Økt satsing på mobile IT-løsninger

Som firmanavnet så tydelig indikerer, har fartskrivere i alle år siden etableringen i 1955 vært et førende produkt hos selskapet Fartskriver AS. Til høsten overtar digitale og lite servicekrevende skrivere. Men adm. direktør Bjørn M. Clason fortviler ikke. Selskapet har et bredt produktutvalg av mobile IT-løsninger nå blir en enda viktigere bærebjelke enn tidligere.

Trond Schieldrop

Fartskriver AS ble etablert i 1955. Kienzle kilometertellere, forbruksmålere, fartskrivere og produkter til oljebransjen har utgjort stammen i selskapets produkter.

- Fra 5. august er det ikke lenger tillatt å nyregistrere en bil over 3.5 tonn med dagens analoge fartskriver. Fra denne dato kreves det at kjøretøyet har en godkjent digital fartskriver. Men det vil ikke komme krav til ettermontering i eldre kjøretøy, sier adm. direktør Bjørn M. Clason i Fartskriver AS.

Digitale løsninger krever lite service, og selv om service på analoge fartskrivere fortsatt vil være viktig, vil selskapet oppnå en reduksjon i serviceoppdragene.

Men 50-års jubilanten fortviler ikke. Selskapets lange erfaring er en god ballast når de nå går inn i den digitale tidsalderen. Med en årlig omsetning på nærmere 30 millioner kroner ser Fartskriver lyst på fremtiden.

- Vi har lenge vært klar over utviklingen og at innføringen av de nye fartskriverne vil stille nye krav til lastebilverksteder og transportørene i forbindelse med behandling av den nye digitale fartskriveren. Vi legger forholdene til rette med tilhørende dataprogrammer slik at de er i stand til å håndtere bl.a. dataene på en effektiv måte, sier Clason.

Med programmene TIS Office og TIS Web får transportørene hjelpemidler til å oppfylle kravene til den digitale verden. Selskapet vil også sørge for at alle norske verksteder får dataprogrampakken KIPAS, slik at de kan håndtere oppmåling av den nye digitale fartskriveren. Ved utskiftning av en digital fartskriver blir all datainformasjon brent inn på en CD for oppbevaring i bedriften. Alle deres 260 forhandlere skal oppdateres på dette området.

Ordrekommunikasjon

Clason forteller at mobil datakommunikasjon nå kommer til å bli en viktig bære bjelke for selskapet. Ordrekommunikasjon kombineres gjerne med navigasjon og kjøredata fra bilen.

- På dette området vil markedet utvikle seg positivt, sier Clason. - Når sjåføren er hos kunden gjør han ordren ferdig på stedet ved hjelp av sin mobile PC. Før fakturering er det ofte nødvendig med korrigeringer eller kompletteringer som eksempelvis eksakt levert kvantum, kjørte kilometer, forbruk av tid etc. Du slipper all form for etterregistrering. Systemet er et effektivt rasjonaliseringsverktøy for transportørene.

Svenske Barkfors med mer enn 10 års erfaring har utviklet systemet, som knytter ordren opp til sjåfør og bil. Systemet integreres i bedriftenes ERP-system.

- Men før man kommer så langt, er det en forutsetning at det er gjennomført en god prosjektering. Kartlegging av hvem som gjør hva i bedriften er viktig. Hva vil framtiden kreve av bedriften? Sammen med transportøren er det avgjørende å komme fram til gode rutiner tilpasset det framtidige behov, sier Clason.

GPS-posisjonering

er i ferd med å bli viktig i både private biler og i nyttekjøretøyer. Verktøyet gjør det mulig å observere kjøretøyet hvor og når som helst.

- Det er nyttig i dokumentasjons-, ordre- og kommunikasjonssammenheng og når sjåføren skal finne raskeste vei til kunden, sier Clason.

Systemet har mange anvendelsesområder. Det testes nå eksempelvis om et busselskap kan bruke det for å sjekke de oppsatte rutetider mot hvordan bussen er i stand til å overholde tabellen. Hver holdeplass defineres i systemet som en sone. Tiden registres når bussen kommer inn i sonen og når den forlater gitte sone. På denne måten kan systemet være med som et ledd i bedriftens kvalitetsikring. Alle data samles i en sort boks i bussen og overføres ved hjelp av GPRS til kontoret ved behov. Det gjør innsamlinger av data meget enkel og tidsbesparende.

Oversikt over kjøretøyene

Den sorte boksen produsert av Siemens VDO, samler data fra kjøretøyets bevegelse og danner grunnlag for en bedre forståelse for hvordan det brukes og ser på sjåførens kjøreadferd. Ved hjelp av relevante rapporter få man eksempelvis fram antall kraftige ned bremsinger. Man definerer selv hva en kraftig nedbremsing er.

Flåtestyring i sanntid

er et verktøy for virksomheter som er avhengig av informasjon om kjøretøyene i sanntid uansett tid på døgnet eller hvor kjøretøyet befinner seg. Virksomheter som for eksempel har medarbeider som jobber hjemmefra, eller som transporterer store verdier, kan spore kjøretøyene ved hjelp av denne løsningen.

Kjøreveiledning

Med systemet kan bedrifter sende nøyaktige jobbinstrukser til sjåfører og redusere unødvendig tidsforbruk og kostnader. Virksomheter som driver ambulanse-, rednings- eller havaritjenester, er avhengig av et verktøy som navigerer dem til riktig adresse.

Fleksibel arkitektur

Fartskrivers løsninger egner seg for flere bransjer og markedssegmenter, blant annet logistikk, anleggsmaskiner og transport. Løsningene er fleksible og omprogrammerbare, og passer i følge Clason like godt for store som små kjøretøyparker. Likeledes kan de benyttes i en rekke andre kjøretøyer enn for godstransport, eksempelvis i busser, brøytebiler og anleggsmaskiner.

ISS Vaktmester Kompaniet har eksempelvis tatt i bruk løsningen for å kunne dokumentere at oppdrag er utført overfor oppdragsgiveren Oslo Kommune. Rapporten som sendes er så nøyaktig og konkret at det til og med kommer frem hvilken side av gaten feiingen er utført.

Sterk posisjon

Med den produktbredden Fartskriver nå kan tilby, er Clason overbevist om at de i samarbeid med sine kunder kan finne frem til den løsningen som passer best enten de ønsker en enkel navigasjonsløsning eller en mer avansert og komplisert løsning med integrasjon mot kundens ERP-system.

- Vi skreddersyr løsninger etter kundenes behov, poengterer Clason, som avslutningsvis legger til at selskapet siden 1983 også har utviklet løsninger innen petroteknologiområdet. - dvs produkter som håndterer drivstoff, olje og fett. Her er det i hovedsak de store oljeselskapene som er kundene, mens brukerne er busselskaper og transportører.

 www.fartskriver.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!