Enklere service på ADR-biler

Etter et langvarig arbeid med innhenting og sammenstilling av regler og forskrifter fra en rekke statlige instanser har Norsk Scania utarbeidet et eget direktiv for service og reparasjoner på biler lastet med farlig gods. Både i Oslo, Tønsberg, Drammen og Råde tilbys nå slikt arbeid uten at tanken behøver å ha blitt rengjort på forhånd.

Mens transport av farlig gods som kjent reguleres av et meget strengt regelverk, finnes det svært få konkrete retningslinjer for hvordan service- og reparasjonsarbeid på ADR-biler skal utføres. Hovedregelen har vært at tanken skal være grundig rengjort før bilen trilles inn på et vanlig verksted. Dette er både tidkrevende og kostbart for bileieren, samtidig som at verkstedpersonellet ofte har levd i uvissheten om kjøretøyet virkelig er gassfritt.

Teknisk sjef Pål Rastad i Norsk Scania region Øst opplyser at selskapet derfor i lengre tid har arbeidet med en løsning som kunne imøtekomme ADR-kundenes ønske om et enkelt og fleksibelt verkstedtilbud. Siden det ikke fantes noen konkrete verkstedforskrifter å forholde seg til, måtte selskapet selv ta arbeidet med å innhente og sammenstille regler og forskrifter fra blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Arbeidsmiljøloven, Veidirektoratet, og brannvesen. Etter 8 måneders systematisering ble det nedfelt et eget direktiv i selskapets HMS-system. Dette regulerer eksempelvis bygningsmessige krav som at ADR-hallen skal være et adskilt løp, arbeidsrutiner og krav til bruk av gummiert og gnistfritt verktøy og ikke minst hva slags type arbeid som tillates ut i fra hva bilen er lastet med.

- Vi kan eksempelvis utføre mer mekanisk arbeid på en bil med fyringsolje på tanken enn på en som er lastet med bensin. Skal vi derimot skifte dynamo eller utføre annet arbeid på det elektriske anlegget er det mange forbehold som må tas, sier Pål Rastad.

Den nye ADR-hallen på Furuset i Oslo tillatter innkjøring av biler lastet med brannfarlige væsker klasse 3 uten å måtte rengjøre tankene. Her kan det utføres service og lettere vedlikehold (kaldt arbeid) på fareklasse A og B og service og reparasjon (kaldt arbeid) på biler lastet med C-væsker.

Regelmessig kontroll

I tillegg til Furuset, finnes det tilsvarende haller på Scaniaanleggene i Tønsberg, Drammen og Råde. Pål Rastad opplyser at dedikerte mekanikere har ansvar for ADR-hallene, mens den stedlige verksmester har overoppsynet. I tillegg kontrollerer verneombudet jevnlig at alt er i orden og at reglementet blir fulgt til punkt og prikke.

Setter spisskompetanse i system

Norsk Scania region øst har en rekke verksteder på Østlandet, og disponerer tilsammen 198 reparasjonsplasser. I tillegg til å være eksperter på Scaniaproduktene, besitter mange av regionens 232 mekanikere også betydelig spisskompetanse på eksempelvis påbygg, kjøleaggregater etc. Til nå har det vært noe tilfeldig hvor denne spisskompetansen har befunnet seg. Nå er den imidlertid blitt satt i system, og i enkelte tilfeller har både mekanikere og utstyr blitt flyttet fra ett verksted til et annet.

Hvis Scaniakunder på Østlandet nå ønsker å få utført ikke planlagte reparasjoner, vil de ved å ringe den nye servicetelefon 99 30 03 33 bli geleidet direkte til det nærmeste verkstedet som har nødvendig spisskompetanse. Målet med den nye organiseringen er å øke servicegraden overfor kundene samtidig som at Scania bedre utnytter den samlede kompetansen som finnes i organisasjonen.

 www.scania.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!