Satser på ny containerterminal

I løpet av de neste tre årene skal Drammen havn bygges ut med både fergeterminal, fasiliteter for cruiseskip og ikke minst en ny og moderne containerterminal. For tiden fylles store deler av den ytterste delen av holmen ut. Nye arealer skal sørge for god kapasitet og langs Lierstranda skal det også fylles ut utenfor Nor-Cargos terminal.

Christian Ryg Drammen

Da Einar Olsen overtok som havnedirektør i Drammen for åtte år siden, hadde havnen rundt 200.000 kvm i tilgjengelige arealer. I dag er Drammen havn oppe i 300.000 kvm i tillegg til at man i samarbeid med Lier disponerer ytterligere 300.000 langs Lierstranda.

- Om tre år vil Drammen og Lier totalt ha et areal som ligger mellom 800.000 og 900.000 kvm. Alle planer for utvidelsene er godkjent i begge kommuner, og arbeidet går for fullt. Vi har allerede fylt ut en million kubikkmeter stein på to år. Det betyr at hver dag har 200 lastebiler kommet og tippet sine lass, sier havnedirektør Einar Olsen.

Når Holmen er ferdig utvidet, skal også jernbanesporet føres videre fra der det stopper i dag. Traseen er tenkt ført over fra Holmen til nordsiden av elven. Derfra vil man få spor bort til terminalområdet langs stranden og få tilknytning til sporet mot Oslo.

Det gamle godsområdet og sporene inne i Drammen sentrum kan da legges ned og flyttes til Holmen som blir en virkelig intermodal terminal for containere, Kapasiteten blir stor og havnedirektør Olsen ser for seg at Drammen kan overta et sted mellom 25 og 50% av containerne som i dag går over Oslo havn.

- Jeg kommer fra gamle NSB Gods, og vet hva overføring av containere fra Oslo havn til Alnabru koster. Her i Drammen vil vi slippe disse overføringskostnadene, eller i alle fall redusere dem kraftig, sier Olsen.

To containerkraner er planlagt for terminalen. Bilimporten som hittil har dominert ytre deler av Holmen, blir sakte men sikkert presset til sørsiden mot parkeringshuset som ligger der. Olsen understreker at dette kan skje gradvis, etter hvert som containerlinjer bestemmer seg for å anløpe havnen. Dessuten står importbilene kortere tid på området enn tidligere. Han sier at selv om Toyotaimporten til Skandinavia i dag går via Malmö, får man fortsatt Toyotaer til Drammen havn, men nå med tog. Etter hvert som Filipstad legges ned som terminal i Oslo vest, vil det være like naturlig å sende containere som skal til Asker og Bærum over Drammen havn.

Nye fergeruter

Allerede neste vår starter en fergerute mellom Drammen og polske Swinoutsje. Drammensselskapet Scandlink er nylig dannet for å stå for denne fergeruten. I tillegg arbeider havnen konkret med et selskap som har planer om fergeruten mellom Drammen og Boulogne i Nord-Frankrike, og på litt sikt skal det også komme en rute til vestkysten av Sverige. Fergeterminalen får plass ved Tollboden på Strømsø siden. Her er et gammelt velferdsbygg, skur 2, under rehabilitering og ombygging til terminal. Rett ovenfor Tollboden skal cruiseskip ha sin plass. Det første skipet har allerede anløpt Drammen.

Spesielt fergen mellom Drammen og Nord-Frankrike blir interessant for godstransport. Det dreier seg om en høyhastighets trimaran, med ett langt og to mindre skrog. Hovedskroget er 180 meter langt og fergen er 45 meter bred. Den får plass til 85 trailere eller 59 vogntog, og er beregnet kun for godstransport, og vil holde en gjennomsnittshastighet på hele 34 knop! Fergen er konstruert i Frankrike, og er eksempel på framtidens sjøtransport. Den skal være beregnet til å tåle forholdene både i Nordsjøen og Biscayabukta. I tillegg til Nord-Frankrike er planen å legge inn et stopp i Santander i Nord-Spania.

- Dermed kan semitrailere og vogntog slippe turen gjennom Tyskland på vei til markedene i sørligere deler av Europa. Tanken er selvsagt at termotransporter kan kjøres med fisk sydgående og frukt og grønt nordover. Inklusive lasting og lossing skal overfarten ta 23 timer. Med den hastigheten fergen kan holde, er det mulig å halvere transporttiden fra Norge til Frankrike, og dermed forlenge salgstiden for fisk, sier Olsen.

Fergen til Polen blir en mer konvensjonell type, med blanding av passasjerer og gods. Også denne bør ha et godt marked og gi langtransporter et alternativ til de tyske motorveiene. Dessuten vokser handelen med Polen år for år meget kraftig, slik at man trenger transportkapasitet også for dette markedet. Fergen til Sverige blir mer en konkurrent til Strömstad - Sandefjord linjen til Color Line.

Knutepunkt for transport

Det er mange fordeler ved å konsentrere godstransport og terminalvirksomhet til Holmen og terminalene langs Lierstranda, understreker Olsen. Når jernbanen kan forlenges, blir tungtransport gjennom sentrale deler av Drammen borte. Dessuten kan verdifulle sentrumsarealer reguleres til boliger og støyen flyttes også ut av sentrum.

Drammen kan bli et intermodalt knutepunkt for godstransport til store deler av Sør-Norge. Innen en radius på en halv times kjøring fra havneområdene, ligger 10 anlegg på mer enn 5000 kvm. Flere av disse kan gjøres om til godsterminaler, og området kan bli et enda sterkere knutepunkt for godstransport enn det er i dag.

I løpet av det siste året er Svelvik-strømmen mudret og har i dag 12 meter dybde i leden. Det er eneste punkt i innseilingen til Drammen som er belagt med fartsgrense under 10 knop.

- Drammen ligger innenfor det skandinaviske trianglet, sier Olsen.

Havnen har direkte forbindelse med Stockholm og Malmö med pendeltog, og Olsen ser for seg en utvikling i retning intermodal terminal på Holmen innen få år.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!