Klar for bedre inntjening og økt salg

Etter å ha vært gjennom en turbulent periode, fremstår nå importselskapet Mercedes-Benz Norge som ferdig reorganisert og godt forberedt til å nå sine mål om bedre inntjening og økt salg. Innen 2008 skal markedsandelen i varebilmarkedet økes fra dagens 2 til 6 prosent, mens man for lastebiler over 6 tonn skal sikre merket en klar og stabil posisjon som nummer tre.

Henning Ivarson

Importselskapet har siden juli i fjor blitt redusert med hele 25 personer - jevnt fordelt på naturlig avgang som ikke har blitt erstattet og medarbeidere som har måttet forlate selskapet. Samtidig er en rekke sentrale stillinger nå blitt besatt av nye personer. Omorganiseringen har vært ledet av direktør som tidligere har ledet flere tilsvarende snuoperasjoner i bilbransjen.Arne Berg

Bakgrunnen for den dramatiske omstillingen skyldes i hovedsak økonomiske analyser der man har sammenlignet egne resultater opp mot blant annet Toyota Norge og Harald A. Møller. Så langt har Mercedes-Benz Norge hatt en resultatgrad som har ligget betydelig under både de to andre store lokomotivene i norsk bilbransje, men også Peugeot Norge som var med i undersøkelsen. En liten forklaring på de store forskjellene er at ingen av de to andre store importørene har en like stor produktrange som Mercedes-Benz som både omfatter et komplett program av personbiler, varebiler, lastebiler og busser, i tillegg til Smart. At også Peugeot har bedre økonomiske resultater anses som en motivasjonsfaktor og ikke minst et bevis på at kompetansen finnes i Bertel O. Steen.

Et annet viktig moment for snuoperasjonen var de lite oppløftende resultatene fra en intern forhandlertilfredsundersøkelse som viste at importøren fra deres ståsted kan forbedre seg på flere viktige områder. Undersøkelsen skiller ikke mellom personbil- og nyttekjøretøyforhandlere, men Arne Berg har likevel en klar oppfatning om at tungbilforhandlerne i hovedsak er langt mer fornøyd enn kollegaene på personbilsiden.

Fire forretningsområder

Grovt sett består den nye importorganisasjonen av fire forretningsområder; personbil, transporter, lastebil og buss. De tre sistnevnte ligger under nyttekjøretøydirektør som begynte i denne stillingen for ca. trekvart år siden etter å ha vært daglig leder for Mercedes-Benz-forhandleren Erik Arnesen Helsfyr siden 2001. Han har også tidligere erfaring som regionsjef for Mercedes-Benz og er kjent som en resultatorientert leder som kan vise til meget gode resultater.Roar Sollie

Under seg i nyttekjøretøyavdelingen har Sollie fått tre nye salgsdirektører, som alle har lang erfaring med nyttekjøretøyer. er salgsdirektør transporter, og sammen med produktsjef Morten Sørum og markedssjef Irene Schwabe er de godt i gang med blant annet å planlegge viktige markedsintroduksjoner av eksempelvis Vito 4x4 som er rett rundt hjørnet og ikke minst nye Sprinter som kommer i mai. Dyblie har arbeidet i Bertel O. Steen i 10 år. Han har tidligere bygget opp og vært ansvarlig for Peugeots nyttekjøretøyvirksomhet, men har de siste årene arbeidet med lederutvikling i konsernet.Per Dyblie

er salgsdirektør lastebil og får ansvaret for det moderne programmet av Atego og Actros. Han har 20 års erfaring i Bertel O. Steen, og kommer senest fra stillingen som produktsjef for lastebiler som nå er besatt av Pål Sorknes.Nils Roar Erlimo

Etter mange års virke med lastebiler, er nå blitt salgsdirektør buss, og får ansvaret med å utvikle dette segmentet i forhandlernettet. I likhet med Erlimo har også Thingwall 20 års erfaring i bilkonsernet.Olav-Kåre Thingwall

Utover disse fire klart adskilte forretningsområdene, er alle øvrige funksjoner i importorganisasjonen organisert som en ren matrise med tverrgående ansvar. Det betyr at eksempelvis salgsdirektør Flåte, Svein Bognar får ansvaret for dette både hva gjelder personbiler, transportere, lastebiler og busser.

Ambisiøse mål

Nyttekjøretøydirektør Roar Sollie har satt seg ambisiøse mål hva gjelder transporter. Innen 2008 skal markedsandelen i varebilmarkedet under 3,5 tonn økes fra dagens 2 til 6 prosent. I volum representerer dette målet at salget skal opp fra rundt 1.500 biler i fjor til rundt 1.700 i år og videre opp til nærmere 2.700 biler i 2008. For å nå disse målene skal det blant annet satses sterkere på flåtekunder i tillegg til økt fokus på transporter i sentrale markeder. På lastebil er målet å holde fjorårets volum på ca 600 biler over 6 tonns totalvekt og sikre Mercedes-Benz en klar og stabil posisjon som nummer tre i dette segmentet.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!