Blir ikke konkurrent til Oslo

Tankene om å ta en stor andel av containertrafikken som i dag går over Oslo havn, møtte ikke velvilje i Drammen by. Hverken politikere eller befolkning ønsket en så stor økning i trafikken. Men fergetrafikk skal det bli, og fortsatt ro-ro trafikk. Intermodal havn på Holmen kommer også.

Christian Ryg

I tillegg til signalene fra politikere og innbyggere, legger havnestyret i Drammen havn til grunn for endringene i strategiplanen at Oslo havn har vedtatt å bygge ut Sjursøya som containerhavn.

Det er bred enighet om at Drammen fortsatt skal være en viktig havneby i området. Men man må ta hensyn til at havnen ligger midt i en by, og ta utfordringene med å utvikle havnen videre innen de rammene som dermed settes. Den endelige strategiplanen skal politisk behandles i slutten av april i år. Styret legger til grunn for det videre arbeidet med planen at Drammen havn skal etablere et eget prosjekt for å utvikle Drammen havn til en intermodal havn. Det betyr bl.a. at jernbaneterminalen skal flyttes fra Nybyen der den ligger i dag, til Holmen og med en videre forbindelse over til Lierstranda, slik at man kan få god tilgang til jernbanenettet i begge retninger.

I motsetning til tidligere plan, skal havnen konsentrere seg om egen regions næringsliv. Det skal legges til grunn at havnen ligger i et bynært område. Hensynet til omgivelsene må veie tungt i den nye planen. Derfor velger man å prioritere eksisterende virksomhet. Samtidig må det legges godt til rette for ro-ro gods. I følge havnedirektør Einar Olsen har man allerede god erfaring i slik håndtering i Drammen havn. All containervirksomhet som finnes i dag må konsentreres til den nye intermodale terminalen på Holmen. Ved å flytte jernbaneterminalen og den virksomheten som foregår der fra Nybyen til Holmen, frigjøres arealer i sentrale bydeler til byutvikling. Dessuten fjernes støyende virksomhet fra disse områdene.

Drammen havn vil basere containerhåndteringen på det antall containere som håndteres i Nybyen og havneområdene i dag. Allerede det er rundt 60.000 TEU årlig, fordelt likelig mellom de to områdene.

Ferger fortsatt

Satsing på utvikling av fergetrafikk fortsetter. Scandlink har hatt framgang med sine planer for en fergerute mellom Drammen og Polen. I følge daglig leder Harald Thorstensen i Scandlink, arbeider man med flere alternative ferger for ruten mellom Drammen og Swinoujscie, på grensen mellom Polen og Tyskland. Selskapet regner med at planene om oppstart i løpet av første halvår 2006 skal kunne innfris. Polen er det neste største transportmarkedet mellom Norge og Europa, når man ser bort fra Skandinavia, sier Thorstensen. Swinoujscie ligger bare 200 km fra Berlin, med god veiforbindelse, og byen er en jernbaneby med mange linjer til resten av Europa.

- Det tar tid å etablere seg med fergerute mellom Polen og Norge, sier Thorstensen. Så selv om man har fått en del oppmerksomhet omkring prosjektet og planene, frykter han ikke at andre skal komme selskapet i forkjøpet som først ute med en slik linje.

Hurtigfergen kommer

Hurtigfergen mellom Drammen og Boulogne sur Mer i Nord-Frankrike er fortsatt på prosjektstadiet. Intensjonsavtalen er imidlertid klar og man har i tillegg også kontakt med en havneby i England, Sheerness nær London. Drammen havnevesen har hatt flere besøk fra Frankrike fra selskapet som arbeider med utvikling av konseptet. Fergen, som vi har omtalt tidligere, vil være en ren godsferge. Olsen er overbevist om at prosjektet vil bli en realitet, til glede kanskje spesielt for fiskeeksportørene som kommer til markedet nesten ett døgn raskere enn i dag.

Denne delen av visjonen for Drammen havn peker ut over regionen, og dersom den kan realiseres, betyr det at byen og havnen får et spesielt tilbud.

Fortsatt betydelig

Visjonen er kanskje endret og nedskalert litt. Men havnevesenet og havnestyret er fortsatt innstilt på at Drammen havn skal spille en betydelig rolle som intermodal havn i Oslofjorden og Sør-Norge. Olsen understreker at selv om man ikke skal være størst, så skal Drammen havn være best på de områdene man velger å satse. Og utbyggingen av Holmen går sin gang.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!