Transportøkonomi:

Leie kan lønne seg

- For mange transportører kan leie av lastebil lønne seg. Det gjelder særlig for mindre firmaer. Man slipper unna mye papirarbeid. Man får enklere regnskapsførsel og man har bedre oversikt over månedlige utgifter. Leie gir også stor fleksibilitet når transportmengden endre seg raskt, sier daglig leder Morten Hvattum i Norsk Lastebilutleie AS (NLU) til Logistikk & Ledelse.

Christian Ryg

I tillegg til de økonomiske argumentene, legger Morten Hvattum til at mange liker tanken på å kjøre rundt med en ny, eller tilnærmet ny bil, til enhver tid. Med nytt utstyr vil man få mer tilfredse sjåfører, og i tillegg vil ny bil gi mindre ståtid.

Leieavtaler gir lite papirarbeid fordi man får én faktura i måneden som inneholder det aller meste av utgifter på bilen. Det betyr at transportøren, spesielt mindre bedrifter, kan bruke mer tid på å pleie kundeforhold, kanskje greie et kjøreoppdrag mer om dagen. Et annet vesentlig argument for å leie er usikkerheten rundt bruktverdien på en bil man eier eller leaser. I et vekslende bruktmarked er det ikke noe selvfølge å sitte igjen med egenkapital ved salg av bruktbil.

- Våre leieavtaler strekker seg opp til 24 måneder. Det betyr at bilen framstår som ny eller tilnærmet ny i hele leieperioden. Det vanligste leieforholdet dreier seg om 12 - 24 måneders kontrakter. Andelen avtaler som er kortere enn to år er imidlertid økende. Det blir spennende å se utviklingen i løpet av det neste året, med tanke på endringen i salget av nye og brukte biler i Europa. Mange av våre kunder ønsker å leie videre etter endt leieperiode og da skrives det ny kontrakt for inntil 24 måneder og kunder starter på en ny periode med ny bil.

- Hva skjer med bilen når denne perioden er over?

- Vi legger den ut til salg gjennom bruktbilavdelingen til Norsk Scania, Norsk Lastebilsenter. Bilene kommer til NLU på Kløfta etter endt leieperiode. Dette er biler som sjelden har gått mer enn 250 - 300.000 kilometer og som har hatt systematisk service ved Scanias verksteder i henhold til servicehefte for spesifikk bil og kjøring. Noen av kundene velger også å kjøpe bilen de har leid når bilen er ca. 2 år. De kjenner den jo svært godt, og vet hele historien.

Leiekunden

Snittkunden til NLU har mellom én og tre biler i virksomheten. I tillegg finnes det store nasjonale selskaper med avdelinger mange steder i landet. Disse kan se fordelen ved å leie inn bil i perioder der de har ekstra behov. Her får man en større fleksibilitet enn om man inngår en leasingavtale over minimum 3 år. Man binder ikke opp kapital, og man kan raskere bygge ned dersom man har valgt korte leieperioder. Det betyr at i store flåter kan en andel av bilparken bestå av leiebiler på kortere eller lengre kontrakter.

Det finnes også en del som ønsker å prøve ut en bil fra en annen leverandør enn den de har brukt tidligere. Uten å inngå langsiktige kontrakter kan man se om bilen passer til behovet, om sjåføren liker den og om den er økonomisk riktig for bedriften.

Andre fordeler Hvattum nevner er de tilleggsytelsene som kan legges inn i en leiekontrakt til en gunstig pris.

- NLUs betydelige bilpark samt eierskapet, Norsk Scania, gir oss optimale avtaler når det gjelder dekk, verkstedstjenester og assistanse ved havari. Våre kunder kan kontakte verksted eller Scania Assistance direkte og få den hjelpen de trenger, enten det gjelder ordinær service eller reparasjon, mens vi tar oss av det økonomiske. Scania Assistance benyttes utenom verkstedenes ordinære åpningstider ved behov for nødhjelp. Når det gjelder service og reparasjonsavtalene, Scania Trygghetsavtale Gull, har NLU bedre avtaler enn hva en enkelt kunde kan få, og kan ringe direkte til verksted for avtale om service til det tidspunktet som passer, uten å måtte gå gjennom vår organisasjon. Stordriftsfordeler skal også gi kunden fordeler.

Den dagen bilen skal leveres tilbake, kommer et meget viktig spørsmål inn i bildet; hva er normal slitasje? Alle som har hatt leasingbil, vet hvor lange og intrikate diskusjoner man kan komme opp i, og hvor fort ekstraregningene kommer. NLU har profesjonelle folk med lang fartstid i bransjen, som kan vurdere slike saker.

- Her skal vi framstå som skikkelige og profesjonelle i forhold til kundene våre. De skal kunne stole på at vi ikke legger inn kostnader det ikke er dekning for eller forsøker på andre måter å overdrive slitasje eller skader.

Scanias eget selskap

NLU eies som nevnt av Norsk Scania. Selskapet ble overtatt i 2001, og holdt den gangen til i Kobbervikdalen rett sør for Drammen. I mars i fjor flyttet man virksomheten til Kløfta. Beliggenheten tett til E6 og med kort vei både til Oslo og til Gardermoen Lufthavn er uhyre gunstig understreker Hvattum.

- Vi opplever ikke sjelden at en kunde ringer fordi hans egen bil har hatt et havari eller må på verksted over lengre tid. Uansett hvor i landet man flyr fra tar det ikke mange timene med fly til Gardermoen, og dersom vi har en bil inne kan han faktisk være på veien i løpet av dagen. For mindre firmaer som er helt avhengig av å betjene sine kunder med den bilen hele tiden, betyr det mye.

At NLU i tillegg er lokalisert sammen med Norsk Scania avdeling Kløfta betyr at her finnes verksted, bruktbilsalg og faktisk en huggervirksomhet som tar seg av Scaniabiler på samme tomten. Her kan man få kjøpt brukte deler til Scania lastebiler. Viktigst er kanskje det store verkstedet som finnes her. Det betyr at NLU kan foreta ut - og innlevering også på kveldstid, fordi verkstedet holder på lenger utover kvelden enn resten av virksomhetene.

Dagens situasjon uvanlig

- Det siste halvannet året har situasjonen vært mildt sagt uvanlig, sier Morten Hvattum.

Leveringstiden for tunge biler har vært uvanlig lang, prisbildet for brukte biler meget høyt og presset på lastebilbransjen stort.

Som en følge av dette markedet har utleieselskapene hatt en stor andel korte leieforhold. Mange transportører har leid bil i perioden mellom salg av brukt bil og levering av ny. I denne perioden har man også sett etablering av flere nye firmaer innen leiemarkedet. Både Volvo og MAN har etablert sine leieavdelinger, i tillegg til at PLUSS kom på markedet i overgangen 2006/ 2007.

- NLU er fortsatt absolutt størst i utleiemarkedet. Det totale utleiemarkedet for lastebiler er på ca. 230 enheter. Av dette har NLU i overkant av 100 enheter. Vi snakker her om biler over 16 tonn totalvekt, understreker Hvattum. Det finnes firmaer som konsentrerer seg mest om lettere biler, og som han ikke regner med i dette bildet.

Hva leies ut?

Rundt 60% av bilene NLU leier ut, er trekkvogner. Men kunden kan få nær sagt en hvilken som helst bil han måtte ønske. Containerbiler, skapbiler, bil-

er med krokløft og noen tippbiler inngår alle i parken. Den siste typen er ganske ny i programmet. Hvattum understreker at det er svært viktig å sørge for at kunden får en bil som er best mulig tilpasset hans behov og at man arbeider mye med dette før kontrakten inngås.

- Det samme gjelder den økonomiske siden. Er det godt grunnlag for drift, og er man klar over hvilke utfordringer som ligger i å drive en transportforretning? NLU bidrar med erfaring og kunnskap når kunden ønsker det, spesielt er dette aktuelt ved oppstart av ny virksomhet.

I dag er det kun Scania som finnes i utleieparken. Enkelte mener at man skal ha flere merker for å møte ulike kunders ønsker og behov. Hos NLU fokuseres det på Scanias produkter da selskapet eies av Norsk Scania og dagens NLU bemanning som totalt har 40 års erfaring fra Scaniaorganisasjonen.

- NLU må bare følge med og se hvilke behov som kommer for å ha biler som kan dekke disse behovene. Leveringstiden har vært ekstremt lang på nye biler det siste året, så man må hele tiden arbeide med optimale leveringsløsninger.

- Utleiebilene er hvite og uten dekor når de utleveres. Det betyr at kunden kan sette på sin egen dekor, uten forstyrrende elementer. Dermed framstår også bilen som firmaets egen, noen mange ser som en fordel, sier Hvattum. I en del tilfeller finnes det nemlig store firmalogoer og merking på leiebiler. Det kan kollidere med kundens ønsker om profilering.

www.logistikk-ledelse.no © 2008

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!