PNL på riktig vei

Etter et par trange år i 2002 og 2003, kan Pan Nordic Logistics (PNL) for 2004 vise en betydelig resultatbedring. Og det er nå selskapet regner med å virkelig vokse. Målsettingen er klar og ambisiøs, firmaet vil bli Nordens ledende logistikkbedrift. Med Post Danmark og Posten Norge sine distribusjonsnett, et vel utbygget nett i Sverige og godt samarbeid med Finlands postverk og med Baltikum, ligger alt til rette.

Christian Ryg

Da selskapet ble formelt opprettet var tanken at alle de fire nordiske lands postverk skulle gå med. Men allerede i 2002, da PNL hadde vært i gang i ett år, gikk Posten Sverige ut. Finnene hadde hoppet av før virksomheten startet, men kom tilbake som samarbeidspartner.

I Sverige, som var det største markedet, måtte man finne en annen løsning, og det raskt. AB Expressgods Dag och Natt, SJs tidligere bilavdeling, ble løsningen og nettverket i Sverige var igjen komplett. Fra 2004 ble selskapet helt integrert i PNL.

Kenneth Helgesen, salgssjef for PNL i Norge, og Kjellrun Gjeitanger, produkt og markedsplanlegger, legger ikke skjul på at vanskelighetene i Sverige fra 2002 til 2003 ga store utslag på resultatene for disse årene. Men nå ser altså alt ut til å være på god vei og med resultatforbedringen i fjor bikket firmaet over på plussiden og er nå tilbake med samme omsetning på en milliard svenske kroner som før Posten Sverige trakk seg ut.

Ikke bare Norden

PNL konsentrerer sin virksomhet om Norden og Nord Europa. Selskapet har opparbeidet godt samarbeid og nettverk i både Storbritannia, Frankrike, Be-Ne-Lux og Tyskland, samt i USA og også importsalget til Norden er sterkt voksende. Grunnen er klar. Det er disse landene som importerer og eksporterer den aller største delen av varer til og fra Norden. Lykkes man med logistikksystemer her, vil resultatet bli godt. I tillegg er PNL i stand til å sende og motta pakker til og fra 190 land.

Tracking og tracing er helt avgjørende for å holde styr på logistikken, og PNL har fra i vår fått et helt nytt system som alltid gir kunden tilgang til informasjon om hvor godset befinner seg.

PNL kjøper linjetrafikker av Post Danmark , mens man her i landet også kjøper tjenester av andre. Posten Norge står allikevel for store transportmengder. Helgesen understreker at man er fleksible og kan velge løsninger som kunden er best tjent med til enhver tid. Posten skal dessuten være konkurransedyktige for å bli valgt.

- Innen Nord-Europa og USA har man hånd om ca. 96 % av vår utenrikshandel. Sverige er det største markedet i Norden med sin tunge industri og sitt folketall. Derfor var PNL nødt til hurtig å bygge ut Expressgods Dag och Natt etter at Posten Sverige trakk seg ut. PNL´s tre største huber finnes i Sverige, nemlig i Stockholm, Jönköping og Malmö. Dessuten finnes en stor hub i København. Over denne fraktes gods til og fra Norge og Kontinentet i hovedsak. Men fleksibiliteten i systemet gjør at vi også kan sende over Malmö og eventuelt til Jönköping for gods som enten skal fra eller til Norge, sier Gjeitanger.

E-handel godt grunnlag

Det er den stadig økende handelen via Internett som er grunnlaget for mye av trafikken. Både B2B og for private kunder legger PNL opp logistikksystemer som skal være sikre, raske og ikke minst enkle i bruk.

Firmaet kaller sine produkter CarryOn, og har tilbud til både næringsliv og private. For næringslivet er vel BulkSplit og paller noe av det mest interessante. Her kan man sende flere enn 20 pakker samtidig til ulike mottakere i ett land for splitproduktets del, og helpaller direkte levert til mottaker og palleproduktet.

PNL har utviklet sine produkter til å omfatte ReturnService for kundene. Mottaker kan returnere pakker kostnadsfritt, enten det dreier seg om enkeltpakker til private eller BulkSplit til næringsbedrifter.

Helgesen legger vekt på at PNL har gått inn for å forenkle alle rutiner og informasjonsoverføring så mye som mulig. Det brukes samme transportetikett for hele verden. Tjenestene selges i Norge gjennom Posten Norge, men utvikles av PNL.

Forutsetningen for at logistikken skal fungere etter sin hensikt, er bl.a. at kunden gir riktige opplysninger ved booking. PNL har lagt vekt på å utvikle kompetanse hos sine kunder, gjennom kursvirksomhet. Dersom kunden tar ansvar og medvirker i prosessen, er belønningen en vel fungerende logistikk, og god kontroll gjennom hele transportkjeden.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!