Mastergrad i samferdselsplanlegging

Høgskolen i Molde og TØI lanserer en ny mastergrad i samferdselsplanlegging. To viktige kompetansesentre har dermed forent krefter for å tilby etterutdanning som leder til en mastergrad for personer som arbeider innen samferdselssektoren.

Studietilbudet baserer seg på intensive samlinger lagt til Osloregionen eller Molde. Det vil dessuten bli en utstrakt bruk av Internett for veiledning og toveis informasjonsformidling.

Høgskolen i Molde har det dominerende utdanningstilbudet innen transportøkonomi og logistikk i Norge, og TØI har tilsvarende vært det toneangivende forskningsmiljøet på området.

For en tid tilbake inngikk TØI og HiMolde en ny samarbeidsavtale, blant annet med fokus på å fremme forskningsmessig samarbeid gjennom forskerutveksling, bistillinger, doktorgradsutdanning, felles prosjekter mv, samt å fremme samarbeid om undervisning og formidling rettet mot samferdselssektoren.

Tilrettelagt for personer som er i jobb

Nå har dette materialisert seg i et unikt, nytt utdanningstilbud rettet mot personer som arbeider i samferdselssektoren. Studiet er på 90 studiepoeng. Det er lagt opp slik at det kan gjennomføres mens man er i arbeid, dvs uten å måtte ta lange perioder fri. Man får «godskrevet» den erfaring man har fra arbeid innen sektoren fra før. Studiet kan derfor gjennomføres på forholdsvis kort tid.

Kursets moduler tilbys gjennom intensive samlinger på mellom to og fem dager, og mellom samlingene jobber studentene med oppgaver og eksamener. Velger man å gjennomføre med 50 % progresjon, vil man oppnå mastergraden i løpet av tre år. Samlingene legges i hovedsak til Oslo eller Molde, men kan også bli tilbudt andre steder.

- Gjennom samarbeidet med TØI er vi i stand til å tilby studentene det aller siste innen samferdselsforskningen, sier studieleder Harald M. Hjelle, som er ansvarlig for det nye studiet. - Dette betyr at det er et meget oppdatert studium man kan tilby. Modulene vil bli undervist av forskere og professorer med svært høy kompetanse. Noe av hensikten med et slikt studium er jo også å spille aktivt på den erfaring som studentene har ervervet seg gjennom flere års virke innenfor sektoren, legger han til.

I og med at deltakerne alle har erfaring fra arbeid i sektoren, vil også kurssamlingene virke nettverksbyggende for deltakerne.

Instituttsjef ved TØI, Lasse Fridstrøm, er glad for å kunne tilby et kraftig oppgradert TØI-kurs som en del av denne mastergraden.

- Kurset vil nå også telle i form av studiepoeng. Når man nå kan innpasse TØI-kurset som en del av en mastergrad, blir kurset enda mer attraktivt for deltakerne, mener Fridstrøm.

Som før vil kurset i utstrakt grad bygge på deltakernes praktiske erfaring og invitere til interessante diskusjoner i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!