Har utviklet konkurransedyktig hybridteknikk for tunge lastebiler

Volvokonsernet hevder å ha utviklet en effektiv hybridløsning for tunge lastebiler som gir drivstoffbesparelser på opp til 35 prosent. - Vi ser nå muligheter for å skynde på utviklingen mot kommersielt gangbare hybrider for tunge lastebiler. Det kan få stor betydning for så vel våre kunder som miljøet, sier Volvos konsernsjef Leif Johansson.

Volvokonsernets hybrid gir de største drivstoffbesparelsene på strekninger med mange nedbremsinger og akselerasjoner, for eksempel renovasjonsbiler, busser og distribusjon i byer. Beregninger viser drivstoffbesparelser på opp til 35 prosent for tunge lastebiler og busser. Selv kjøretøyets vedlikeholdskostnader reduseres betydelig ved redusert slitasje på bremsesystemet.

Hybridkonseptet går under betegnelsen I-SAM og består av en kombinert startmotor, drivmotor og en generator, sammen med en elektronisk styringsenhet. I-SAM samvirker med Volvo Trucks automatiske girsystem, I-Shift. Batteriene lades av bremseenergi og dieselmotoren.

Elmotoren har ifølge Volvo meget god ytelse i lave hastigheter, og kompletterer dieselmotorens gode egenskaper i de høye hastighetene. Den unike løsningen gjør at lastebilen kan akselerere med bare elmotoren. Det gir lavere drivstofforbruk, lavere utslipp og lavere lydnivå.

Kan også drives med biobrensel

Ifølge miljøsjef Lars Mårtensson i Volvo Trucks finnes det flere finesser som bidrar til lavere drivstofforbruk.

- Takket være elmotorens kapasitet, kan dieselmotoren automatisk slås av når lastebilen stopper for leveranser, henter varer eller stopper for rødt lys, opplyser han.

Hjelpefunksjoner som servopumpe, AC-kompressor, osv. drives elektrisk på hybridlastebilen i stedet for av dieselmotoren.

Takket være effektivt samvirke mellom motorene kan kjøretøyet dessuten utrustes med mindre dieselmotorer og enda beholde den ytelsen som kreves. Det gir kundene en kostnadseffektiv løsning som reduserer utslippene.

- Hybriden er en langsiktig og meget interessant løsning for effektiv og miljøtilpasset transportarbeid. Drivstoffkostnadene for våre kunder kommer til å øke, og derfor er alle løsninger som reduserer drivstofforbruket meget attraktive, sier Leif Johansson, og legger til at dieselmotoren i deres hybridløsning også kan drives med biobrensel og dermed utføre kulldioksidnøytrale transporter. Dette baner ifølge konsernsjefen vei for en meget spennende utvikling mot bærekraftige, miljøvennlige transporter.

Volvokonsernet deltar også i utviklingen av en ny type av batterier, Effpower, som bygger på den velprøvde bly-syreteknikk som brukes i startbatterier i dagens kjøretøy. Gjennom den nye teknikken er effekten fordoblet, samtidig som produksjonskostnadene for batteriene kan reduseres med cirka 80 prosent sammenlignet med alternative batteriteknologi på markedet. Med Effpower kan kostnadseffektiviteten i elektriske hybrider økes ytterligere.

Volvo Trucks nye hybridlastebil vil nå gjennomgå en lang rekke tester. Selskapet er av den mening at hybridlastebiler fra Volvo vil være tilgjengelig på markedet i løpet av noen år.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!