Først ute med å ta i bruk bioetanoldrevet distribusjonsbil

ASKO har tatt i bruk det som hevdes å være verdens første serieproduserte lastebil med bioetanolmotor. Drivstoffet, som er et biprodukt fra celluloseproduksjonen på Borregaard, er 95% fornybart og kan gi 90% reduksjon av CO2-utslippene. Distribusjonsbilen er også utstyrt med et CO2-nøytralt kjøleaggregat og et påbygg som både er logistikk- og miljøoptimalisert.

ASKO er ansvarlig for vareflyten for de mange kjedene som inngår i NorgesGruppen og er landets største grossistvirksomhet. Selskapet over 2.200 ansatte og 13 regionale lagre og hver dag er over 500 kjøretøyer på veien for ASKO.

Selskapet har en miljøambisjon om å være klimanøytrale innen 2020, og med nærmere 500 biler på veien hver dag sier det seg selv at bilparken er et viktig parameter i miljøarbeidet. Om ikke ASKO er Scanias største kunde, hevdes det at de er den mest kravstore og som hele tiden presser leverandøren maksimalt for å levere de mest miljøvennlige bilene som er tilgjengelige på markedet. ASKO var blant annet svært tidlig ute med å ta i bruk både Euro 4- og 5-motorer.

Lang er faring med etanolmotorer

Scania har lang erfaring med bioetanol og har gjennom årene produsert og levert over 600 busser som går på dette drivstoffet. Stockholm har lenge vært kjent for å være en foregangsby på dette området, men også Oslo har det siste året hatt 20 slike busser i ordinær drift, og nå er den 21 på plass.

Da Scania i fjor lanserte sin tredje generasjon bioetanolmotor, ble den også frigjort for bruk i lastebiler. Det er en tilpasset versjon av produsentens 9-liters motor og som fungerer etter dieselprinsippet med kompresjonstenning. Med bioetanol som drivstoff kan utslippene av CO2 reduseres med inntil 90 prosent, i tillegg til at utslippene av både NOX, HC og partikler vil være lavere enn de kommende Euro 5-kravene. En annen fordel som ASKO trekker frem er at den vil være svært luktsvak sammenlignet med eksosen fra en dieseldrevet bil.

Bioetanolen som skal benyttes på ASKO-bilen er den samme som benyttes på bussene i Oslo. Den er et biprodukt fra celluloseproduksjonen på Borregaard som benytter råvarer fra norsk og svensk granskog og går dermed ikke på bekostning av matproduksjon slik produksjonen av bioetanol ofte kritiseres å gjøre.

Kostbar i både innkjøp og drift

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har ved flere tidligere anledninger rost NorgesGruppen for sitt miljøengasjement og fikk æren av å klippe snoren og starte opp motoren da distribusjonsbilen ble presentert.

Styreleder Torbjørn Johannson i ASKO forteller at den nye bilen er nær 50 prosent dyrere i både anskaffelse og drift sammenlignet med en konvensjonell 19-tonns distribusjonsbil. Totalt har bilen kostet ca 1,6 millioner i innkjøp, og med dagens miljø- og avgiftspolitikk vil den ikke være konkurransedyktig. Johannson rettet derfor en sterk appell til statsråden om at myndighetene innfører avgiftsletter for slike miljøbiler. Uten statlige incentiver vil det ikke være mulig for ASKO å anskaffe flere slike biler i et større omfang.

Avansert påbygg

Lastebilen er av typen Scania P270, men bortsett fra bioetanolmotoren og nitrogenfylte dekk skiller den seg lite ut fra en ordinær P270. Nitrogen bidrar til et mer stabilt lufttrykk, og riktig lufttrykk bidrar til mindre rullemotstand som igjen reduserer forbruket. I tillegg oppnås flere kjørte kilometer pr. dekk og selvfølgelig økt sikkerhet gjennom høyere stabilitet ved nedbremsing og kjøring i sving.

Påbygget er levert av svenske SKAB og produsenten presiserer at det dreier seg om et konseptskap som ennå ikke er satt i serieproduksjon. I tillegg til sideskjørt og avrundede hjørner som bidrar til redusert luftmotstand er det utstyrt med skillevegger for tre forskjellige temperatursoner. Skilleveggene er tynnere enn normalt og er også utstyrt med en patentert luftlås. Det er også utstyrt med en lynrask rullegardin, og hele skapet er kun bygget i aluminium, galvaniserte eller rustfrie materialer som skal sikre en lang livslengde.

Også aggregatet fra Thermo King skiller seg ut. Foruten å kunne håndtere tre forskjellige temperatursoner det et såkalt kryogenaggregat som benytter regenerert CO2 til drift og nedkjøling. Sammenlignet med et dieseldrevet aggregat er driftsstøyen redusert med hele 90 %. Det er også svært effektivt, og Thermo King opplyser til Logistikk & Ledelse at det bruker under én time på å senke temperaturen inne i skapet fra pluss 22 til minus 26 grader. ASKO har allerede gått til anskaffelse av 70 til 80 kryogenaggregater og har som mål at samtlige nye biler og tilhengere skal være utstyrt med slike.

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!