- Det er nå det gjelder

Valgkampen er over. Og samtidig er det nå kampen begynner. For det er gjennom det kontinuerlige arbeidet med statsbudsjettet at grunnlaget må legges for å få et løft i samferdselspolitikken.

Vi har hatt en (bokstavelig talt) løfterik valgkamp. Senterpartiet har lovet å bygge Europas beste infrastruktur, Høyre har lovet å øke rammene til samferdsel betraktelig og Fremskrittspartiet har i lang tid varslet en milliardsatsing på vei som langt overgår andre partier. Og Ap og SV har lovet en satsing som minst er på linje med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan, hvor de gikk inn for en mrd mer til vei og en mrd mer til bane pr. år i planperioden.

En ny periode gir også nye muligheter. Valgkampen skal synliggjøre forskjellene mellom partiene, men nå er vi opptatt av å finne tverrpolitiske løsninger for å sikre det løftet i samferdselssektoren som vi trenger. Jeg tror det vil bli enighet om Oslopakke 3, og jeg tror fylkesbenkene denne perioden vil jobbe tyngre og mer strukturert for å sikre et forpliktende samarbeid med regionalt nivå og Stortinget. Vi har registrert en klar utvikling i retning av mer målrettet prioritering og bedre organisering av arbeidet på regionalt nivå, enn vi har sett til nå. Dette gjør at jeg ser noe mer optimistisk på mulighetene for en prioritering av samferdselssektoren, slik at vi får en substansiell økning i bevilgningene.

Og resultatet vil vi få se i budsjettet ;)

----------

Positive signaler fra Samferdselsdepartementet:

Kjøreveisavgiften fjernes for vognlast

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Arnfinn Ellingsen har uttalt til NRK Nordland, at regjeringen vil fjerne kjøreveisavgiften for vognlast. Dette vil styrke konkurranseevnen til norsk tømmer og annen industri.

Avgiften har særlig påført næringslivet i distriktene en ekstra konkurranseulempe i forhold til virksomheter i Sverige. Kjøreveisavgiften utgjør ca. 8-9 % av transportkostnadene til berørte bedrifter.

Kjøreveisavgiften ble innført i 1990. Norsk skogbruk har svekket sin konkurransekraft og avvirkningen er redusert med ca 20 % fra 1990 til i dag. En av årsakene til dette er god tilgang til tømmer fra lavkostland og strukturering av treindustrien mot større og færre enheter. Dette har gitt økte transportkostnader og redusert avvirkning i områder med lang transportavstand. Norge har i dag ca. 30 % høyere transportkostnader for tømmer enn våre naboland.

Direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Ole A. Hagen, sier at dette er et svært gledelig signal. Fjerning av avgiften vil virke positivt for etablering av nye vognlasttilbud og nye togselskaper.

- Totalt sett et bedre og billigere tilbud for transportbrukerne.

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) satte Stortinget som mål å overføre mer gods fra vei til jernbane. Fjerning av kjøreveisavgiften for vognlast vil være et viktig steg i riktig retning. Det blir mer attraktivt å sende varer med jernbanen. I tillegg må investeringsrammene i NTP følges opp i årlige budsjetter, og det bør i enda større grad legges til rette for etablering av nye togselskaper.

----------------

På riktig vei:

Et grunnlag for samferdselspolitisk debatt

I løpet av det siste halvåret har Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) på oppdrag fra Norges Automobil-Forbund (NAF) vært forfatter av oppslagsverket: På riktig vei - et grunnlag for samferdselspolitisk debatt. I boka vil man kunne slå opp mange vei- og trafikkrelaterte tema, som man gjerne trenger i forkant av en debatt eller et foredrag.

Jo Eirik Frøise

Denne boka er NAFs bidrag til å gjøre kunnskapen om veinettet og trafikkrelaterte tema mer tilgjengelig for riks- og lokalpolitikere, tillitsvalgte og andre interesserte. Tilgangen av fakta er stor fra mange ulike kilder. NAF har med denne boka forsøkt å sette kildene i system ved å samle noen av de offentlige og private kildene som vi anser som viktige som et grunnlag for en felles virkelighetsoppfatning.

I den første utgaven av boka har man valgt å gi en kort innføring i aktuelle problemstillinger innen utvalgte vei- og trafikkrelaterte tema. Vi håper boka blir et velbrukt oppslagsverk, og at den gir et grunnlag for videre søken etter mer utfyllende kunnskap.

NAF tar sikte på å videreutvikle boka med nye kapittel og nye oppdateringer hvert annet år, neste gang i 2007.

----------------

Messe under Transportbruker-Konferansen 2005

- Mange har spennende produkter og nyttig informasjon som de ønsker å formidle til våre konferansedeltakere. I år får de muligheten presentere seg på en minimesse.

Blant utstillerne på konferansen finner vi i år konferansens hovedsponsorer: Tollpost Globe, CargoNet og BNS Consent Norge. Samt utstillere fra Nordic Business Institute, Innovasjon Norge, Geodata og FUBV/ NTNU.

TransportbrukerKonferansen vil i år bli avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport, på Gardermoen, mandag 24. og tirsdag 25. oktober. Nytt av året er at Transportbrukernes Fellesorganisasjon inngått et samarbeid med andre organisasjoner, og dette vil trolig gi konferansen flere deltakere og et faglig løft. Dette er Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL), Short Sea Shipping Promotion Center og sekretariatet for Nasjonal transportplan (NTP).

TransportbrukerKonferansen er kjent som det viktigste årlige samlingspunkt i Norge for beslutningstakere som bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport og logistikknæringen.

Påmelding Transportbrukerkonferansen:www.tf.no

----------------

Europeisk transportpolitikk:

Shipper FORUM 2005

Den europeiske transportbrukerkonferansen, Shipper FORUM, går av stabelen 5. oktober i Hamburg. Tema for årets konferanse er prising av transporttjenester. Spørsmål som vil bli diskutert er: Hva kan vareeiere gjøre for å beskytte seg mot markedssvingninger? Vil sikkerhet bli priset på en rettferdig måte?

Programmet finner du på  www.europeanshippers.com

P&O Nedlloyd melder seg ut av Grand Alliance

Forhandlingene vedrørende utmeldingen til P&O Nedlloyd starter i oktober. Avslutningen av samarbeidet vil ta ca. 4 måneder og fristen er satt til februar. De fire gjenværende linjerederiene vil fortsette sitt pris- og rutesamarbeid. P&O Nedlloyd melder seg ut av linjekonferansen etter at de ble oppkjøpt av Maersk.

Rød-Grønn motstand mot havnedirektivet

Den sosialistiske grupperingen i Europaparlamentet sier de vil avvise forslaget til nytt EU-direktiv for liberalisering av havnetjenester. De godtar ikke det siste kompromissforslaget fra Georg Jarzembowski. Talsmann for sosialistene, Willi Piecyk, uttalte til Transportkomiteen at det ikke er bruk for dette nye regelverket, siden ingen har uttrykt ønske om det. Heller ikke De Grønne vil gi direktivforslaget støtte. Den liberale grupperingen derimot, sier at direktivet er nøkkelen til mer konkurransedyktige og effektive havner i Europa. Transportkomiteen skal stemme over direktivforslaget i november, og Parlamentet (i plenum) i desember.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!