Det første store brukerforumet er avholdt

Det er unikt at man i Norge har fått til et så bredt samarbeide for å effektivisere administrasjonen ved transportavvikling som TakeCargo representerer. Dagligvareaktører og store samlastere deltar nå i regelmessige møter der de definerer løsningen som vil bidra til å effektivisere transportavviklingen. Resultatet av arbeidet så langt og videre planer i prosjektet ble presentert i det første store TakeCargo-brukerforumet som nylig ble avholdt hos TakeCargo sin driftsleverandør ErgoGroup.

Styreformann Hallvor Nassvik i TakeCargo informerte om at det nå kjøres en rekke prosjekter. Coop tar i første fase løsningen i bruk i samarbeide med transportørene Nor-Cargo og Tollpost Globe og leverandørene Stabburet, Nestlé og Røra Fabrikker. Ica tar løsningen i bruk i samarbeid med Linjegods. Først testes løsningen for inngående transport til dagligvarekjedene, og i neste faste testes utgående transport. Informasjonsgrunnlaget ved transportavviklingen forbedres. Flere nye moduler er under planlegging. Løsningen er også aktuell for andre bransjer som blant annet sport, elektro og byggevarer.

Alle vinner

Alle aktørene i TakeCargo inviteres jevnlig til konferanse og debatt. Brukerforumet skal ta opp problemer og informere om utviklingen av TakeCargo. I tillegg arbeider mindre grupper med utvikling og problemløsning både på et teoretisk og praktisk nivå. Hensikten er hele tiden at alle skal ha fordeler som lavere administrasjonskostnader, lavere it-kostnader og få et bedre styringsverktøy for transport og logistikk. I tillegg oppnår transportkjøperen bedre kontroll med betaling, mer presis leveringer, bedre varekontroll og bedre oppdatering dersom noe går galt.

Transportøren får muligheten til å oppnå høyere fyllingsgrad av transportenhetene og til å utarbeide bedre ruteplaner. Vareleverandørene oppnår bedre oversikt over bestillinger og mer presise leveringer. I siste omgang betyr det lavere fraktkostnader. Hovedtanken bak TakeCargo er at alle parter enkelt skal kunne "snakke sammen" elektronisk via et felles grensesnitt. Da trenger alle parter som deltar i løsningen kun en integrasjon mot ett system - TakeCargo.

Når to bransjer skal samordne seg og "snakke" sammen elektronisk, stiller dette krav om at en er omforent om betydningen av begreper på et langt mer detaljert nivå enn tidligere. Det har i denne sammenheng vært problemstillinger som har vært fundamentale og som det har vært nødvendig å bruke tid på, blant annet forståelsen av SSCC-nummer. Det at aktørene sammen har klart å løse disse på konstruktivt vis er en styrke for prosjektet og langt mer betydningsfullt enn at en har tapt noe tid fremdriftsmessig.

SSCC-løsning i samarbeid med EAN Norge

EAN Norge ved teknisk direktør Knut Vala ble trukket inn i arbeidet i prosjektgruppen i TakeCargo. Samtlige parter som deltar i TakeCargo prosjektet (kjedene, transportørene og vareleverandørene) ble i felleskap enige om en løsning på et problem knyttet til bruken av SSCC- nummeret. Videre har en foreslått endringer til standarden for merking av paller. Vala presenterte resultatet av dette arbeidet i TakeCargo brukerforum.

TransportXML-løsning i samarbeid med Norstella

Som følge av TakeCargo har alle de store samlasterne nå gått inn for å ta TransportXML-standarden i bruk. Norstella har også utarbeidet en ny versjon av standarden som ivaretar tillegg man påviste behov for i TakeCargo-prosjektet. TakeCargo benytter TransportXML som standardkommunikasjon, men kan også ta imot ulike varianter av annen EDI-kommunikasjon som eksempelvis ulike varianter av Edifactmeldinger.

Ambisjonen om å være i gang i april holdt nesten. Det sier styreformann Hallvor Nassvik i TakeCargo seg fornøyd med.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!