Linjegods går - Schenker består

Innen utgangen av neste år blir merkenavnet Linjegods en del av transporthistorien. Gjennom maksimum 24 måneder skal Schenker innarbeides i det norske markedet. I ledelsen er det enighet om at dette er en gledelig utvikling. Man har allerede lansert sitt nye slagord; Det enestående førstevalg. En til alt - over alt.

Christian Ryg

Det er først og fremst administrasjonen som må samkjøres og trimmes. På operativt nivå har man allerede hatt utenlands og innenlands virksomhet adskilt i to selskaper, som nå må integreres. Erling Sæther, viseadm. direktør i Schenker Linjegods AS, sier at noen funksjoner er dobbeltdekket. Andre derimot kan man tenkes å få bruk for mer folk til. Når det gjelder den operative delen, har virksomheten vært godt samkjørt i det samarbeidet som har eksistert i 10 år.

- Det er særlig IT der vi i Norge har et forsprang på resten av Europa. Norske speditører og transportører ligger helt i forkant, og når vi skal samkjøre de to selskapene i ett, kommer det til å ta tid og kreve store ressurser.

En sak er imidlertid sikker, det er få som har like solid datafangst som Linjegods. Alt gods blir registrert ved opphenting og siden observeres godset fire til fem ganger gjennom systemet før utlevering. Med et sted mellom 15 og 20 millioner kolli pr år, blir anselige datamengder som håndteres.

Blant de største på det meste

Schenker er blant verdens største innen de fleste transportfelt. Når det gjelder landtransport i Europa er konsernet størst. Etter overtagelsen av BAX Global har man overtatt andre plass etter DHL Exel, men foran UPS. Innen sjøtransport oversjøisk er også DHL størst, med Kühne & Nagel på andre og Schenker som nummer tre.

Det er bare 3PL der konsernet har et godt stykke vei å gå før man kommer opp i tetsjiktet. I Norge ønsker man å kjøpe disse tjenestene av andre leverandører foreløpig i alle fall.

Landtransport omfatter selvsagt også jernbane. I Norge er bane svært viktig framføringsmetode for Schenker Linjegods, med rundt 60% av alt gods ut fra Alnabru på jernbanen. Sæther understreker at Linjegods helt fra starten av har benyttet ARE for godstransport til og fra nordre deler av Nordland, Troms og Finnmark, og at samarbeidet med CargoNet om togpendler på hovedstrekningene i Sør-Norge bare vil øke mengdene også her.

Mer cabotage - hardere konkurranse

Sæther er overbevist om at cabotage vil øke kraftig de neste årene. Schenker Linjegods benytter seg av cabotage i en viss utstrekning, og ønsker å sette dette mer i system i importtrafikken. Distribusjon innenlands er mer strukturert og annerledes. Her kreves det strammere tidsskjemaer og større forutsigbarhet, med faste ankomsttider. Det passer ikke for cabotagetrafikk. De store innen næringsmiddelindustri og dagligvare krever også helt annen forutsigbarhet i levering.

Når det gjelder kvaliteten på materiell og sjåfører, er det mindre og mindre forskjeller.

Nye produkter i kø

I løpet av våren kommer en rekke nye produkter fra Schenker. Pakker har allerede vært et stort produkt innenlands. Nå kommer også utlandsmarkedet. Konsernet går rett i konkurranse med de store integrerte selskapene på dette området.

Solutions er et produkt for distribusjon, som sparer inn et døgn for gods som skal til Sør-Norge. Det som har avgang fra Göteborg eller Malmö før klokken 13.00-16.00 dag én, skal leveres ut neste dag til alle med postnummer under 4000. For å få til dette kjøres nattutkjøring til alle sentrale terminaler. Webfrakt er egentlig ikke nytt, men fortsatt er det under innarbeidelse i markedet. Det vil blant annet si at man overfører etiketter via internett til produksjonssted, uansett hvor i verden det er. Her merkes varer ferdig til distribusjon og forhandlernivå hjemme i Norge. Dette forutsetter gode etikettskrivere og kvalitet på overføringen. I følge Sæther har man allerede 100 kunder som har prøvet ut produktet, men han er overbevist om at potensialet er mye større. Fjernmerking vil effektivisere importen, og bidra til å holde kostnadene så lave som mulig.

Den siste nyheten kaller Schenker Hjem-til-deg-på-jobben. Det vil si at privat e-handel gjennomføres med levering på arbeidsstedet. Det krever at arbeidsgiver godtar slik levering. Fordelen for distributøren er at distribusjon skjer innenfor vanlig arbeidstid, og at man kan bruke sitt normale distribusjonsnett og biler. Etter hvert som privat e-handel blir mer og mer vanlig, krever det ofte store og kostbare distribusjonsnett for å levere utenom arbeidstid. Ved å levere på jobben til folk, kan denne formen for privat handling ha sjansen til å vokse raskt, uten at distribusjonskostnadene øker dramatisk.

Det kommer til å skje enda mer nytt i løpet av året sier Sæther, men vil ikke gå inn på detaljer ennå.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!