Inviterer transport- og logistikknæringen

Transportbrukernes Fellesorganisasjon inviterer nå transport- og logistikknæringen til å komme med nyttige innspill til hvordan vi kan få Transportbrukerkonferansen til å bli det største og viktigste møtestedet for næringen. Tid og sted for årets konferanse er nå bestemt. Den vil gå av stabelen på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen den 11. og 12. oktober 2006.

Jo Eirik Frøise

- Årets konferanse har fått navnet «Transportbrukerkonferansen: Transport og Logistikk 2006», sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) Ole A. Hagen og adm. direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk og Transportindustriens Landsforening (LTL). - Vi ønsker at deltagerne selv nå kommer med innspill til årets konferanse på Gardermoen.

- Erfaringene fra fjorårets konferanse har gitt oss et nytt løft. I år har TF og LTL slått sine konferanser sammen for å danne en møteplass for alle som er interessert i betingelsene for næringslivets transporter, og som ønsker både et faglig og sosialt påfyll. Vi arbeider for at både nye og tidligere deltagere skal få en god konferanse i oktober, kan Hagen fortelle.

Du kan være med å påvirke konferansen

TF og LTL er nå i ferd med å danne to referansegrupper som skal komme med nyttige innspill i programarbeidet. Referansegruppene ønsker å få konstruktive innspill om hva næringen ønsker som tema under workshopene.

- For å lykkes i å lage et møtested for transport og logistikk er vi avhengig av å få gode tilbakemeldinger fra næringslivet. Send oss gjerne en e-post om ting du er fornøyd med og forslag på hva som kan gjøres bedre. Vi er spesielt interessert i å få bedre kunnskap om hva transportbrukerne er opptatt av, og som gjør at deres hverdag kan bli lettere. Dette er meget viktig i arbeidet programkomiteen nå skal starte med, sier Ole A. Hagen.

Nye kontaktpersoner

I forbindelse med neste års konferanse har vi laget en ny organisering. TF og LTL har i fellesskap prioritert arbeidet ved at to personer får ansvar for å skape et godt faglig og sosialt program, samt å arbeide med å gi sponsorer og utstillere de beste vilkår for å delta. Dette er Jo Eirik Frøise, som har vært tilknyttet TF i overkant av et år, og Kjetil Tvedt, som fra nyttår er ansatt i en ny stilling i regi av TF/LTL. Tvedt kommer fra en stilling som næringspolitisk rådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Tid for å reservere utstillingsplass

- Vi er meget opptatt av at utstillerne og sponsorene skal få noe igjen for å være våre gode samarbeidspartnere. I år har vi lagt både utstilling/messen, kaffepausene og lunsj inn i et og samme lokale, noe som gjør at våre utstillere får god eksponering av sine stander og komme lettere i kontakt med konferansedeltagerne. Videre har vi gitt et godt incentiv, slik at utstillere og sponsorer av konferansen selv kan bidra aktivt for å gjøre konferansen til et møtested for transportbrukerne. opplyser Hagen.

Utstillere og sponsorer som tar med seg konferansedeltagere vil få en rabatt på den kostnaden de har, jo flere deltagere de har med seg fra sitt nettverk jo større rabatt.

- Med andre ord vil en kunne få bedrifter som får årets utstillingsplass gratis - eller til og med betalt for å delta på årets Transportbrukerkonferanse, avslutter TF-direktøren.

-----------------------

Happy New Year

Nyttårsfeiringen springer tilbake til babylonerne, som allerede for 4000 år siden innførte en 11-dagers (!) markering, hvor et nytt tema ble feiret hver dag. Et nytt år symboliserer også en ny vår, gjenfødelse, og nye muligheter. Dagen blir ofte benyttet for å feire og oppsummere siste års begivenheter, men også for å inngå nyttårsforsett og forslag til forbedringer. I 1980 kom ABBA ut med sangen Happy New Year, som er en av de enkleste og beste sangene de har skrevet. Mange merker ikke den dypt tragiske undertonen i teksten, som handler om en ungjente som pent ber om at faren ikke skal drikke så mye til neste år.

Vi i TF har oppnådd mye i 2005. Vi har fått fjernet kjøreveisavgift for tømmertransporten på bane og kalkulasjonsrenten har kommet ned på et fornuftig nivå. Vi har fått flere nye medlemmer i TF-familien, og

ønsker både Reiselivsbedriftenes Landsforening og Norsk Industri (sammenslåingen av Prosessindustriens Landsforening og Teknologibedriftenes Landsforening) hjertelig velkommen fra 1. januar. Sammen skal vi utvikle et enda bredere samlingspunkt for næringslivets transportpolitiske rammebetingelser. Som jeg har vært inne på tidligere, vil vi forsøke å få til et løft for samferdselssektoren ved å definere det som et sentralt politikkområde, også for nærings-, fiskeri- og finanspolitikken.

Videre går vi sammen med Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) for å arrangere en ny konferanse - Transport og logistikk 2006 (se egen artikkel om emnet). Vi skal også satse på utstrakt politikerkontakt, slik at det nye Stortinget ser på oss som den viktigste samarbeidspartneren for helhetlig utvikling av næringslivets transporter. Vi vil være en viktig støttespiller for samferdselsmyndighetene, i forhold til forskning og utvikling, arbeidet med Nasjonal transportplan og utvikling av virkemidler og regelverk.

Godt nytt år!

Ole A. Hagen

-----------------------

Vegprising innført i Stockholm

Frå nyttår vart den såkalla «Trängselsskatten» innført i Stockholm. Dette er eit vegprisingsprosjekt der ein med differensierte avgifter ynskjer å redusere køproblema i rushtida.

Kjetil Tvedt

I juli 2006 vert det ei folkerøysting om ordninga skal verte permanent. Spenninga er difor stor om trafikken vert vesentleg redusert. Dette vil truleg bli avgjerande for utfallet av folkerøystinga.

Sverige har frå før to bompengestasjonar: På Svinesund og i Örebro. Til samanlikning har Noreg nærare 50 bompengeprosjekt. Stortinget har opna for bruk av vegprising i Noreg, men førebels har ingen søkt om dette.

- Bruk av rushtidsavgift vil kunne redusere køproblema i dei store byane våre. Næringslivet tapar dagleg svært store summar på problema, så store at det nok ville vere lønsamt å betale ei høgare avgift i rushtida for å sleppe køproblematikken, seier Ole Hagen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!