Godt utgangspunkt for distribusjon på Østlandet

B. H. Ramberg AS har flyttet inn i nytt terminalbygg rett nord for Skedsmo. Her har Drammensfirmaet fått en meget gunstig beliggenhet med E6 utenfor «stuedøra», kort vei både til Oslo og Gardermoen og ypperlige forhold for distribusjon til store deler av Østlandet.

Christian Ryg

Terminalen er bygget med kontorer i midten av to fløyer. Den ene bebos av Express Frakt, som eies av Eek Transport og Stensaker Transport. Den andre fløyen er Rambergs terminal. Bjørn Ramberg forteller at de to fløyene har hvert sitt gårds- og bruksnummer. Men i planprosessen ble firmaene koblet sammen av Skedsmo kommune og fant at ved å bygge slik man har gjort, fikk begge parter meget godt utnyttede terminaler.

Ramberg eier ni mål tomt med en terminal på 1.800 kvadratmeter. I tillegg er det en overbygget rampe på 720 kvm. I midtseksjonen finnes 300 kvm kontorer og velferdsrom. Bygget har kostet eieren B. H. Ramberg Holding AS 23 millioner kroner.

For tiden håndterer terminalen rundt 75.000 sendinger på årsbasis, men med dette anlegget er det rom for store økninger, sier Ramberg. Herfra skal landsdekkende stykkgodstrafikk organiseres, samt at man skal holde tollager og foreta cross docking. Distribusjon til nordlige og østlige deler av Østlandet foregår også herfra.

Det er 18 porter til terminalen og direkte adkomst til den overbygde rampen på sydenden av bygget, der mindre distribusjonsbiler kan lastes under tak. Området utenfor portene har god plass til parkering av vogntog, både for Ramberg og Express Frakt.

Eieren har fått en rasjonell terminal godt tilpasset mekanisk drift.

For å ha god kommunikasjon både til kontorene i bygget og mellom hovedkontoret i Drammen, er alle ansatte utstyrt med trådløs telefon. All dataoverføring skjer online.

Reintrodusert i Oslo

I 2003 reintroduserte Ramberg en terminal i Osloområdet, og i fjor hadde man 15% økning av trafikken. Det førte til at firmaet måtte se seg om etter en ny og bedre terminal. Skedsmo viste seg velvillig til etablering, og Østplan tegnet terminalen. Terminalen er for øvrig 50% større enn den tidligere på Alnabru.

Ramberg sier seg godt fornøyd både med anlegget og beliggenheten, og enda bedre blir det når man får direkte utkjøring på E6 for både Ramberg, Expressfrakt og DHL som har terminal i samme veien.

Byggeprosessen har gått raskt, fra planene ble vedtatt i fjor og til bygget ble tatt i bruk. Bortsett fra porter og ramper er alt utført av Hære Bygg som totalentreprise. Portene og rampeløsningene er levert av spesialfirmaet

Det er lagt stor vekt på arbeidsmiljøet. Støydempingen ligger langt over hva man vanligvis finner i terminaler og gir god akustikk og behaglig lydnivå i hallen. Værtettingen er eksemplarisk, slik at trekk unngåes. Oppvarmingen foregår ved hjelp av varmepumper for å sikre best mulig driftsøkonomi. Allerede etter få måneders drift mener man å se resultatet i form av markert lavere sykefravær enn tidligere.

75 år

Terminalen ble offisielt åpnet av statssekretær i Samferdselsdepartementet, Arnfinn Ellingsen. Han understreket at effektive godsterminaler er en vesentlig forutsetning for effektive logistikkjeder ut til distriktene. De bidrar på den måten til å oppnå regjeringens mål om utvikling for alle landsdeler, lønnsomhet for næringslivet i alle deler av landet, og effektivitet. Mens det er regjeringens og myndighetenes rolle å legge til rette, må næringen selv ta tak og utvikle seg. Han la også vekt på at effektiv transport og god utnyttelse av arealer for næringsdrift, bidrar til bedre miljø.

Det ser altså ut til at Bjørn Rambergs tanker om fortsatt god vekst for firmaet holder. B. H. Ramberg ble stift-

et av Broder Harry Ramberg i Drammen i 1929. Firmaet rundet altså 75 år i fjor, og i år regner man med en omsetning på rundt 100 millioner kroner. Siste års resultat ble på 3,1 millioner før skatt av en omsetning på 89 millioner kroner.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!