Møter vinteren med dobbeltbølge- og vanndråpelameller

Mange lastebileiere står nå foran en utskifting av vinterdekk. På Michelins nye drivakseldekk XDN 2 Grip har produsenten tatt i bruk de patenterte mønsternyvinningene «dobbelbølgelamellen» og «vanndråpelamellen» som hevdes å bidra til 25 prosent lengre kjørelengde samtidig som at gripevnen ved 2/3-slitasje er tilnærmet den samme som når dekket er nytt.

Henning Ivarson Ivalo

I følge teknisk sjef Jan Eriksson i Michelin Nordic har det til nå vært umulig å kombinere disse to egenskapene. Under presselanseringen av «Durable Grip Technology» i finske Ivalo på tampen av forrige vintersesong påpekte han at ingeniørenes arbeid med utvikling av nye dekkmønstre i stor grad dreier seg om valg mellom en rekke parametere og egenskaper som virker mot hverandre. Ønsker man eksempelvis å utvikle et mønster for lengst mulig kjørelengde, har det tradisjonelt gått på bekostning av gripevnen - samt vice versa.

Størst forskjell når dekket er slitt

Michelin XDN 2 Grip er beregnet for drivakselen ved vinterkjøring på vei, og er utstyrt med både dobbeltbølge- og vanndråpelamell.

I følge Michelin gjør denne kombinasjonen det mulig å forbedre veigrepet uten å gå på akkord når det gjelder dekkets levetid, som hevdes å ha blitt økt med hele 25 prosent sammenlignet med forgjengeren XND GRIP som er Nordens mest brukte vinterdekk.

Nå skal ikke dobbeltbølgelamellen alene ta all æren for dette. Det nye dekket benytter også en ny gummiblanding, har større mengde gummi, større mønsterdybde (23,5 mm på XDN 2 mot 21 mm på XDN) og et mer retningsbestemt mønster. Sistnevnte skal også bidra til et jevnere slitasjebilde ved regelmessig bruk av retarder.

Sammenligner man grepet på det nye og gamle mønsteret, er dette stort sett identisk når dekket er nytt. Med vanndråpelamellens plassering helt i bunn av knasten sier det seg selv at forbedringen først oppnås når dekket er slitt. Ved 2/3-slitasje oppgir Michelin at XDN 2 gir 15 prosent ekstra trekkraft på vanlig vintervei og hele 30 prosent på vått og glatt underlag.

Hver vinter har Michelin et stort team i Ivalo som gjennomfører vitenskapelige utprøvinger over en 4 måneders periode. Under pressearrangementet fikk vi blant annet demonstrert hvordan man eksakt måler når dekkene slipper. Det foregår ved at en lastebil kjører i sirkel på blank is i forskjellige hastigheter, og hvor man nøyaktig registrerer bilens posisjon og når den begynner å overstyre ved hjelp av avansert satellittnavigasjon. GPS-teknologien benyttes også bremse- og akselerasjonsmålinger etc.

Vår egen prøvekjøring ble langt fra så vitenskapelig gjennomført, og hensikten var først og fremst å føle forskjellene mellom det nye og gamle mønsteret. Selv om vi på forhånd ikke fikk vite hva slags dekk bilene var utstyrt med, var det ikke vanskelig å kjenne til dels betydelige forskjeller ved kjøring på ramper med forskjellig stigningsgrad. Selv i 7 prosent stigning måtte man ta løs temmelig hardt og brutalt og akselerere kraftig for å fremprovosere hjulspinn på XDN 2 Grip.

Vi fikk også bivåne en - på grensen til skummel - utprøving der bilene ble kjørt av Michelins egne folk i 32 km/t i en sirkel med radius på 30 meter. Dette tilsvarer en sentrifugalkraft på 0,25 G som i følge Eriksson representerer en farlig grense. Hadde XDN 2 virkelig så godt grep at det var fare for at lastebilen ville velte? Nå skal det i sannhet bemerkes at utprøvingen foregikk på hardpakket snø i under 20 graders kulde - forhold som nesten gir like godt grep som bar vei. Men selvfølgelig gikk det bra, og til tross for at bilene la seg svært godt over mistet ikke dekkene grepet.

Selv om presseintroduksjonen som nevnt foregikk på tampen av forrige vintersesong, er det først nå dekket er blitt lansert på markedet. Foreløpig tilbys det dimensjonene 315/80 R 22.5 og 315/70 R 22.5, men vil fra neste år også være tilgjengelig i dimensjonen 295/80 R 22.5.

Nytt styreakseldekk med dobbeltbølgelamell

Samtidig med introduksjonen av det nye drivakseldekket, lanserer også Michelin XFN 2 Antisplash som er det første vinterdekket for styreaksel utstyrt med dobbeltbølgelamell. I tillegg til at også dette dekket også trekker fordeler av dobbeltbølgelamellen, er det i tillegg utstyrt med ekstra brede mønsterspor som skal forhindre småstein å sette seg fast, samtidig som at slaps og vann lettere pumpes unna. Som navnet tilsier er dekket utstyrt med en antisplashdeflektor som øker sikten for føreren og ikke minst sikkerheten for øvrige trafikanter under regn og slapseføre. Antisplash består av en spesialutformet profil ved overgangen fra slitemønster til dekksiden som reduserer spruthøyden med faktor 4. Teknologien ble opprinnelig utviklet til bruk på Michelins spesialdekk til fly der profilen forhindrer at vannspruten kommer inn i motorene, og har vært tilgjengelig på lastebildekk et par år.

XFN Antisplash ble nylig lansert på det norske markedet i dimensjonene 385/65 R 22.5 og 315/70 R 22.5, men vil fra neste år også komme i 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5 og 295/80 R 22.5.

Avansert produksjon

For å produsere dekk med dobbeltbølge- og vanndråpelameller kreves det en ytterst komplisert støpeteknikk og installasjon av nye vulkaniseringspresser. Av samme grunn tilbys den nye teknologien foreløpig kun på nye Michelindekk. Men både XDN 2 Grip og XFN 2 Antisplash kan naturligvis mønsterskjæres på nytt og regummieres med vanlig mønster.

Sammenlignet med tidligere mønstre, er de nye dekkene er et par prosent dyrere i innkjøp. Tatt i betrakting Michelins lovnad om 25 prosent lengre levetid burde det likevel være en god investering.

--------

Dobbeltbølgelamellen består av tredimensjonale (både vertikale og horisontale) selvblokkerende seiper i mønsterknastene. Den økte stivheten blokkerer bevegelsen i knastene, og sikrer at anleggsflaten hele tiden ligger best mulig mot kjørebanen. Dette reduserer i sin tur slitasjen betraktelig og bidrar således til økt kjørelengde.

Vanndråpelamellen er plassert midt i hver knast helt i bunnen av mønsteret. Når knasten er 2/3 slitt folder denne vanndråpelignende, runde lamellen seg ut skaper et nytt mønster. Dette bidrar til å sikre godt veigrep i hele dekkets levetid.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!