Banebrytende samarbeid på Kongsvinger

Arge konkurrenter om de samme kundene, men gode samarbeidspartnere på verkstedet. Etter at Volvoforhandleren Volmax flyttet inn i anlegget til Norsk Scania på Kongsvinger har man oppnådd bedre ressursutnyttelse av både personell og materiell samtidig med at tilbudet til begge kundegrupper har blitt betydelig bedre.

Henning Ivarson Kongsvinger

Det er et unikt og ganske så banebrytende samarbeid som er etablert på Kongsvinger. Riktignok utføres det verkstedtjenester på Volvo og Scania under samme tak både på Fagernes og på Tynset. Her eier imidlertid partene 50 prosent hver i et felles driftsselskap og hvor man bytter på styreledervervet annet hvert år. Det spesielle med Kongsvingermodellen er at Volmax har leid seg inn hos Norsk Scania, hvor man har separate kundemottak og verkstedløp, men deler på en rekke andre funksjoner og tjenester.

Liten bilbestand, men stor gjennomgangstrafikk

Det er selvfølgelig bilbestanden som er retningsgivende for hvilken verkstedkapasitet de enkelte merkene har i de enkelte distriktene. Kongsvingerområdet er noe spesielt siden den lokale bestanden er relativt liten, samtidig med at det er stor gjennomgangstrafikk. Gjennom de siste ti årene er det kun blitt solgt snaue 300 tunge Volvo og Scania, men hvert år passerer rundt 65.000 tunge kjøretøyer Kongsvinger. Derfor har både Volmax og Scania i mange år hatt store anlegg på hver sin side av riksvei 2 noen kilometer utenfor sentrum.

I 1986 ble Scaniaanlegget kraftig utvidet i forbindelse med at det også skulle fungere som et chassislager for importøren. Etter at denne funksjonen opphørte i 1997 fikk det lokale verkstedet unaturlig god plass. Da Volmax noe senere begynte å se seg om etter mer egnede lokaler, kom ideen om en eventuell samlokalisering på banen. Etter å ha kommet til enighet, begynte ombyggingsarbeidene i fjor sommer, og i desember flyttet Volmax inn.

Hjelper hverandre ved behov

Nå ligger det tidligere Volmaxanlegget øde og forlatt, mens Scaniabygget på den andre siden av veien er preget med begge logoer. Merkene har adskilte inngangsdører, kundemottak, rekvisitabutikk og tilstøtende kontorer. Også verkstedløpene er adskilt, men mellom disse er det etablert et felles varemottak og delelagrene befinner seg i samme lokale uten noe fysisk skille mellom disse. I tillegg arbeides det nå med å legge opp et felles delelager til eksempelvis påbygg og tilhengere. Merkene deler også på hallen for periodisk kjøretøykontroll og løpet for smøring. Til disse er det blitt utviklet et felles dataprogram slik at begge merkenes kundemottakere kan legge inn timebestilling. Her ruller det således inn og ut Scaniaer og Volvoer om hverandre. Volmax er godkjent for å håndtere digitale fartskrivere og tilbyr disse tjenestene også til Scania. Det nye vaskeanlegget benyttes også av begge selskapenes kunder.

Scania har i dag 11 mekanikere, mens Volvo har 6 og ønsker seg 9. Ved behov lånes de ut til hverandre, og spesielt på kveldene arbeides det mye på tvers av merkene. Tidligere hadde man kveldsåpent én gang i uke, men nå holder Scania langåpent mandag og tirsdag, mens Volvo har kveldsåpent på onsdag og torsdag. Hvis nødvendig hjelper man selvfølgelig hverandres kunder og gjør opp økonomisk senere. På denne måten er servicegraden betydelig forbedret.

Servicesjef Yngvar Verhaug hos Scania og daglig leder Per Kristian Bråten hos Volmax på Kongsvinger ser bare fordeler med samlokaliseringen. Totaltilbudet til kundene er bedre samtidig som at man har oppnådd bedre ressursutnyttelse av både personell og materiell. Ikke minst påpeker de det gode fagmiljøet som er oppnådd gjennom fast mekanikersamling hver morgen og felles kantine.

Både Scania og Volvo, og sikkert andre merker også, vil utvilsomt følge nøye med hvordan «Kongsvingermodellen» utvikler seg fremover. Vårt langstrakte land har mange tilsvarende områder med relativt lav bilbestand og hvor det bør ligge godt til rette for tilsvarende løsninger. I Kongsvinger har i hvert fall de to svenske merkene bevist at selv hardbarkede konkurrenter kan innlede et samarbeid som både gir økonomisk gevinst og bedre tilbud til kundene.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!