ASKO fornyer samarbeidet med Scania

Joh-System AS, moderselskapet for ASKO-selskapene, har inngått en ny omfattende 3-års samarbeidsavtale med Scaniaorganisasjonen hvor ideen er at Scania administrerer alt av rullende materiell inklusive påbygg for det store grossistkonsernet.

Joh-System og ASKO-selskapene er ansvarlig for engrosvirksomheten til NorgesGruppen - landets største handelshus med en omsetning på rundt 36 milliarder kroner. Under Norgesgruppen finner man dagligvarekjedene Kiwi, Spar, Meny, Ultra og Joker i tillegg til Mix med over 900 kiosker.

Norsk dagligvarehandel domineres av fire store grupperinger, hvorav NorgesGruppen er den klart største. I følge Dagligvarerapporten 2004 til ACNielsen stod NorgesGruppen 34,8 prosent av den samlede norske dagligvareomsetningen på 100,6 milliarder kroner i fjor, mens Coop stod for 24,6, Ica for 22,4 og Rema for 17,5 prosent.

- Utgangspunktet vårt er at vi skal være best på det vi gjør; å distribuere varer til våre kunder fra våre ASKO-selskaper rundt i Norge til ca 3.500 mottakere daglig. Vi skal ikke bruke tid på å administrere lastebilparken inklusive hengere, rundt om til forskjellige underleverandører. Derfor har vi valgt en løsning hvor Scania tar seg av dette for oss, forteller Remi Lukerstuen, ansvarlig for utgående distribusjon i Joh-System AS.

Han legger til at selskapet tidligere hadde en struktur hvor hvert distrikt foretok innkjøp og vedlikehold av bilparken, noe som førte til mange leverandører, varierende rutiner og et til dels uoversiktlig system og biløkonomi.

- Vi foretok en undersøkelse i egen organisasjon hvor det fremkom at det var to lastebilleverandører som var aktuelle. Etter en runde med disse to viste det seg at det var Scaniaorganisasjonen som best forsto oppgaven, samtidig som de viste seg best på pris på vedlikeholdet i perioden og gjenkjøp av bilparken. En viktig prioritet da vi startet arbeidet med å finne en samarbeidspartner og få opp standarden på bilparken, var å sørge for en best mulig arbeidsplass for sjåførene. Det for blant annet å lette arbeidsdagen til sjåføren, samt muligheten for økt rekruttering i fremtiden, fortsetter Lukerstuen.

Avtalen som nå er gjort er på tre nye år. I avtalen ligger det at Scania skal levere komplette biler, stå for service på rullende vognpark iberegnet bakløftere, påbygg, kjøleaggregat og hengere. Scania forestår innkalling til service på hele parken, inklusive «fremmedmerker». ASKO forholder seg derfor til Scaniaverkstedene rundt i Norge, ikke til underleverandørene. Dette er med andre ord «one-stop- shopping» i praksis.

195 lastebiler

- Vi har i dag 240 rullende enheter, hvorav 195 er lastebiler. Av disse er nå langt over 100 Scania mens andelen var 37 ved inngåelsen av den første avtalen for tre år siden. Vi skifter ut mellom 30 og 35 enheter i året og har i dag en langt mer moderne og driftsikker bilpark enn vi hadde da samarbeidet startet. Og vi har en bedre biløkonomi, forklarer Lukerstuen.

Han påpeker at Scanias landsdekkende serviceorganisasjon og et lokalt forankret samarbeid mellom ASKO og Scania, har vært og er avgjørende for at dette skal fungere godt.

Bilene som kjøpes er beregnet benyttet i 7 år, eller til de har kjørt 350.000 km. Det inngår gjenkjøp i avtalen. En dreining mot flere og flere varegrupper på en og samme bil, stiller særskilte krav til materiellet. I dag leveres derfor lastebilene med skap fra SKAB og aggregat fra Thermo King, bygget for tre til fire temperatursoner for tørrvarer, frysevarer, kjølevarer og sval - en temperatursone beregnet for ekstra følsomme varegrupper.

- Vi leverer i dag 55 til 60 prosent av det våre butikker/profilhus skal ha via egne kanaler og biler. Målet er at vi skal ha 100 prosent leveringsandel i fremtiden, avslutter Lukerstuen.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!