DHL skal bli bransjens beste på miljø:

30 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2020

DHL har tatt mål av seg til å bli den beste i klassen blant speditørene når det gjelder miljø. Innen 2020 skal konsernet effektivisere og senke utslipp av CO2 med 30%, ikke bare i transport men totalt. Go Green Program kaller konsernet denne strategien, som ble lansert siste år.

Christian Ryg

Strategien omfatter alt, oppvarming og belysning i bygg, så vel som transport. Det omfatter også IT-programmer for å optimere rutevalg for sendinger, og til og med bruk av oppsamlet regnvann for vask av kjøretøyparken. Dessuten kommer oppsamling av alle former for resirkulerbart avfall med i programmet. De ansatte i konsernet har tatt opp tanken og er i dag miljøbevisste på en helt annen måte enn for bare få siden. Det er imidlertid først og fremst den europeiske befolkningen som er opptatt av miljøspørsmål.

I et eksklusivt intervju med Logistikk & Ledelse nylig sa toppsjef for DHL Express i Europa, Scott Price, at man ikke kan fortenke befolkningen i land med langt lavere gjennomsnittsinntekter at de ikke legger like stor vekt på miljøspørsmål. Når det er spørsmål om å skaffe nok mat og skolegang til barna, så kommer andre spørsmål litt mer i bakgrunnen. Men DHL vil allikevel gjøre Go Green verdensomspennende. Allerede i år vil programmet bli innført i 17 asiatiske land, for å gi kundene et miljøvennlig alternativ. Price legger til at han har besøkt mer enn 60 land i kortere eller lengre tid, for å sette seg inn i tankegangen og se på arbeidsmiljøet i de ulike landene.

- Vi leser mye om fokus på miljø og at vi må få en dreining i retning miljøvennlig transport og et mer miljøbevisst samfunn, sier Scott Price. - Men når vi ser på den reelle oppførselen også i Europa, så stemmer det ikke helt overens. Vi opplever stadig flere lavpris flyselskaper som sørger for stadig flere reiser, som ofte er ferierelatert.

Jernbane ikke alternativ

Tross stadig større vekt på miljøspørsmål og kutt i CO2-utslipp, understreker Scott Price allikevel at de vil ha flyfrakt for store deler av transportene.

- På lange avstander er det ikke mulig å bruke jernbane eller biltransport dersom man vil ha over-natten levering av pakker. Fra Norge og Sverige er avstandene for lange til sentrale deler av Europa, for ikke å snakke om til andre verdensdeler. I tillegg er infrastruktur for jernbane i Europa for dårlig utbygget, og mer tilpasset passasjertrafikk enn gods. Selv om det bygges ut høyhastighetsnettverk i store deler av Europa for tiden, så er det passasjertrafikken man satser på. Noe reelt alternativ til flyfrakt på litt lengre avstander er altså ikke banen, uansett om vi kunne ønske en slik utvikling. Innen Europa finnes det en rekke strekninger som er korte nok, slik at vi benytter biltransport, men straks vi kommer over et visst antall kilometer er flyet det eneste alternativet dersom man ønsker overnatten leveranser av pakker og gods. Men selv om vi fortsetter å fly pakker verden over, må vi gå inn for mest mulig miljøvennlige fly, og vi vil fornye flåten i takt med teknologisk utvikling på flysiden. Det eneste vi som ekspressfrakt selskap har kunnet gjøre, er å gå inn for nye vingekonstruksjoner, som sparer drivstoff. Flyindustrien mener at de kan oppnå mye innen få år. Det står fortsatt igjen å bevise, men vi satser på en kraftig fornying av flyflåten i årene som kommer. Foreløpig har all utvikling på flysiden konsentrert seg om størrelse. Flere og flere passasjerer inn i flyene har vært løsningen. Dette må endres etter nye krav til miljøvennlige fly.

Leipzig av flere grunner

Nylig flyttet DHL Express sitt hovednav i Europa fra Brussel til Leipzig. Overgangen har vært planlagt og gjennomført over en to-års periode. Det er flere grunner til at man har valgt denne flyttingen, sier Price.

- For det første er Leipzig midt i Europa og langt mer sentralt i forhold til østlige deler av Europa en Brussel. Vi får stadig mer trafikk øst - vest. Med en slik sentral plassering er det heller ikke de samme problemene med å betjene kunder i østlige deler av Europa med landeveis trafikk, og allikevel nå frem i løpet av natten. Det betyr færre flyruter og gjør det enklere å nå målene i Go Green Program. I tillegg er lufthavnen i Brussel trang og overfylt. Det er vanskelig å se for seg en større utbygging for frakt her. Dermed var valget å flytte. Nå har vi god plass og flytrafikken er mindre, slik at det ikke er vanskelig å få riktige avgangs- og landingstider. Dermed kan vi yte våre kunder en bedre service. Herfra kan vi betjene interkontinentale ruter. En utbygging av lufthavnen vil heller ikke skape særlig store problemer i Leipzig. Brussel vil fortsatt være et lokalt nav som kan betjene deler av Europa.

For Norges del har DHL Express investert i, og opprettet en service med overnatten levering til USA. Det er ingen av de andre ekspresselskapene som har et slikt tilbud i øyeblikket.

Stadig flere konsern legger sine sentrallagre i Europa til midten, slik at de er nær de store markedene. Det betyr at de kan nåes både fra Leipzig og Brussel med bil i løpet av få timer. Med to lufthavner der vi er tungt inne, kan vi betjene markedet maksimalt.

Ikke hastighet med effektivitet

Hastighet i fremføring av pakker er ikke nødvendigvis det eneste kriterium for ekspressfrakt, understreker Price. Hastighet og kostnad må avveies mot hverandre. Da er det ikke bare snakk om kostnad i betydning pris, men også om kostnader for miljøet. Prisen for utslipp av CO2 er en av de momentene som må vurderes. Men effektivitet er også mye mer enn hastighet.

- Det er effektivitet og sikkerhet som sørger for kvaliteten. Effektivitet er nøkkelen til fortsatt verdensomspennende ekspressfrakt. Vi har et program som går over de neste 12 årene for å holde oss i forkant av ekspressmarkedet. Det er en enorm utfordring med tanke på økonomi og inntjening, men vi er nødt til å ta denne utfordringen. Når det gjelder transportmidler, så vil 90% av flyflåten være skiftet ut og erstattet med mer miljøvennlige flytyper innen 2020. På bilsiden er vi interessert i å undersøke og investere i ny teknologi, med blant annet hybriddrift så snart det er mulig.

På spørsmål om ulike syn på kvalitet og service verden over, sier Price at det landet i verden som stiller strengeste krav er Japan.

- Her i Europa er det ikke stor forskjell mellom de ulike landene. Vi merker imidlertid at kundene blir stadig mer profesjonelle. Det betyr også at de setter stadig høyere krav til oss og til våre produkter.

- For ti år siden var ikke logistikk særlig «sexy», sier Price med et smil. - I dag er det mer samarbeid og tettere nettverk mellom kunder og utøvere. Hele bransjen har endret seg. Det er langt mer spennende å arbeide innen logistikk og spedisjon i dag, og vår bransje har et høyere omdømme. Vi har også sett en endring i hvilken plassering logistikkansvarlige har i andre bransjer i dag enn for ti - femten år siden. De sitter i sentral ledelse fordi man er klar over hvor viktig logistikkfunksjonen er for alle former for produksjon og handel.

Nordisk møte om strategi

Hans besøk i Oslo, der vi fikk det eksklusive intervjuet, skyldes et møte med de nordiske sjefene for DHL Express. Han understreker at man har store endringer i strategi, og ser for seg et år med store utfordringer, ikke bare for Norge, men for hele Norden.

- Hele organisasjonen må bli enda mer på hugget. Vi skal øke innlandsandelen vår i Norge, og gjerne ta ytterligere markedsandeler fra konkurrenter som TNT og UPS. Det betyr ikke på noen måte at vi ikke er glade for det vi ser i Norge. Det betyr bare at vi må sørge for å holde organisasjonen skjerpet og på tå hev. Det er steinhard konkurranse om kundene, og skal vi holde oss i front, må vi ha noe mer å tilby enn våre argeste konkurrenter. Her kommer igjen vårt Go Green Program inn. Vi skal sørge for at våre kunder er klar over at vi gjør vår del også for miljøet, ikke bare for at de skal få sine pakker frem så raskt som mulig. De skal kjenne at vi bryr oss om dem og at de kan ha best mulig samvittighet ved å bruke oss, sier Scott Price avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2008

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!