Logistikk - alt annet enn flaks!

Leveringskostnader er det viktigste elementet for kundens konkurransekraft. Det er leveringskostnader og service speditøren må gjøre noe med. Samtidig som kunden øker sin konkurransekraft, så bedrer speditøren sitt resultat ved å senke kostnader.

Christian Ryg

Så enkelt kan man uttrykke grunntanken i Tollpost Globes strategi som går et skritt videre framover. I tråd med deres eget motto om å ligge i spiss og stadig utvikle bedre konsepter, tar firmaet nå i bruk en fraktsimulator som gir øyeblikkelig tilbakemelding om konsekvenser ved større eller mindre tiltak og endringer i transportplaner og leveringsfrekvenser. Ved å gå gjennom data fra Tollpost Globes database for avtaler og sendinger, vil dataprogrammet komme med forslag på endringer, og tallfeste besparelser som firmaet kan garantere kunden er reelle.

- Vi skal bedre oss på alle plan, sier administrerende direktør Robin Olsen. Han understreker at det gjelder service, kvalitet og ruteplan. For å bedre service må Tollpost Globes medarbeidere evne å sette seg inn i kundens situasjon og ståsted.

Nye krav til seg selv

Nytt i fjor var at alle kolli nå skannes med online håndholdte skannere inn på bilen. Det gjelder også for partigods, som tidligere ikke har vært skannet på denne måten. Tidligere måtte sjåførene tilbake til terminalen og tømme håndterminalene for informasjon slik at kvitteringen ble tilgjengelig på Internett. Nå er det informasjon i «sanntid» som gjelder. Samtidig går elektronisk sendte avviks- og statusrapporter med melding både til avsender og mottaker av gods.

- Vi innfører nå et begrep som allerede er kjent i en rekke andre bransjer; SLA (Service Level Agreement). For oss står det for standardkrav for minimum leveringsservice. Kravene omfatter åtte punkter som alle skal dokumenteres med minimum standard vi garanterer for kunden, opplyser Olsen

Pålitelighet skal være minst 97%, sikkerhet 99,5% fakturakvalitet 95% og informasjonskvalitet 97%. Når det gjelder service ved henvendelser, skal kunden få kontakt på maksimum 30 sekunder, bli presentert en løsning på under en time, få svar på fakturahenvendelser på fem virkedager og behandling av en reklamasjon det samme. Dette handler om raskere behandling gjennom hele systemet, og ved innsparing i tidsbruk, sparer vi også penger for begge parter og blir mer effektive som leverandør av logistikktjenester.

- Kunden skal kunne sjekke all punkter, og vi vil utarbeide statistikker over tid, slik at våre kunder kan se hvordan vi til enhver tid lever opp til våre egne standardkrav, understreker Robin Olsen. Slike SLA avtaler regner Tollpost Globe med at flere store brukere vil tegne i løpet av våren. Allerede nå har man avtale med 260 kunder.

Før man kan starte på prosessen med bedring av logistikk, må man identifisere kritiske prosesser og aktiviteter gjennom hele kjeden. Kunden må se på sin bedrift og hvordan prosesser foregår fra bestilling kommer og til en vare leveres. Her ligger alt fra markedsføring og salg, innkjøp og ordre, gjennom vareflyten i bedriften og til utgående transport. Også etterarbeid som service, fakturering og eventuelle reklamasjoner og behandling av dem må identifiseres.

Kontinuerlig bedring

Ved hjelp av de standardkravene som er formulert, og data som samles inn, kan Tollpost Globe og kunden i fellesskap gjennomføre endringer og forbedringer. Olsen understreker at prosessen nå vil basere seg på fakta og ikke som tidligere i stor grad på synsing.

Mens styring tidligere dreide seg mer om service, går Tollpost Globe nå over til å se på leverings- og logistikkostnader. Bedriften mener det er fullt mulig å senke disse kostnadene med i alle fall fem til ti prosent, gjennom bedre rutiner og riktigere systemer. Riktig logistikk handler om alt annet enn tilfeldigheter og flaks. Logistikken må fungere hver dag hele året. For å forbedre transport og logistikk, må kunden og speditøren sette seg ned og utarbeide en forbedringsagenda. Det er en oppsummering av tiltak basert på målingsresultater for leveranser. I tillegg skal agendaen plassere ansvar og tidsangivelser. Agendaen bør ikke inneholde for mange tiltak, Tollpost Globe anbefaler tre til fire tiltak av gangen. Så får man heller jobbe i flere omganger for å komme i mål. Målet er å senke leveringskostnader både for kunden og for Tollpost Globe. Økt konkurransekraft for kunden og bedre lønnsomhet for transportør og speditør er gulroten.

Kunden kan bedre egne rutiner i lagerarbeidet og dermed møte kortere tidsfrister. Varestrømmen må gå riktig og sendingsstrukturen må tilpasses optimalt til kundens egentlige behov. Riktig frekvens betyr samtidig at både kundens og egne kostnader senkes. Med bevisst bruk av dagens data kan man i mange tilfeller endre transportplanen og senke kostnadene.

Evaluer løsningen

Trinn to er en evaluering av logistikkløsning som foreslått. I samarbeid ser man på varestrøm og muligheter for samlast, direkte spredning, direkte distribusjon eller dør-dør transporter. Videre må sendingsstrukturen avgjøres. En-kollo, flere-kolli, pall eller container gir høyst ulike økonomiske resultater. Til slutt kommer frekvensvalg. Her velges både hentefrekvens og utkjøringsfrekvens.

Dataprogrammet kan kjøre ut grafisk oversikt over variasjon og finne grenser for lønnsomhet for ulike varestrømmer, sendingsstrukturer og frekvensstrukturer. Da står kunden og Tollpost Globe ved trinn tre, som er en optimalisering av logistikkløsningen. Det gjelder å finne hva som skal gå på hvilken måte og med hvilken frekvens i ett system. Noe gods skal kanskje distribueres direkte fra avsenders lager til kunder, men annet gods går til Tollpost Globes avsenderterminal. Herfra kan det dreie seg om direkte framføring eller en dør-dør løsning. Resten sendes i vanlig rute til mottakerterminal, og videre distribusjon til mottaker. Det er også mulig med direkte spredning fra avsender til Tollpost Globes mottakerterminal med enten palletert gods eller hele containere i parti.

- Tollpost Fraktsimulator bidrar altså til å redusere synsing og skjønnsmessige vurderinger for i stedet å legge fakta til grunn for optimalisering av logistikkløsningene, avslutter Robin Olsen.

 www.tollpost.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!