første omgang ønske man å teste den transsibirske jernbanen. Den anses som sikrere enn den strekning som går gjennom Kasakhstan, Mongolia og videre til Kina. Dessuten finnes det tilkoblingsmuligheter fra Sibir og sørover til Kina. Man akter å benytte kun det eksisterende jernbanenettet i første omgang. Det har vært snakk om en alternativ transportrute fra Arkhangelsk og sørover til banene som går øst-vest. Denne banen mangler imidlertid den siste biten som skal koble den til resten av banenettet.

Den søndre forbindelsen gjennom Kasakhstan krever fortsatt en god del forhandlinger og avklaringer, ikke minst politisk. Men også her har det vært møter, med positiv tone og vilje til å løse problemer.

Rent praktisk er det mange utfordringer for NEW Corridor AS. Det er et komplekst system som skal drives gjennom mange land. Det er store forskjeller både politisk og økonomisk. Det er tekniske problemer med ulike sporvidder som krever omlasting flere steder. Det er også kommersielle utfordringer som må avklares før en endelig drift kan settes i gang.

Det selskapet som ble dannet i juni 2005, eies 65% av det internasjonale jernbaneforbundet UIC, og 35% av Nordland fylke. I øyeblikket er ikke aksjekapitalen mer enn 1,5 millioner kroner, men tanken er en kraftig utvidelse i løpet av året. Flere aksjonærer skal inn, men også Nordland fylke ønsker å øke sin kapital.

Motstand

Flere finske havner ser sin stilling truet, og har kommet med motforestillinger mot Narvik havn. Det hevdes at havnen ikke har tilstrekkelige arealer for den trafikken som kan komme. I Narvik havn stiller man seg uforstående til slike motforestillinger. ARE terminalen er allerede utvidet og det er lite som tyder på at man ikke kan bygge ut videre. Dessuten er Narvik havn isfri, i motsetning til havner i Østersjøen.

EUs import fra Kina har økt enormt de siste årene. Forrige år var stigningen over 20% og i år ventes den å ligge rundt 17%. Med Narvik som endepunkt i Europa for den transsibirske jernbanen, har man en transittid på 11 dager, langt mindre enn alternative transportkorridorer.

Også for Barentsregionen vil en jernbane øst-vest og utskiping over Narvik bety mye. Regionen er spredt befolket, men rik på naturressurser, enten det dreier seg om malm eller tømmer, og fisk fra havområdene utenfor.

Et problem i øyeblikket er dårlig retningsbalanse. Nettopp fisketransport og transport av råvarer til kinesisk industri kan være med å rette opp dette i framtiden. Allerede i utgangspunktet kalkulerer man med et volum opp mot 1.500 TEU´s i uken over Narvik havn.

Sammen med ulike sporvidder som krever omlasting, er kapasiteten mellom Narvik og Boden et problem som krever nøyaktig planlegging.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!