Beskytter ikke egen innovasjon

2 av 3 transportbedrifter jobber ikke planmessig med å sikre sin innovasjon og går dermed glipp av betydelige beløp. Dette viser en undersøkelse som er gjort om immaterielle rettigheter.

Undersøkelsen er gjennomført av MMI for konsulentselskapet Zacco Norway. Selskapet har avdekket hvordan norske bedrifter innenfor ulike bransjer forholder seg til innovasjon og immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter, eller IPR, er et samlebegrep for patenter, varemerker, opphavsrett, design, domenenavn, forretningshemmeligheter, databaser og knowhow. Resultatene er nedslående for norske transportbedrifter.

- Fellesnevneren for suksessrike internasjonale selskap er nettopp at de er opptatt av industrielt rettsvern og sikring av innovasjon. De utnytter dette til å skape verdier for selskapet. Transportbedriftene går glipp av betydelige inntekter på grunn av mangelfull forvaltning av IPR, sier adm. dir. Ewy Kristiansen i Zacco Norway AS.

Ikke opptatt av innovasjon

Undersøkelsen avdekket at bare 1 av 4 bedrifter innenfor transportsektoren mener at innovasjon er svært viktig for sin bedrifts konkurransekraft. For disse bedriftslederne er innovasjon svært lite viktig sammenlignet med ledere fra andre bransjer.

- Det er et tankekors at så få bedriftsledere innenfor transport anser innovasjon som viktig for konkurranseevnen. Manglende fokus på innovasjon og sikring av rettigheter svekker disse bedriftene, og spesielt de som konkurrerer med utenlandske bedrifter, mener Kristiansen.

Bare ett av fem av styrer i transportbedrifter har diskutert strategier knyttet til immaterielle rettigheter siste 12 måneder.

Tar lett på IPR

Den landsdekkende undersøkelsen viser at norske bedrifter tar forholdsvis lett på IPR. Bare 33 prosent arbeider med å sikre immaterielle rettigheter, og kun 29 prosent har diskutert strategier knyttet til immaterielle rettigheter de siste 12 månedene.

- Veldig mange bedrifter har ikke noen retningslinjer eller planmessig tilnærming til IPR. Det brukes av flere til å beskytte selskapets produkter mot kopiering, mens det er få som benytter IPR som et offensivt strategisk verktøy, som for eksempel gjennom lisensiering, blokkering av konkurrentenes aktiviteter eller som et forhandlingsinstrument. Få norske selskap har en strategi for utnyttelse av IPR som understøtter selskapets øvrige forretningsstrategier, sier Ewy Kristiansen.

Hun påpeker at norske bedrifters konkurransekraft kan økes betydelig med å bli like profesjonelle innen IPR som sine utenlandske konkurrenter.

Store bedrifter mer profesjonelle

Undersøkelsen viser at et planmessig IPR-arbeid øker med økende omsetning og antall ansatte, og at bedrifter innenfor handel er mer profesjonelle enn bedrifter innenfor industri, service og tjenesteyting. Bedrifter lokalisert i Oslo har også en mer offensiv tilnærming til IPR enn bedrifter fra andre steder i landet, og styrene i de store bedriftene diskuterer også oftere strategier knyttet til immaterielle rettigheter. Av bedriftene som er undersøkt sier 11 prosent at de har vært involvert i konflikter om immaterielle rettigheter i løpet av de siste tre årene, og det er de store bedriftene med mellom 50 og 100 millioner i omsetning som gjerne blir rammet.

- Mangel på ressurser, kunnskaper om IPR, strategier og ansvar i bedriftene er nok mye av årsaken til at de i liten grad jobber planmessig med IPR. Resultatet er gjerne at bedriftene må betale erstatning eller inngå lisensavtaler som følge av konflikter, avslutter Ewy Kristiansen.

-----------

Zacco Norway, tidligere Bryns patentkontor, er Norges ledende konsulentselskap innenfor industrielt rettsvern med 125 års historie og er en del av Zacco-konsernet med 250 ansatte i Skandinavia. Selskapet bistår norske og utenlandske kunder med blant annet teknisk, juridisk og strategisk rådgivning fra idé til lansering av ferdig produkt eller tjeneste, samt i forbindelse med konflikter og rettssaker.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!