Köln sorterer helautomatisk

Navet i UPS europeiske nettverk i Köln har vært bygget ut i to og et halvt år. Men nå er terminalen også stor nok til å ta kraftig økning i pakkemengden de neste årene. Allerede ved åpningen er kapasiteten økt til 110.000 pakker i timen, nesten en dobling av tidligere kapasitet. Når man vandrer omkring er det all den ledige gulvplassen som først slår en observatør. Her kan sorteringsanlegg til mer enn 180.000 pakker installeres.

Christian Ryg Köln

Terminalen har fått mer enn dobbelt størrelse, og gulvarealet er nå 75.500 kvm. Det tilsvarer omtrent 10 fotballbaner av internasjonalt mål. For UPS er dette det største investeringsløftet utenfor USA og den største bygningen utenfor statene. Det er et uttrykk for den voldsomme ekspansjonen konsernet har hatt i Europa de siste årene. Det er nettopp den sterke ekspansjonen som man forventer skal fortsette, som har gjort at man måtte sørge for raskere og mer effektiv sortering av pakker og dokumenter. I følge UPS´ Europasjef Wolfgang Flick er det en forutsetning for at konsernets kunder skal være konkurransedyktige både innen Europa og verden rundt. Siste år hadde man en økning i eksport fra Europa på 15%, og UPS har hatt ni år med solid vekst, selv om ikke alle har vært like gode som fjoråret.

Sorteringen begynner rundt kl. 23.00, og varer fram til 02.30. Huben er helt ut transittbasert. Alt går inn og ut igjen hver eneste natt året rundt. Det er heller ingen trafikk fra bil til bil, kun med fly som mellomledd. Derimot kan gods overføres fra fly til fly. Normalt består trafikken av 31 fly inn og ut hver natt. Driften er basert på 24 timers åpent, det er bare bemanningen som øker drastisk utover kvelden. Totalt arbeider mer enn 1.800 mennesker i UPS´ terminal i Köln.

Med utvidelsen at navet i Köln har UPS nå 225 plasser for fly og biler.

Automatisert sortering

Sorteringsanlegget går gjennom tre etasjer, og først når pakkene kommer til sluttstasjonen finnes det manuell betjening. For øvrig går enkelte mennesker omkring og sjekker at anlegget fungerer slik det skal. Det er Siemens som har levert det aller meste av anlegget, inklusive datasystemet som styrer sorteringen.

- Vi har tre sorteringslinjer i Köln sier Gunnar Adalberth, direktør for forretningsutvikling i Skandinavia. Vi skiller mellom små, normale og irregulære pakker fra mottak til videresending. Totalt er det rundt 30 kilometer med transportbånd i anlegget.

Når godset plasseres på sorteringsbanene, går det først til registrering og en grovsortering. Fra sortering for land blir det sluset til de store sentrene i hvert enkelt land og til mindre utleveringssteder. Etter hvert som godset er sortert til hvor det skal gå, ligger pakkene på hvert sitt trau som er registrert i datamaskinen som styrer anlegget. Når trauet kommer til riktig nedkast, blir godset vippet av og kommer til sin destinasjon.

Byggingen av anlegget har tatt rundt to og et halvt år, og har kostet mer enn 135 millioner dollar. Det er det største og dyreste anlegget UPS har, utenfor USA. Anlegget består av de to hallene, som ligger ved siden av hverandre og er forbundet med to innebygde broer med transportbånd, henholdsvis 126 og 152 meter lange. Gjennom disse broene kan gods transporteres fra den ene til den andre terminalbygningen.

Sentralt i Europa

At UPS slo seg ned i Köln er ikke tilfeldig. For det første er det tre rullebaner her, slik at kapasiteten er god, og det er ekspansjonsmuligheter. Dessuten er Köln meget sentralt plassert i Europa med kort vei til alle de store næringslivssentre på Kontinentet, tett til god infrastruktur med vei- og banenett. Dessuten er Köln omtrent midt i Europa, slik at flytid i alle retninger blir kortest mulig. Særlig med tanke på økonomisk utvikling i øst er det viktig at lufthavnen er sentralt plassert i Tyskland. I tillegg er UPS en av de største kundene til lufthavnen, noe man anser som en klar fordel. Köln har heller ikke så stor trafikk som f.eks. München eller Frankfurt, slik at man unngår kø og venting i luften.

Dessuten garanterer lufthavnen døgnåpent med muligheter for avgang og landing fram til 2015 i hvert fall. Dette gjelder alle typer fly, også den nye Airbus A380.

Øker flåten

Neste år øker UPS ikke bare antall fly, men også størrelsen. Man tar i bruk B747-400F. I dag opererer selskapet B767-300F og MD11 som de største flyene. Med 747 øker kapasiteten på langrutene, slik at man ikke opplever mangel på plass.

Selvsagt er det ikke bare UPS egne fly som trafikkerer navet i Köln. Konsernet leier inn kapasitet fra en rekke selskaper etter behov.

-----------------------

Statoil fornøyd med UPS:

Enkelt å spore og overvåke

Statoil er avhengig av budtjenester for å levere dokumenter til ulike destinasjoner. Mange forsendelser fraktes fra Norge til resten av Europa, i tillegg til Asia, USA, og Sør-Amerika. Da avtalen med den tidligere budpartneren opphørte, søkte Statoil etter en ny leverandør som gjorde det mulig å spore opp og overvåke alle disse forsendelsene. Det viktigste kravet var at systemet skulle være både enkelt og fleksibelt.

Statoil er Norges ledende oljeselskap og har nær 24.000 ansatte i 29 land. I tillegg til å være en av verdens største leverandører av petroleum, er Statoil en betydelig aktør innen produksjon av gass til det europeiske markedet. Selskapet driver flere industrielle operasjoner, samt servicestasjoner i Skandinavia, Irland, Polen, de baltiske landene og Russland.

Statoil bruker UPS til å sende pakker og dokumenter fra norske kontorer til avdelinger og partnere i andre land. I all hovedsak benyttes UPS Express, men også UPS Express Plus for hastesendinger som skal skipes verden over. De hyppigste destinasjonene i Europa er Storbritannia, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Italia, Spania og Belgia. Statoil sender også forsendelser til USA, Venezuela, Brasil, Mexico, Afrika, Midtøsten, Russland, Kina og Singapore. I gjennomsnitt skiper Statoil månedlig rundt 900 forsendelser via UPS Express.

UPS WorldShip er et brukervennlig, men sofistikert verktøy som gjør det mulig for brukerne å spore opp forsendelser.

- Vi konkluderte med at UPS kunne levere den beste løsningen både når det gjelder pris og kvalitet. Sporings- og administrasjonsverktøyet er velutviklet, og møter våre behov, sier administrasjonskonsulent Bjørn Ingebretsen i Statoil som er ansvarlig for den daglige kontakten med UPS.

Statoil bruker e-postsystemet i WorldShip for å underrette mottakeren om forsendelsen. Dette er en ny tjeneste for Statoil. Mottakerne blir i forkant automatisk informert om forsendelsen og kan spore den opp på egenhånd, noe som sparer mange telefonsamtaler.

WorldShip gjør raskere administrasjon av shippingaktiviteter mulig. Alle adresser lagres i adresseboken. Forhåndsdefinerte innstillinger betyr at det kun er nødvendig å registrere produkter og verdier én gang. E-postvarsel sendes automatisk til mottakeren når dokumentasjonen på forsendelsen er klar. I løpet av et par museklikk er forsendelsen klar, med korrekt dokumentasjon og alle parter informert.

Fleksibilitet

Bjørn Ingebretsen understreker systemets unike fleksibilitet og at UPS kontinuerlig jobber med å oppdatere og optimalisere systemet.

- Hvis det dukker opp et problem, kan jeg alltid stole på at UPS løser det, sier han, og legger til at det er mange smarte løsninger i systemet som gjør det enkelt å spore og overvåke forsendelsene. Det er for eksempel mulig å få statusoppdateringer automatisk via e-post. Som et tillegg til installering av UPS WorldShip software på PC, finnes en internettbasert versjon med alle brukerfordeler tilgjengelig.

- Internettløsningen gjør at vi ikke trenger å installere programmet i de minste avdelingene våre, sier Ingebretsen.

Det er i alt seks avdelinger i Statoil som bruker UPS WorldShip.

- I løpet av de fire årene vi har brukt WorldShip, har UPS vært svært hjelpsomme med å oppdatere løsningene. Systemet fungerer bra og vi er veldig fornøyde med all service UPS yter. Rundt 900 pakker i måneden fraktes til Europa og resten av verden med korte tidsfrister, mens alle parter holdes informert. Alle er fornøyde, avslutter Bjørn Ingebretsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!