Pådriver for intermodale løsninger med skip

I 1997 begynte arbeidet med Short Sea Shipping i Holland. Her i Norge kom arbeidet i gang i 2003. ShortSea Shipping Norway kaller de seg. De skal være en pådriver og en nettverksutvikler. Det er dels statlige midler som ligger til grunn for kontoret, så det er ikke snakk om lobbyvirksomhet for bedre nærskipsfartens rammevilkår. Visjonen står klar; sjøtransport skal være foretrukket transportmåte for Norge og Europa.

Christian Ryg

Den gangen EU fikk utarbeidet rapporten Time to Decide, for seks syv år siden, gikk man inn for at mest mulig gods skulle over på vann eller bane. Sjøtransport, inklusive transport på elver og kanaler, oppfattes av mange som gammelmodig, langsom og usikker. Dette imaget måtte altså endres.

Det ble klart at sjøtransport alene ikke kunne drive i konkurranse med biltransport. Short Sea Shipping er på ingen måte ute etter å ta rotta på biltransporten, men utnytte skipets fordeler der det er mulig. Samtidig må nærsjøfarten utvikles slik at den blir mer pålitelig og så rask som mulig.

Liten og samarbeidsvillig

- Vi er ikke noen stor organisasjon, og det skal vi heller ikke være. Hensikten er å finne partnere å samarbeide med, og informasjon og utredninger som kan vise til løsninger og trender. Alt som kan komme transportbrukerne til gode og som forenkler bruken av nærsjøfart er av interesse for oss. I tillegg skal SSN utvikle nettbaserte tjenester som skal hjelpe transportbrukere å finne fram til de best egnede nærsjøfartslinjer for sine behov, sier daglig leder Per Bruun-Lie i ShortSea Shipping Norway. Han legger til det snart vil skje mye interessant. Fra før har SSN utviklet database for linjefart, havnesider og har også laget profil for ca. 25 rederier. Men det er et stort behov for utvikling av nye tjenester på nett. En av dem er transshipment, som kan vise transport fra dør til dør. Her er det meningen at ulike alternativer skal kunne vises, slik at transportbrukeren selv kan velge den løsningen han finner best.

En annen tjeneste er en side der man kan be om tilbud fra linjerederier, agenter eller transportører. Disse går på e-post, og åpner for direkte kontakt mellom bruker og utøver. Rederiene kan også legge inn spesielle tilbud og markedsføre seg overfor brukerne. Booking av transport via nettet vil også bli mulig i nær framtid. Det har vært et samarbeid mellom SSN og Northern Maritime Corridor (NMC). I tillegg har flere rederier deltatt i det som nå kalles Efficient Transport Chain. I fjor gikk man gjennom hele transportkjeder og endte opp med en bok med systemkrav. Man ønsker å gå videre med blant annet en meldingsstandard. Det vil forenkle mye av arbeidet med å finne fram til riktige transportveier og få booket transport.

Raskere framføring

Dette vil bli en rask og effektiv måte å finne riktige transportveier for gods, der sjøtransport inngår som et hovedelement. Bruun-Lie understreker at det ikke er meningen å konkurrere med landbasert transport. Snarere er det snakk om intermodale transporter. Men med dagens trafikkbilde på spesielt de tyske motorveiene, må man utvikle transporter der veien kan unngås så langt som mulig. Når f.eks. den nye fergelinjen mellom Drammen og Boulogne i Nord-Frankrike blir en realitet, vil gods kunne skipes til sentrale deler av Europa uten å belaste veinettet.

SSN blir faktisk først i Europa med disse nye nettbaserte tjenestene. Nye nettjenester blir introdusert i løpet av høsten, de første allerede nå innen utgangen av oktober. Hans Kristian Haram har tatt konsulentoppdraget med utvikling av nettjenestene. Han er nå på det nærmeste ferdig med denne jobben.

SSN vil fortsette arbeidet som pådriver for å skape tilpasning av transporten til kundenes behov. Det må utvikles bedre dør - dør transporttjenester og mer effektivt samspill mellom bil, tog, havn og skip. Redusert transporttid og større fleksibilitet er også viktig for at sjøtransporten skal kunne vokse. Dessuten vil man arbeide for økt forståelse av hvor bra sjøtransport er miljømessig, og ikke minst hvilke samfunnsbesparelser man får ved å benytte en infrastruktur som krever minimalt vedlikehold og investeringer.

I følge Bruun-Lie er det rederiene som henger igjen. Når de kommer på banen for alvor, blir sjøtransporten langt mer tilgjengelig for et større marked, og man kan få fart på arbeidet med å integrere transportkjeder der sjøtransport spiller en stadig viktigere rolle. Da er også tiden inne til å starte en tyngre markedsføring både av Short Sea Norway og sjøtransport, som må nå ut til flere transportbrukere.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!