Wazawi

I 1992 ga Sigvart Dagsland ut en gnistrende god sang, sunget i afrikansk stil - Wazawi. Den handler om Wazawifolket - en liten menneskestamme, som først og fremst er innrettet slik at de gir sine kommentarer når saker og ting har gått galt. Wazawifolket er et snodig folkeslag, de tar aldri initiativ, de er ikke kreative, og de er tause til det blir begått en feil. Først da nikker de til sine speil, rister på sine hoder og sier Wazawi.

Akkurat nå er det mange rundt i samferdsels-Norge som har denne oppfatningen - «Hva sa vi?» (eller Wazawi om du vil). Da samferdselsbudsjettet til Stoltenberg II-regjeringen ble lagt frem, var det meget stort avvik i forhold til den plattformen regjeringspartiene meislet ut på Soria-Moria. TF regnet ut at samferdselsbudsjettet hadde blitt kuttet med 55 millioner kroner pr. dag fra Soria-Moria-erklæringen, og frem til budsjettfremleggelsen. Vi anbefalte Regjeringen å anskaffe seg sjumilsstøvler for å oppfylle sine egne lovnader til neste år. Andre organisasjoner gikk enda hardere til verks, og mange karakteriserte samferdselsbudsjettet som løftebrudd, lureri og frekkhet.

Jeg mener bestemt at vi står overfor en institusjonell utfordring - vi må bruke noe mer av tiden vår på å utvikle en nasjonal samferdselspolitikk. Transport- og kommunikasjonskomiteen må arbeide mer på tvers i Stortinget, og bruke noe mindre tid på detaljer og regional forankring. Statsråd Navarsete vil trolig erfare tidligere samferdselsminister Opseths råd om at «det du ikke får bevilgninger til i første budsjett, tar du aldri igjen.». Videre er det en stor utfordring for Regjeringen å integrere transport i miljø-, nærings-, regional- og finanspolitikken. Erfaringene de siste årene - med manglende oppfølging av Soria-Moria-erklæringen, Bon-

devik-regjeringens forslag til statsbudsjett, NTP-vedtaket om en mrd kr mer til vei- og jernbane pr. år - viser at vi må tenke nytt dersom vi skal sikre en høyere bevilgningsnivå til samferdselssektoren. Det er ikke lenger nok å riste på hodet å si Wazawi.

Ole A. Hagen

--------------------

TF arrangerte møte med næringslivet for Transport- og kommunikasjonskomiteen

Transportbrukernes Fellesorganisasjon arrangerte møte med den nye Transport- og kommunikasjonskomiteen den 21. november. Temaet var samferdselspolitikk, rammevilkår for næringslivet, utfordringer for næringstransport i byene og status i bygge- og anleggsbransjen.

Ole A. Hagen og Jo Eirik Frøise

Som en oppfølging av Transportbrukerkonferansen 2005 inviterte TF medlemmene av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget til møte med næringslivet om hvilke utfordringer de ser for seg innen transportsektoren de neste fire årene.

Lars Haartveit, direktør for samfunnspolitisk avdeling i Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, startet med et innlegg hvor han la frem utfordringene som næringslivet har i forbindelse med bytransport.

Fra Byggenæringens landsforening informerte administrerende direktør Sverre Larssen, om mulighetene for å øke investeringsnivået til samferdselsformål, og status og mulighet for ledig kapasitet i bygge- og anleggsbransjen.

Informasjonsdirektør i Norsk industri, Svein Thompson, avsluttet møtet med å belyse de utfordringer som norsk industri har i et globalisert marked, og at rammevilkårene for samferdsel også er rammevilkår for industrien.

Initiativet til møtet ble godt mottatt av komitemedlemmene og næringslivets representanter, og begge parter ser fram til et konstruktivt samarbeid i den inneværende stortingsperioden.

--------------------

Nyttig møte i Nordic Shippers´ Council

Transportbrukernes Fellesorganisasjon var 24-25. november vertskap for kolleger fra de nordiske landenes Shippers` Council. Årets nordiske treff ble avholdt på Grand Hotell i Oslo, og ble et informativt møte for deltakerne.

Jo Eirik Frøise

Hovedtema for årets møte var nasjonal transportpolitikk og arbeid med kommunikasjonsstrategier, men også en viktig gjennomgang av hva som skjer i de ulike landenes organisasjoner og hva som er status i arbeidet i European Shippers´ Council og UNICE. Videre var det korte orienteringer om enkelttema, bl.a. erfaringer fra Sverige og Finland med innføringen av 25,25 meter lange modulvogntog. Danmark skal innføre forsøk med denne type vogntog i nær fremtid.

- Det er alltid nyttig å få konstruktive innspill til det arbeidet vi gjør i de internasjonale forum. For oss var det viktig å få høre om hvilke erfaringer både Sverige og Finland har hatt med å tillate 25,25 meter lange modulvogntog, sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon Ole A. Hagen.

I løpet av møtet fikk deltakerne også høre Hans Silborn fra Vegdirektoratet redegjøre for arbeidet med Nasjonal Transportplan NTP her i Norge. Informasjonsdirektør Svein Thompson fra Norsk industri (PIL/ TBL) avrundet møtet med å informere om opprettelsen av den nye organisasjonen, samt hvordan man bør legge opp strategien for å bli synlig i mediene.

--------------------

Nordisk jernbane kan bli knyttet til europeiske godstransportkorridorer

REORIENT er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal utforske hvordan Norden kan knyttes med sentral- og sydøst-Europa gjennom en ny jernbanekorridor.

 Prosjektet skal vise hvordan private operatører og bedre interoperabilitet av infrastrukturen kan bidra til gevinster for samfunnet.

Hensikten med prosjektet er blant annet å øke bruken av intermodal godstransport med sømløse transportløsninger. Speditører, leverandører av logistikk- og terminaltjenester, jernbanemyndigheter, jernbaneselskaper, industrielle avsendere og forhandlere vil bli invitert til å delta i brukergrupper i prosjektet.

Kilde: Tr@nsport247/TØI

--------------------

Daglige flygninger til Praha, Warszawa og Budapest

Fra våren 2006 vil Norwegian Air Shuttle øker antall flygninger til Øst-Europa med daglige avganger til Praha, Warszawa og Budapest.

Videre vil selskapet øke til fem ukentlige avganger til Krakow og tre ukentlige avganger til Gdansk. Ruten til Riga fortsetter med tre ukentlige avganger.

- Gjennom våre lave priser har vi oppnådd en meget sterk posisjon på ruter til og fra øst-europa, og øker fra våren 2006 antall avganger og tilgjengeligheten av lave priser i dette markedet. På disse rutene kan over halvparten av våre kunder være utenlandske - og vi ser at vårt produkt med god kvalitet og lave priser er noe som slår an også utenfor Norges grenser. På ruten Oslo - Warszawa fløy det i 2004 35.000 kunder før Norwegians oppstart. I 2006 forventer vi alene å fly opp mot 100.000 kunder, sier Norwegians sjef for Rutetilbud og Inntektsstyring Daniel Skjeldam i en pressemelding.

Norwegian tilbyr nå totalt 55 ruter, 9 av disse er innenlands mens 46 er er utenlands.

Kilde: DN/Norwegian

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!