Tett kontakt mellom sjøtransport og jernbane

- Nye effektive knutepunkter for sømløs overføring av gods mellom sjøtransport, jernbane og vei er helt i tråd med den utviklingen Regjeringen ønsker og har lagt opp til gjennom Nasjonal Transportplan. Det sa statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet under åpningen av den nye havnen og terminalen i Drammen.

Både statssekretæren og de andre som stod for åpningen i slutten av august trakk frem at Drammen Havn har tatt et langt skritt for å få til mer miljøvennlig godstransport i Norge. Den tette kontakten mellom sjøtransport og jernbane er helt spesiell, og finnes ikke mange andre steder enn i Drammen.

- Utviklingen av Drammen havn kan være med å løse globale klimautfordringer ved å legge til rette for effektiv og miljøvennlig transport på sjø og bane, og den kan løse lokale utfordringer med godshåndtering til et rikt og variert næringsliv, sa drammensordfører Tore Opdal Hansen.

Bra for miljøet

Transport av gods sjøveien er svært miljøvennlig. Ifølge Drammen Havn gir ett tonn gods som fraktes sjøveien utslipp på bare drøyt en tiendedel CO2 i forhold til ett tonn gods fraktet på veien den samme strekningen. Kombinasjonen skip og jernbane vil gi store miljøgevinster, men da må forholdene ligge til rette for det - og det gjør de nå i Drammen.

Den samme trucken som håndterer godset ved lasting og lossing av båten, kan løfte godset rett på jernbanevogner eller vogntog i havnen. De fleste andre steder må godset først settes på en trailer og kjøres til en omlastingsterminal i nærheten.

Det å slippe denne mellomtransporten sparer store utgifter, og gir i tillegg betydelige trafikk- og miljøbesparelser. Dessuten vil den sterkt forenklede godshåndteringen føre til at flere velger kombinasjonen sjøtransport og jernbane.

Ny kai gir muligheter

Mens kaien på Holmen syd har en maksimal dybde på 9 meter, blir det hele 11 meter dypt utenfor den nye kaien.

Kystverket har nylig mudret hele Svelvikstrømmen, og lagt til rette for en sikker farled og større tonnasje til Drammen havn. De ekstra meterne kan bli gull verdt for Drammen havn, som satser målrettet for å få større mengder gods til å gå sjøveien til og fra distriktet.

Tschudi Shipping Company AS og Norwegian Transport Network med Schianders shipping som operatør har allerede en fast containerlinje i drift mellom Drammen og Rotterdam i Holland, Immingham i Storbritannia og to andre norske havner; Moss og Larvik.

Ny kombinert terminal for båt, jernbane og bil

En ny kombinert båt-, bil- og jernbaneterminal står også klar til bruk i havnen. Den nye jernbaneterminalen består av to nye spor på 300 meter hver, parallelt på Holmen - til sammen 600 meter. Denne lengden utgjør det som betegnes som et heltog i godssammenheng.

I tillegg har Cargolink etablert det første private godstogtransporttilbudet på det norske jernbanenettet. Dette selskapet har fått tildelt «rutetider» og kapasitet på sporet, og opplegget blir ganske omfattende med distribusjon over hele landet.

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!