Velegnet til tunge norske singelbiler - optimal for 40 tonn på nordtysk autobahn

Frem til nå har Scanias 13-liters motor vært tilgjengelig med 440 og 480 hk. Det nye effektuttaket på 400 hk vil være et godt alternativ til tunge singelbiler her i landet der det store sylindervolumet bidrar til høyt startmoment, mens den på deler av Kontinentet også vil være et godt økonomisk alternativ for langt tyngre tonnasje. Euro 5-sertifiseringen bidrar til lavere veiskatt i Tyskland, EGR-teknologien gjør at man slipper å tenke på etterfylling av AdBlue og vår prøvekjøring av et semisett fra Kiel til Koblenz viste at den er mer enn tilstrekkelig for 40 tonns totalvekt - dersom topografien ikke er alt for voldsom.

Henning Ivarson

Selv om Euro 4 fortsatt er den gjeldende utslippsnormen har som kjent alle lastebilprodusenter i flere år også tilbudt motorer som tilfredsstiller de langt strengere og kommende Euro 5-kravene. Årsaken er i all hovedsak den tyske veiskatten LKW-MAUT som foruten kjørt distanse og antall aksler på kjøretøyet også beregnes ut fra hvilken utslippsnorm kjøretøyet tilfredsstiller.

Det var i 2007 Scania lanserte sine helt nye rekkemotorer som imøtekommer Euro 5 ved hjelp av EGR-teknikk og som således ikke krever etterbehandling av avgassende ved hjelp av tilførsel av AdBlue. 9- og 13-liters motorene er bygget over samme lest, hvor blant annet det enhetsinjektorbaserte Scania HPI-systemet er erstattet med Scania XPI - et common railsystem som gir trykk opp mot 2.400 bar. Andre kjennetegn er et nytt motorstyringssystem og bruk av variabel turbo.

13-liters motoren har så langt vært tilbudt med effekter på 440 og 480 hk, men nå er den også blitt lansert i en versjon på 400 hk.

Det store sylindervolumet bidrar til høyt startmoment og her i landet vil den derfor passe godt i tippbiler og andre tunge singelbiler som for eksempel benyttes til tungdistribusjon og melketransport.

Autobahncruiser

Med «bare» 40 tonns tillatt totalvekt og en relativ «snill» topografi over store deler av Kontinentet benyttes motorer på rundt 400 hk også i trekkvogner i eksempelvis Be-Ne-Lux og Tyskland. Og det var nettopp her et lite knippe norske fagpresserepresentanter - som de første i Europa - fikk anledning til å prøve den nye Scaniamotoren som satt i en 2-akslet trekkvogn med R-førerhus. Semisettet skulle benyttes til kundedemonstrasjoner og pressetester rundt om i Tyskland og vi fikk anledning til å kjøre den fra Kiel og ned til Koblenz der den tyske Scaniaimportøren har sitt hovedsete.

Man skal ikke gå alt for mange år bakover før motoreffekter på rundt 400 hk var en temmelig vanlig motorstørrelse også i norske langtransportbiler, men i dag har jo de fleste av disse motorer med til dels betydelig høyere effekt. Det var derfor med en viss skepsis vi tok løs fra Stenaterminalen i Kiel og satte kursen sydover. Men vi hadde ikke hatt mange milene bak rattet før vi alle kunne konkludere med at motoren overgikk forventningene. Den variable turboen bidrar til både en generell rask motorrespons og ikke minst høyere dreiemoment på lave turtall. Den skal også medvirke til raskere girskift på det automatiserte girskiftsystemet Opticruise som demobilen var utstyrt med. Et annet merkbart trekk med motoren er den stille gangen, noe som i hovedsak skyldes det nye innsprøytningssystemet.

Trafikken på det tyske autobahnnettet er svært intens og preges for tiden også av mye veiarbeider som gjør at farten kan variere svært mye. I slike situasjoner er adaptive cruise control et svært effektiv sikkerhetsinnretning. Den sørger for at avstanden til forankjørende holdes konstant på en komfortabel og ikke minst en sikker måte. En annet god sikkerhetsforanstaltning ved langvarig og monoton motorveikjøring er lane departure warning som varsler sjåføren dersom man ikke holder seg midt i kjørebanen.

Solid posisjon i Tyskland

Det er mange Scanialastebiler å se på tyske veier. Men så har da også merket vært på det tyske markedet i lang tid og kan vise til svært høy score i en rekke kundetilfredshetsundersøkelser. Det tyske eierskapet i Scania har også bidratt til å gi produsenten et høyere renommé i Tyskland. Som det første utlandsmerket etablerte Scania seg i Tyskland i 1968 og kunne således i fjor feire 40-års jubileum. Med 4.700 solgte enheter i fjor var Tyskland Scanias tredje største lastebilmarked (etter Brasil og UK) og 85 prosent av salget er 2-akslede trekkvogner.

MAUT´en tikker og tikker

Et fremtredende trekk under kjøringen vår var for øvrig den stadige tikkingen i instrumentet som tilkjennega at kjøringen vår var blitt registrert av det sinnrike og GPS/RFID-baserte MAUT-systemet. Ifølge den tyske Scaniaimportøren fikk den tyske staten ifjor MAUT-inntekter på hele 1,6 milliarder euro. Fra 1. januar i år økte satsene for biler med Euro 5-motor med 40% og for Euro 4 med hele 70 prosent. Etter nyttår ble det derfor enda gunstigere å benytte de reneste motorene som er tilgjengelig. Som eksempel kan det nevnes at MAUT-kostnaden for vår ca 600 km lange strekning fra Kiel til Koblenz utgjorde 93 euro for et 4-akslet kjøretøy med Euro 5-motor, mens det ville ha kostet nær 17 euro mer dersom samme bil hadde hatt Euro 4-motor og hele 29 euro mer for en Euro 3-bil. Og da snakker vi altså om én dags kjøring med ett kjøretøy. Så kan man bare begynne å gange opp hva det koster en stor transportør med mange biler

For mindre og mellomstore tyske transportører er det en trøst at en tredel av inntektene fra veiskatten tilbakeføres til bransjen ved at den tyske staten gir økonomisk støtte til for eksempel montering av partikkelfiltre og andre miljørettede tiltak. Men det er altså bare til tyske transportselskaper.

----------

Store leveranser til Posten Norge

Scania og Posten Norge AS har inngått en rammeavtale som innebærer at Scania leverer samtlige lastebiler med totalvekt over 15 tonn over tre år, med mulighet for et års forlengelse.

Handelen er en av Scanias største frittstående leveranser i Norden. For Norsk Scania tilsvarer 200 kjøretøy drøye 10 prosent av selskapets årlige salg av lastebiler. I avtalen inngår også reparasjon- og tilsynskontrakt. Totalt vil Scania levere cirka 200 lastebiler hvert år.

Adm. direktør Erik Hansen i Norsk Scania fremhever at avtalen med Posten er en prestisjefylt kontrakt for Scanias salgs- og serviceorganisasjon i Norge og resten av Norden.

Bilene kommer til å gå i trafikk hos transportselskapene innen Postens forretningsområder Logistikk og Bring som ved siden av postdistribusjon også håndterer stykkgods- og kjøletransport i Norden, Baltikum og øvrige Europa. Leveringene starter i slutten av første halvår og består først av treakslede skap- og containerbiler samt treakslede trekkvogner.

De vil være utrustet med Scanias 9- eller 13-litersmotorer som takket være EGR-teknikk klarer det kommende Euro 5 utslippskravet uten etterbehandling av avgassene.

www.logistikk-ledelse.no © 2009

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!